top of page
Light pink water lily

Grāmata ĪSIE ROZĀRIJI

Šī grāmata ir īpaša 21. gs. lūgšanu grāmata. Grāmata ir radīta, pamatojoties uz Mācību, kas saņemta ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas, – rakstnieces, sabiedriskas darbinieces, filozofes starpniecību. Tā ir ļoti sena Mācība, izteikta mūsdienu valodā. Tās pamatā ir augstākās zināšanas, ko Dieva sūtņi, pravieši un mesijas visos laikos ir nesuši cilvēcei.

Mācība nepieder kādai vienai reliģijai, bet pieņem visas patiesas reliģijas.

Mācība runā par daudziem filozofiskiem jautājumiem – par to, kas ir Dievs; kā īstenībā notiek cīņa starp Labo un Ļauno; kuras vērtības ir patiesas un kāpēc, un daudzus citus jautājumus.

Mācība dod izpratni par virzienu, kā cilvēks var attīstīties un pilnveidoties, un arī piedāvā vienkāršus un pieejamus paņēmienus, palīdzot mainīt savu apziņu, lai tuvotos Dievišķiem paraugiem.

Rozāriji paredzēti garīgajam darbam. Mūsdienu Rozārijs ir vainags vai aplis, kas savīts no lūgšanām, lai pārdomātu par garīgajām tēmām, kuras dotas Gudrības Valdoņu vēstījumos.

Grāmatā ir iekļauti 14 īsie Rozāriji, kuri satur pareizticīgo lūgšanas un mantru "OM". Dažādu reliģiju sekotāji var izmantot citas, sev piemērotas lūgšanas, kuras mīļas savai sirdij. Piemēram, katoļu lūgsnas vai lūgsnas no Korāna.

Īso Rozāriju lasīšana patērē tikai 10 – 15 minūtes. Aizņemtiem cilvēkiem šī ir liela palīdzība, lai ikdienā veiktu savu garīgo darbu.

Grāmata "ĪSIE ROZĀRIJI" ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās.


To var iegādāties arī izdevniecībā Sol Vita (par izdevniecības cenu). Izdevniecībā ir iespējams iegādāties

T. Mikušinas grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā.

adrese:

 

Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)

Izdevniecības Sol Vita interneta vietnē http://www.solvitasgramatas.lv/
iespējams izvēlēties un pasūtīt gan šo, gan citas grāmatas un saņemt tās pasta sūtījumā, iepriekš samaksājot internetā.

Grāmatu pa pastu ar pēcmaksu iespējams saņemt, sazinoties ar izdevniecību Sol Vita:

adrese: Izdevniecība Sol Vita Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv

Lai mūsu pateicība Dievišķajiem Gaismas Skolotājiem - Gudrības Valdoņiem

un viņu sūtnei Tatjanai Mikušinai!

bottom of page