top of page

ELOHIMS CIKLOPEJS

Ciklopejs ir Piektā (zaļā) Stara Elohims – Patiesības, dziedināšanas, pastāvīguma Stara Elohims – vēlēšanās nogulsnēt Dieva pārpilnību ar Svētās Jaunavas šķīstības jēdziena palīdzību. Uzturēdams Visu redzošās Dieva Acs fokusu, kā arī nogulsnēšanas spējas tīrību, Ciklopejs sniedz palīdzību cilvēcei un elementāļu dzīvības formām Dieva Gara pārpilnības nogulsnēšanai izpaustajā formā.

Ciklopejs ir arī Karmas Valdes loceklis, kurā viņš pārstāv Ceturto Staru – tīrības Staru.

Ciklopejs ir Redzējuma Elohims, un viņa kosmiskā apziņa apgaro Radītāja Redzējumu. Radīšanas process īstenojas Dieva Redzējuma dēļ. Ciklopejs uztur Redzējumu visai dzīvībai un tāpēc ir 2 kā visu redzošā Dieva Acs.

Savā 2005. gada 7. aprīlī ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību Zemes cilvēce ir saņēmusi vēstījumu, kurā Iemīļotais Ciklopejs pavēsta:

"ES ESMU Elohims Ciklopejs. ES ESMU atnācis, lai dotu jums Dievišķo Redzējumu situācijai uz planētas tuvākajā laikā.

Es esmu formu pasaules radītājs, un es biju tas, kas īstenoja Dievišķo Redzējumu izpaustās formu pasaules radīšanā. Visa izpausme tika radīta ar manu līdzdalību. Es piedalījos visās materiālā Visuma izpaušanas stadijās. Un es esmu tas, kas glabā savā apziņā Dievišķo Redzējumu šim Visumam un Dieva plānu šim Visumam."

Šajā pašā vēstījumā Iemīļotais Ciklopejs skaidro, kāpēc mēs atrodamies fiziskajā pasaulē:

 

"Jūs tagad atrodaties viszemākajā izpaustās pasaules punktā. Jūsu vibrācijas ir viszemākajā punktā. Šim punktam atbilst jūsu izpaustā pasaule. Jūs atrodaties šajā pasaulē tāpēc, ka jūs pēc savām vibrācijām atbilstat jūsu apkārtējai pasaulei."

Ciklopejs māca apgūt trešās acs un apveltī ar sava Redzējuma momentu dzīvesplūsmu un tādu planetāru māju atbrīvošanai kā Zeme, Venēra, Marss un neskaitāmi daudzu citu, kas atrodas ārpus mūsu saules sistēmas un galaktikas.

Savā 2009. gada 19. decembra vēstījumā ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību Elohims Ciklopejs atklāja mums lielu kosmosa noslēpumu un pavēstīja, kā Lielās Kosmiskās Būtnes atnāk pie mums no ugunīgās pasaules un kādas titāniskas pūles jāveltī Viņām, kā arī iemiesotajai Sūtnei, lai pārraidītu un pieņemtu Dieva Vārdu, un kāds milzīgs risks tas ir no abām pusēm!

"ES ESMU Ciklopejs. ES ESMU ārkārtīgi reti nāku saskarsmē ar parasto cilvēci. Jums ir pārāk grūti saprast mani, bet man – jūs. Mūs atdala gaismas gadu miljoni. Es atrodos bezformīgajā, bet jūs atrodaties viszemākajā izpausmes punktā.

Karmas Valdes loceklis

Literatūra:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

 

* Elohima Ciklopeja attēls ir mākslinieces Svetlanas Žukovskas glezna (Minska, Baltkrievija)

Tāpat sniedz arī svarīgākās zināšanas par cilvēka enerģētisko struktūru:

".... Jūsu fiziskais ķermenis ir tikai neliela jūsu daļa, tā daļa, kuras vibrācijas atbilst Dievišķās Enerģijas izpausmes viszemākajai frekvencei.

Bet jūsu smalkākajiem ķermeņiem, kas aptver jūsu fizisko ķermeni un nevar būt pieejami jūsu fiziskajai redzei, ir augstāka vibrāciju frekvence. Šīs smalkās struktūras lielā mērā nosaka jūsu izpausmi fiziskajā pasaulē.

Šie jūsu smalkie ķermeņi, jūsu smalkās enerģētiskās struktūras ir saistītas savā starpā un saistītas ar jūsu fizisko ķermeni caur enerģētisko centru sistēmu jeb čakrām. Jūs zināt, ka gar mugurkaulu ir izvietoti septiņi galvenie enerģētiskie centri, kas saistīti ar jūsu emocionālo ķermeni, mentālo ķermeni un ēterisko ķermeni. Patiesībā enerģētisko centru skaits, kas izvietoti gar jūsu mugurkaulu, ir daudz lielāks. Un ir citi enerģētiskie centri, kas izvietoti citās jūsu ķermeņa daļās. Caur šiem centriem notiek jūsu fiziskā ķermeņa barošana ar Dievišķo Enerģiju."

Iemīļotais Ciklopejs runā par iemiesotās cilvēces nepietiekamu enerģētiskās sistēmas attīstību un šādā sakarā par neiespējamību saņemt Dievišķo enerģiju caur savām čakrām:

"Es neatklāšu jums nekādu noslēpumu, ja pateikšu, ka lielākajai iemiesotās cilvēces daļai nav saites starp smalkajiem ķermeņiem un fizisko ķermeni, jo viņu enerģētiskie centri nefunkcionē. Galvenais iemesls, kāpēc nefunkcionē jūsu enerģētiskie centri, ir jūsu karma, enerģija, kas blīva kā sīrups, ar ko aplipuši jūsu enerģētiskie centri un kas traucē tiem laist cauri Dievišķo Enerģiju.

<...>

... lielākajai cilvēces daļai vispār nav iespējas tieši saņemt Dievišķo Enerģiju ar savu čakru palīdzību."

Kā sekas:

"... ja cilvēks nevar saņemt Dievišķo Enerģiju caur savām čakrām, viņš faktiski atdala sevi no Dieva un Dievišķās Realitātes.

<...>

Es ceru, kas es ļoti skaidri izklāstīju savu domu.

Ja jūs nedodat Dievam iespēju izpaust sevi caur jums, tad ko gan Dievam nozīmējat jūs?

<...>

... tuvākajā laikā notiks pastiprināta diferenciācija starp cilvēkiem, kas izvēlējušies Dievu, un cilvēkiem, kas izvēlējušies iluzoro pasauli."

Šā vēstījuma noslēgumā Elohims Ciklopejs sniedz mums padomu, un arī pavēsta Dievišķo Redzējumu mūsu planētas nākotnei:

"Mīļotie, jūs nevarat tirgoties ar Dievu. Jūs nevarat vairs atdot lūgšanu enerģiju labumu gūšanai fiziskajā pasaulē. Tirgus ir beidzies.

Es iesaku tiem, kas vēl nav izdarījuši apzinātu izvēli par labu Dievam, pasteigties ar izvēli.

<...>

Lai miroņi aprok miroņus. Mums priekšā ir grandiozas iespējas īstenot Dieva plānus šai planētai Zeme. Lai jūs nemulsina acīmredzama netaisnība un visas iespējamās ļaunprātīgās izmantošanas, ko jūs redzat savā apkārtnē. Nakts ir tumša pirms rītausmas.

Bet rīts tūlīt ausīs, un jau pēc dažām cilvēku paaudzēm jūs jutīsiet, kā mainīsies planēta."

Tāpēc es pazemināju savas vibrācijas līdz visminimālākajai robežai, lai ar savām enerģijām neapdedzinātu mūsu sūtni. Bet tik un tā šī slodze ir pārāk liela gan man, gan viņai."

Tajā pašā Vēstījumā Iemīļotais Ciklopejs runā par izpaustās pasaules novirzīšanos no Dievišķās ieceres un atgādina mums, ka mēs esam aizrāvušies ar ilūzijas spēlēm:

"Radītais ir plašs, un es kā viens no izpaustās pasaules Radītājiem, esmu aicināts uzraudzīt šo izpausto pasauli. Es skaidri saredzu Dievišķās ieceres pilnību izpaustajai pasaulei, un Es redzu atkāpes no šīs Dievišķās ieceres.

<...>

Jūs esat pārāk aizrāvušies ar ilūzijas spēlēm. Pienācis laiks tiem, kas ir gatavi, atcerēties to pasauli, no kurienes jūs esat atnākuši un kur jums jāatgriežas. Jūsu lomas zemes dzīvē tuvojas nobeigumam."

Uzturēdams Dievišķo Redzējumu visai dzīvībai, Elohims Ciklopejs sniedz mums skaidru ainu:

"Tās enerģijas, ko mēs sūtām jūsu pasaulē, ir izraisījušas visnegatīvāko parādību kāpinājuma procesu izpaustajā plānā. Viss, kas mierīgi gulēja zemākajos astrālajos slāņos, tagad ir uzjundīts un atradis savu izpausmi pat fiziskajā esamības plānā.

<...>

Jā, patiešām, visapkārt sasmacis ūdens, dūņas un gļotas. Bet tieši šajā vidē aug īsti, brīnišķi cilvēku apziņas lotosi. Tieši jūsu vidē, apkārtējā haosa un raupjuma vidū spēj uzplaukt Dievišķās apziņas lotosi. Katrs tāds cilvēks, kas šajā vidē ir spējīgs parādīt Budas apziņu, spēj izglābt daudzas jo daudzas dvēseles daudzu simtu kilometru rādiusā ap sevi. Gaismas Tīkls, ko rada indivīdi, kas sasnieguši Budas apziņu, tiek austs tieši tagad šajā tumšajā laikā uz zemeslodes."

Ciklopejs vēl reizi atgādina mums par dodamās Mācības svarīgumu:

"Mēs jums sniedzam mūsu palīdzību un atbalstu caur šiem vēstījumiem. Pret visu, kas jums tiek dots, jūsu attieksmei ir jābūt ļoti rūpīgai un saudzīgai. Salasiet klusā vietā katru pērli un dārgakmeni, kas satur katrā vēstījumā. Kad pienāks vēl tumšāks un bezcerīgāks laiks, sameklējiet šos dārgumus, un tie spēs jums izglābt Dzīvību. Ne to dzīvību, kas eksistē fiziskajā plānā, bet to Dzīvību, kas ir mūžīga. Jūsu apziņa ir caurlaide uz mūžīgo pasauli. Tas, kas ir spējīgs ziedēt dzīves purvā kā brīnišķīgs Dievišķās apziņas lotoss, ir nopelnījis ieejas tiesības mūžīgajā Dzīvībā.

Iznīcīgais nevar ienākt manā pasaulē. Tikai jūsu neiznīcīgā, nemirstīgā daļa ir spējīga eksistēt manā pasaulē. Bet tāpēc jums ir jārūpējas par savu nemirstīgo daļu jau tagad. Nevāciet tos dārgumus, kas pieder jūsu pasaulei, salasiet tikai Dievišķās Gudrības dārgumus, kuriem ir vērtība visās pasaulēs."

Trešās acs čakra, kuras apgūšanu māca Ciklopejs, ir tīrības fokuss, cilvēka pārvēršanās, iedarbojoties caur kaduceju, kas, būdams pacelts un iezīmēts pierē, punktā starp uzacīm, kļūst par indivīda spārnotās uzvaras simbolu un viņa atgriešanos pie Dieva pilnīguma.

Karmas Valdes sanāksmju laikā, kas norisinās svētmītnē Roijal Teton (Royal Teton), Ciklopejs izlaiž Zemes atmosfērā gaišzilas ugunīgas lodes caur visu redzošās Dieva Acs fokusu. Šīs lodes kopā ar gaismu pavadošajiem stariem uzlādē Zemi ar Dieva Gribas darbību un Dievišķās ieceres tīrību katram vīrietim, sievietei un bērnam uz planētas.

Lai mums būtu vieglāk sekot Dieva Gribai un apgūt Dievišķās ieceres tīrību, Iemīļotais Ciklopejs aicina mūs katru dienu veltīt Dievam. Savā 2014. gada 26. decembra vēstījumā Viņš saka:

"Cik bieži jūs savā dzīvē atceraties par Radītāju un Viņa plānus? Vai tas vispār notiek?

Es domāju, ka reti.

<...>

... es aicinu jūs, sākot ar šo dienu, katru savu dienu veltīt Dievam.

Pietiek vienkārši pastāvīgi domāt par Dievu un visus savus dienas darbus un lietas veltīt Dievam.

Jūs varat pirms katra darba sākuma, ko esat nodomājuši darīt dienas gaitā, izteikt atsevišķu lūgsnu un lūgt Dievu ņemt kontrolē visas jūsu darbības, lai tās atbilstu Dieva plāniem. Jūs varat lūgt, lai jūsu dzīvesplūsmu Dievs izmanto Viņa plānu izpildei.

Tādējādi, darot savas dienas aktuālās lietas, jūs īstenībā pastāvīgi izpaužat Dievu savā dzīvē un vienmēr kalpojat Dievam.

<...>

Jūs vienkārši veltāt Dievam visu, ko jūs darāt dienas laikā.

<...>

Pamēģiniet visu savā dzīvē darīt tikai atbilstoši Dievišķajam Redzējumam.

<...>

... šīs vienkāršās prakses īstenošanai jums vajadzēs katru dienu darīt vismaz divas lietas:

- pastāvīgi atcerēties par savu praksi,

- pastāvīgi uzturēt savu apziņu tādā līmenī, kas ir iespējami vairāk pietuvināts Dievišķajam.

Tiem, kas spēs pāri visiem šķēršļiem realizēt šo praksi savā dzīvē, Dievišķās iespējas durvis vienmēr būs atvērtas.

<...>

Par ļoti daudz ko jūs varēsiet padomāt, ja nolemsiet veltīt savu dzīvi Dievam.

<...>

Es stāstu jums, kā ir jābūt un kas atbilst Dievišķajam standartam.

Jums Dieva dāvātā brīvā griba ļauj izvēlēties: ievērot manas rekomendācijas vai arī ne.

Es tikai atnācu atgādināt jums par Dievu un Viņa Likumu. Un par mūžīgo dzīvību tiem, kas ir izvēlējušies būt ar Dievu.

ES ESMU Elohims Ciklopejs."

Ciklopeja un Virdžīnijas Svētmītne,  Elohimu Piektā Stara templis

Ciklopejs un Virdžīnija ir pazīstami kā Mūzikas Elohimi vai kā Mūzikas Dievs un Dieviete. Ar sfēru mūzikas palīdzību viņi vada runas, dzirdes un redzes funkcijas. Viņi ir kosmiskie mūzikas aizgādņi, atbildīgi par sfēras mūzikas izplatīšanu caur Alfas un Omegas vīrišķā un sieviškā stariem.

Kopš neatminamiem laikiem šīs diženās Dieva liesmas veic šo lomu daudzām pasauļu sistēmām. Ciklopeja un Virdžīnijas Svētmītne fokusē planētas trešās acs čakras enerģiju un novietota ēteriskajā valstībā, augstu kalnos Altaja grēdā, Sibīrijas, Ķīnas un Mongolijas sadurā, Tabin-Bogdo tuvumā.

 

Visa svētmītne novietota ēteriskajā sfērā, kaut arī savietota ar kalniem. Šai Svētmītnē Valdoņi un Eņģeļi kalpo planētas evolūcijām, vienmēr un uzticīgi izmantojot kosmiskās zināšanas, ko pasniedz Elohimi.

Savā 2006.gada 11. jūlija vēstījumā Iemīļotais Ciklopejs teica, ka savā Svētmītnē Viņš māca Dievišķā Redzējuma īpašības attīstīšanu: "... mēs gribētu, lai jūs attīstītu sevī Dievišķa Redzējuma un situācijas paredzēšanas īpašību: Tieši Dievišķa Redzējuma īpašība ir tā īpašība, ko es mācu cilvēcei savā mītnē. Es esmu laimīgs tagad uzrunāt tik lielu auditoriju, kas lasa dotos vēstījumus daudzās valodās. Es esmu laimīgs nodot jums savu Mācību nevis tad, kad jūs esat aizmigušā stāvoklī, bet tad, kad jūsu prāts ir nomodā."

Tagad ir pienācis laiks, kad ir jāatmostas jūsu Dievišķajām spējām, un jums ir pamazām jāapzinās savs Dievišķais uzdevums."

 

 


 

Rakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Altaja kalnu grēda

Tabin-Bogdo tuvumā 

Trešās  acs čakra

Elohims Ciklopejs

bottom of page