top of page

2006. gada janvāris – aprīlis

Kad fiziskajā plānā parādās kauss, kuru mēs varam piepildīt ar Gaismu, tad to mēs darām vienmēr Iemīļotais Šiva 23. janvāris 2006. gads

Izmantojiet palīdzību, ko jums dod Debesis, un nenonieciniet šo palīdzību Kungs Šiva 13. marts 2006. gads

Mēs aicinām jūs uz jauna tipa attiecību nodibināšanu starp Guru un čela Kungs Šiva 15. marts 2006. gads

 

Mācība par Dievišķo Pateicību Kungs Maitreija 10. aprīlis 2006. gads

Savā apziņā jums jābūt gataviem pastāvīgām pārmaiņām Kungs Maitreija 11. aprīlis 2006. gads

Dodiet savu Gaismu, savu Mīlestību, savu atbalstu jums apkārtesošajiem cilvēkiem Sanats Kumara 15. aprīlis 2006. gads

Atgriešanās process pie Realitātes, ilūzijas savākšanas process tiks maksimāli paātrināts Iemīļotais Alfa 16. aprīlis 2006. gads

Mācība par Dievišķajiem brīnumiem Iemīļotais Surija 17. aprīlis 2006. gads

Jūsu apziņa ir jūsu nākotnes un visas planētas nākotnes atslēga Gautama Buda 18. aprīlis 2006. gads

Saruna par Iesvētījumu Ceļu Kungs Maitreija 19. aprīlis 2006. gads

Norādījumi par to, kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu, kas ir jūsu apkārtnē blīvajā pasaulē un smalkākajās pasaulēs El Morija 20. aprīlis 2006. gads

Mācība par ārpuszemes civilizācijām Iemīļotais Zaratustra 21. aprīlis 2006. gads

 

Mācība par skolnieka Ceļu Kungs Šiva 22. aprīlis 2006. gads

ES dodu jums garantētu ceļu uz Mājām Kungs Maitreija 23. aprīlis 2006. gads

Dabiskā attīstība jūsu dvēselēm ir tas Ceļš, ko mēs mācām Zemes cilvēcei Kungs Surija 24. aprīlis 2006. gads

Mēs nevaram nevienu piespiest iet, bet mēs aicinām jūs Ceļā Sanats Kumara 25. aprīlis 2006. gads

Ļaujieties pārmaiņu vējiem un nebaidieties saaukstēties un saslimt Gautama Buda 26. aprīlis 2006. gads

Mēs lūdzam jūs rīkoties jūsu dzīvēs saskaņā ar zināšanām un mācībām, ko esat saņēmuši Lielais Dievišķais Virzītājs 27. aprīlis 2006. gads

Tikai tad, kad jūs saņemat Likumu no jūsu sirds dziļumiem, jūs kļūstat par Likuma izpildītāju Iemīļotais Kuthumi 28. aprīlis 2006. gads

Paskaidrojumi par skolnieka Ceļu Kungs Maitreija 29. aprīlis 2006. gads

Mēs aicinām jūs iet pa mūsu Ceļu Iemīļotais El Morija 30. aprīlis 2006. gads

bottom of page