top of page
Light pink water lily

Gudrības grāmata

Fundamentāla grāmata ar Gudrības Valdoņu

vēstījumiem oriģinālvalodā no

2005. gada līdz 2016. gadam

Visi vēstījumi vienā grāmatā!

Grāmatā ir ievietoti Vēstījumi, ko Dievišķie Valdoņi ir devuši ar savas Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. – 2016. gadam.

 

Šajā laikā Zemes cilvēkiem tika dota Mācība par patieso evolūcijas mērķi – par katras dvēseles tiekšanos uz Radītāju, par apvienošanos ar Dievu, par Visumā pastāvošā Augstākā tikumiskā likuma ievērošanu. Šī harmoniskā, viengabalainā Mācība sevī ietver daudzas citas Mācības: par Labā atšķiršanu no Ļaunā, par Iesvētījumu Ceļu, par apziņas mainīšanu, par Mīlestību, par Karmu, par Brīvību, par atteikšanos no vardarbības, par Kopienu, par laimi un daudzām citām.

Grāmatas radīšanas vēsture

Pagājušā gada beigās es saņēmu vēstuli no Hačika Manaseļjana no Armēnijas, viņš ir Valdoņu vēstījumu tulkotājs armēņu valodā http://www.sirius-dictation.am

Viņam piezvanījusi Armēnijas Nacionālā arhīva darbiniece Nura Hačatrjana un pastāstījusi ievērojamu notikumu. Viņa apgalvo, ka sapnī saņēmusi zīmi vai pavēli no Aramazda, ko mēs pazīstam kā Sanatu Kumaru, zīmi lielas grāmatas izskatā, kas bijusi rubīna krāsā un lēni nolaidusies no Ararata kalna virsotnes.

Hačiks Manaseļjans raksta:

"Protams, es nenoliedzu tāda redzējuma iespējamību, jo daudzas tūkstošgades Aramazda Armēnijā tiek godāts kā Augstākā Dievība. Nura uzstājīgi pieprasa, lai visus caur Jums dotos Valdoņu diktātu tulkojumus mēs ievietojam vienā grāmatā kā Bībelē!."

Runa bija par grāmatu armēņu valodā. Lūk, ar tādiem negaidītiem paņēmieniem darbojas Dievs, lai dažkārt nogādātu svarīgu informāciju līdz ārējai apziņai. Pēc mēneša par manu Skolotāju kļuva tieši Sanats Kumara, un man bija iespēja pajautāt Viņam: vai tāda grāmata vajadzīga krievu valodā? Pēc Valdoņa svētības saņemšanas mēs ar Tatjanu Martiņenko sākām apdomāt, kā radīt tādu grāmatu. Izrādījās, ka darbs ir ļoti sarežģīts. Ļoti ilgi izvēlējāmies formātu un saskaņojām ar tipogrāfijām tādas grāmatas iespiešanu.

Atvērtā veidā grāmatas formāts ir maksimāli tuvināts zelta griezumam. Grāmatas maketēšanas darbs ilga divus ar pusi mēnešus katru dienu bez brīvdienām. Daudz laika tika patērēts vāku materiāla izvēlei, lai tas atgādinātu rubīna krāsu. Tika izstrādāts unikāls ornaments vākam. Ļoti daudz laika aizņēma tehnisko jautājumu saskaņošana ar tipogrāfiju. Kopumā no grāmatas ieceres līdz tās iznākšanai pagāja pusgads. Tā patiešām ir "Gudrības Grāmata", kas nolaidusies no Debesīm!

Kopš pirmā Vēstījuma atnākšanas mūsu pasaulē ir pagājuši 12 gadi. Tātad šīs grāmatas radīšanai kopumā ir veltīti vairāk nekā 12 gadi. Cilvēciskajā apziņā ar grūtībām var tikt uzņemts kā pašu vēstījumu nonākšanas Dievišķais Brīnums, tā arī grāmata ar Valdoņu vēstījumiem!

Tomēr tie nedaudzie (grāmatas tirāža ir tikai 500 eks.), kas sapratīs šīs grāmatas vērtību un izlasīs to, saņems visas nepieciešamās atslēgas Nemirstības – Mūžīgās Dzīvības sasniegšanai.

 

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!

КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. / Т.Н. Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2017. – 1176 с. – ISBN 978-5-9908749-5-4.

Katram, kas ir sastapies ar šo grāmatu, tā nav nejaušība. Tajā ir Mācība, kas sena kā pasaule. Daudzas paaudzes studēs šo grāmatu, jo tajā ir pati Dzīvības būtība. Šīs Mācības pamatā ir Augstākās Zināšanas. Visos laikos uz Zemes ir nākuši Pravieši, Mesijas, kas devuši cilvēcei atjauninātas Zināšanas par Dievišķo, par Tikumisko likumu. Mūsu laikā šīs Zināšanas tiek dotas ar Valdoņu Sūtnes, filozofes, sabiedriskās darbinieces Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Divpadsmit gadu laikā Tatjana Mikušina ir pierakstījusi vairāk nekā 470 vēstījumus filozofisku sarunu formā, kas ievietotas šajā grāmatā.

 

Grāmatas formāts 200х260 мм, 1176 lpp., cietie vāki, ilustr.

bottom of page