top of page

Dārgie draugi!

Ziemas Saulgriežu dienā sākas Karmas Valdes sēde, kas ilgst līdz šī gada

beigām. Šajās dienās arī mums tiek dāvāta Dievišķā Žēlastība – iespēja

rakstīt Karmas Valdes vēstulēm.

Lielā Karmas Valde

Karmas Valde ir institūcija, kurā ietilpst astoņi Gudrības Valdoņi, un viņiem ir uzlikta atbildība: spriest tiesu šai pasauļu sistēmā, noteikt karmu, dāvāt žēlastības un noteikt atmaksu katrai dzīvesplūsmai.

Karmas Valdes locekļi:

Lielais Dievišķais Virzītājs,
Brīvības Dieviete,
Dievišķā Valdone Nada,
Elohims Ciklopejs,  
Atēna Pallāda – Patiesības Dieviete,
Porcija – Taisnības Dieviete,
Kuaņ Iņ – Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete,
Buda Vairočana – viens no pieciem Dhiani Budām.

Karmas Valdoņi ir mūsu Dievišķie aizstāvji, un viņi kalpo par starpniekiem starp cilvēkiem un viņu karmu. Visām dvēselēm jāstājas Karmas Valdes priekšā pirms un pēc katra iemiesojuma uz Zemes, pieņemot savu uzdevumu un karmisko likteni katram nākamajam dzīves periodam un sniedzot pārskatu par tā izpildīšanu pēc nobeiguma.

Eņģeļi ir pierakstījuši visus hronikas ierakstus par katras dzīvesplūsmas iemiesojumu uz Zemes, un ieraksti ir pieejami Karmas Valdoņiem. Viņi izlemj, kas, kur un kad iemiesosies. Viņi novirza dvēseles ģimenēs un valstīs, atmērot karmas nastu, kam jātiek nolīdzsvarotai.

Karmas Valde, darbojoties saskaņā ar individuālo ES ESMU Klātbūtni un ES Kristus, nosaka, kad dvēsele ir nopelnījusi tiesības atbrīvoties no karmas un atkalpiedzimšanas riteņa.

No Savas lielās žēlastības Dievs ir iesvaidījis šīs būtnes darboties par starpniekiem starp Likuma pilnību un to [cilvēku] nepilnību, kuri atkrituši no Dieva svētības stāvokļa.

Karmas Valdoņi nosaka individuālās karmas, grupu karmas, nacionālās un planetārās karmas ciklus, vienmēr cenšoties izmantot Likumu tā, lai piešķirtu cilvēkiem vislabāko iespēju garīgai izaugsmei.

Kad Karmas Valdoņi atbrīvo karmas spirāli planētai, visa elementāļu valstība piedalās tās nonākšanā, kas vienmēr notiek saskaņā ar ciklu likumu.

Elementāļi vienmēr ir bijuši galvenie instrumenti, lai tiktu izpildīta karmas atmaksāšana par cilvēku nesaskaņotību un naidu.

Visagrākās atmiņas, kas mums ir par Lemūrijas kontinenta nogrimšanu Klusajā okeānā pirms daudzu tūkstošu gadiem; tā bija atmaksa par karmu, ko radījuši priesteri un priesterienes, kuri apgānīja svēto uguni pie Dieva altāriem.

Klimatiskie apstākļi (arī orkāni, plūdi, ugunsgrēki, virpuļviesuļi un citas kataklizmas) mainās kā sekas tam, ka cilvēki kļūdaini izmanto Svētā Gara radošos spēkus. Šādi periodiski satricinājumi dabā notiek, atbrīvojoties no cilvēku nesaskaņotības un naida; tādējādi četru stihiju līdzsvars atjaunojas, un planētas četri zemākie ķermeņi attīrās un izlīdzinās.

Karmas Valdes sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. Tā ir bijis vienmēr, un parastai cilvēcei uzzināt par šajā sanāksmē notiekošo, ir iespēja tikai tik, cik kāds Valdonis dod to Savos Vēstījumos.

Situācija uz planētas ar katru gadu kļūst arvien un arvien neprognozējamāka. Dievišķie Valdoņi nevar prognozēt situāciju pat ne uz pusgadu. Tāpēc pašlaik Karmas Valdes sanāksmes notiek ne divas reizes gadā vasaras un ziemas saulgriežu periodā kā agrāk, bet – četras reizes gadā.

Rakstu sagatavoja Marija Flīmane

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Марк Л. Профет, Элизабет Клэр Профет.Владыки и их Обители.Энциклопедия. –М-Аква, Москва 2006.

Karmas Valdes locekļu tikšanās notiek Royal Teiton (Ройял Тетон) Mītnē, lai izskatītu parasto cilvēku lūgumus. Vēstuļu dispensācija Karmas Valdei joprojām saglabājas divas reizes gadā. Ziemas un vasaras saulgriežu dienās. Dažu pēdējo gadu laikā Karmas Valdes nemitīgas rūpes ir: kā sasniegt līdzsvarotu, stabilu attīstību uz planētas Zeme. Visi Karmas Valdes lēmumi vienmēr tiek rūpīgi saskaņoti ar Lielo Centrālo Sauli.

Dievišķo Valdoņu skolnieki parasti raksta Karmas Valdei personīgas vēstules lūgumus, lūdzot enerģijas dāvinājumus, dispensācijas un aizgādību, lai īstenotu konstruktīvus plānus un nodomus. Šīs vēstules tiek apsvētītas un sadedzinātas. Pēc tam eņģeļi aiznes šo vēstuļu ēterisko matricu uz Royal Teiton (Ройял Тетон) Mītni, kur Karmas Valdoņi tās lasa.

Skolnieki, kas vēršas ar palīdzības lūgumiem, var piedāvāt izpildīt kādu konkrētu kalpošanu vai darbu, vai uzņemties saistības lasīt noteiktas lūgšanas un pavēles, ko Valdoņi var izmantot kā "sākuma kapitālu", lai sasniegtu to, ko viņi vēlas redzēt īstenotu pasaulē.

bottom of page