top of page

Veltīts Erceņģelim Mihaēlam

Mihaēls – Pirmā Stara Erceņģelis

 

Mihaēls ir Pirmā stara – Aizsardzības, Ticības un Dieva Gribas Erceņģelis. Viņš ir Erceņģeļu un eņģeļu būtņu Valdnieks, Ticības aizstāvis, atbrīvošanas Eņģelis. Erceņģelis Mihaēls ir Kunga karaspēka virspavēlnieks un cīnās ar jebkādu negatīvu enerģiju izpausmēm. Viņš kalpo šī visuma Kunga interešu sardzē un dara savu darbu tā, kā Viņam pavēl Viņa gods. Viņa vārds nozīmē "Neviens tā, kā Dievs". Erceņģelis Mihaēls ir tik caurredzams, ka laiž caur sevi Dievišķo Gaismu, caur kuru mēs iepazīstam Dievu. Dievišķā Mihaēla papildinājums – Arheja Ticība. Erceņģelis Mihaēls tiek uzskatīts par lielāko un visgodājamāko Eņģeli jūdu, kristiešu un islāma tradīcijās un Rakstos. Viņš atnāk uz Zemi tad, kad vajadzīga Kunga spēka iejaukšanās.

 

(lasiet vairāk par Svēto Erceņģeli Mihaēlu)

Erceņģeļa Mihaēla un Aizsardzības eņģeļu brīnums, kad Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina, Tatjana Martiņenko un vēl trīs cilvēki ugunsgrēka laikā tika izglābti
Ašramā 2012. gada 19. aprīlī.

2012. gada 19. aprīlī Sūtnes Ašramā notika liels ugunsgrēks, kura iemesls bija dedzināšana. Ugunsgrēks sākās vienlaicīgi no vairākām pusēm pusdienas laikā, kad T. Mikušina un T. Martiņenko bija savā mājā. Ļaunais nodoms bija neapšaubāmi acīmredzams. Mācību centrā Ašramā šajā laikā bijām kopā vēl 3 cilvēki. Uguns sniedzās 15 metru augstumā. Pēc Sūtnes izteiktā lūguma Erceņģelim Mihaēlam, uguns aprimās. Brīnums – visiem izdevās palikt dzīviem un neviens necieta.

​Kā ar uguni mani izdzina no Krievijas

Pēc Sūtnes izteiktā lūguma Erceņģelim Mihaēlam uguns aprimās. Brīnums – visiem izdevās palikt dzīviem un neviens necieta.

Archangel Michael, Help me! Help me! Help me!
Архангел Михаил! На помощь! На помощь! На помощь!

Garīgās prakses

Pavēles Svētajam Erceņģelim Mihaēlam, kas dotas caur Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu grāmatā: "Iekšējais Ceļš" (Внутренний Путь).
Šī Pavēle ir dota caur amerikāņu Sūtņiem Marka un Elizabetes Klēras Profetiem,
un ir vēlams izrunāt šīs pavēles angļu valodā, lai pastiprinātu iedarbību.

 

Pavēle:

Mihaēls priekšā, Mihaēls aizmugurē,
Mihaēls pa labi, Mihaēls pa kreisi,
Mihaēls augšā, Mihaēls lejā,
Mihaēls, Mihaēls – visur, kur eju!

ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!
ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!
ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!

Lord Michael before, Lord Michael behind,
Lord Michael to the right, Lord Michael to the left,
Lord Michael above, Lord Michael below,
Lord Michael, Lord Michael wherever I go!

I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!

Savā grāmatā "Iekšējais Ceļš" Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina pastāstīja, ka ir nepieciešams nodrošinājums ar drošu aizsardzību pret astrālo plānu pirms meditācijas:

Aicinājums ar lūgumu par norobežošanos pret astrālo plānu:

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, Visuvarenā Dieva Kunga vārdā es lūdzu Erceņģeli Mihaēlu, aizsardzības eņģeļus, manu eņģeli sargātāju.


Es lūdzu jūs norobežot mani (jūs nosaucat savu vārdu un uzvārdu) no visām būtnēm, dēmoniem, atmiesotiem, ļaunprātīgiem gariem, no jebkādām negatīvām enerģijām un iedarbībām, no jebkādiem no tumsas nākušiem enerģijas nosūcējiem. Lai viss notiek saskaņā ar Dieva Svēto Gribu. Āmen."

Literatūra:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Микушина Т.Н. Внутренний Путь. Материалы к семинару. Алтай, сентябрь 2006 года. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2007.

3. Профет Элизабет Клэр. Как работать с Ангелами. – Москва: Издательский Дом «Лонгфелло», 2009.

4. Elizabeth Clare Prophet. How to Work with Angels. Summit University Press, US, 1998

5. Фрагмент видео: «Как меня изгоняли огнём из России и что теперь будет с Россией».

bottom of page