top of page

2006. gada septembris - 2007. gada janvāris

Apziņas mainīšanās īpašība ir vissvarīgākā īpašība pašreizējā vēsturiskajā laika posmā Kungs Maitreija 13. septembris 2006. gads

Es atnācu, lai apstiprinātu jūsu apziņai prieka, tiekšanās un uzvaras īpašību Kungs Maitreija 9. oktobris 2006. gads

Jums būs vajadzīga visa jūsu gribas piepūle, lai neuzķertos uz pagātnes enerģiju makšķeres un tiektos uz jaunu dienu! Sanats Kumara 20. decembris 2006. gads

Tagad, mainoties gada ciklam, ir īpaši derīgi pieņemt lēmumu un atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas ir jūsu apziņā Iemīļotais Surija 21. decembris 2006. gads

Ņemiet mūsu roku un nelaidiet to vaļā līdz tam laikam, kamēr Ticība atgriezīsies jūsos un jūsu šaubas izgaisīs kā rudens migla Serapiss Bejs 22. decembris 2006. gads

Mēs nākam, lai pastāstītu jums par tiem principiem, pēc kuriem tiek būvēta Kopiena Babadži 23. decembris 2006. gads

Ir pienācis laiks nevis runāt par Dievu, bet darboties saskaņā ar Dievišķo Likumu jūsu dzīvēs Skolotājs Lanello* 24. decembris 2006. gads

23. datuma dispensācijai tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts Gautama Buda 25. decembris 2006. gads

Jums pastāvīgi ir jāanalizē jūsu darbību sekas un nav jāmēģina mācīt tur, kur jūsu mācība tūlīt tiek iemīta dubļos Iemīļotais Kuthumi 26. decembris 2006. gads

Tagad, jaunā gada priekšvakarā, mēs steidzamies nonest līdz jūsu apziņai jaunos uzdevumus, ko nepieciešams īstenot Iemīļotais El Morija 27. decembris 2006. gads

Mēs gatavojam jūsu apziņu Jaunā laikmeta atnākšanai ES ESMU TAS KAS ES ESMU 28. decembris 2006. gads

Es atnācu atgādināt jums par jūsu Dievišķo izcelšanos un nepieciešamību gūt uzvaru pār jūsu nereālo daļu Kosmiskā būtne Varenais Uzvara 29. decembris 2006. gads

Koncentrēsimies visi kopā uz mūsu uzdevumu izpildīšanu Kungs Lanto 30. decembris 2006. gads

Jo ātrāk jūs izmainīsiet jūsu uzvedību un jūsu vakardienas paradumus, jo ātrāk visa pasaule ieies Jaunajā Laikmetā Iemīļotais Zaratustra 31. decembris 2006. gads

Vēstījums gada sākumā Gautama Buda 1. janvāris 2007. gads

Saruna par Dievu Kungs Šiva 2. janvāris 2007. gads

Vēsts no Karmas Valdes sēdes Lielais Dievišķais Virzītājs 3. janvāris 2007. gads

Saruna par dvēseles un ķermeņa dziedināšanu Iemīļotais Ilarions 4. janvāris 2007. gads

Mācība par baiļu aizvietošanu ar Dievišķo Mīlestību Svētais Erceņģelis Mihaēls 5. janvāris 2007. gads

Mācība par jūsu dvēseli Iemīļotais Kuthumi 6. janvāris 2007. gads

Izvēles laiks Sanats Kumara 7. janvāris 2007. gads

Mācība par īstu Ticību Iemīļotais Jēzus 8. janvāris 2007. gads

Brīdinājums tiem, kas iet Kungs Maitreija 9. janvāris 2007. gads

Mācība par uzticību Iemīļotais El Morija 10. janvāris 2007. gads

bottom of page