top of page

Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!

 

Iemīļotie, jūs esat iemiesojumā tāpēc, lai apzinātos savu nemirstīgo dabu un uzvarētu iluzoros spēkus. Jums katram ir jāiegūst uzvara pār iluzorām izpausmēm.

Elohims Ciklopejs 2019. gada 20. jūnijā

Iesvētījumu Ceļš, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas priekšā, pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš

Jūsos ir divi cilvēki. Viens cilvēks – mirstīgs un otrs cilvēks – nemirstīgs. Daudzu miljonu gadu eksistences laikā uz planētas Zeme šie divi cilvēki ir tā sajaukušies, ka ir vajadzīga krietna piepūle, lai šos divus atdalītu vienu no otra. Vienam no viņiem būs jāpaliek uz Zemes un jāatgriežas Zemē, no kurienes viņš tika ņemts. Otru gaida eksistences turpinājums citā, Augstākā esamības plānā.

Iemīļotais Jēzus 2005. gada 22. maijā

Jums ir jāiet pa Augstāko Ceļu

 

Vienmēr ir iespēja iet pa Augstāko Ceļu, un vienmēr ir iespēja noripot lejā. Tajā brīdī, kad jūs izdarāt izvēli grūtā situācijā savā dzīvē, vienmēr atcerieties, ka jūs esat daudz vairāk nekā jūsu fiziskais ķermenis. Jums ir Dievišķa daba, un jūs esat nemirstīgi. Tāpēc, kad jūs izdarāt savu izvēli, vienmēr izšķirieties par to, kas būs derīgs jūsu dvēselei.

Gautama Buda 2005. gada 22. jūnijā

Saruna par dvēseles un ķermeņa dziedināšanu

 

Es, Valdonis Ilarions, atceros tos brīžus, kad es biju iemiesojumā un man bija iespēja vienatnē kādā nostūrī veselām dienām vērot sevi it kā no malas.


<...>
Es biju uz Zemes iemiesojumā, un vienlaikus es apzinājos, ka esmu nemirstīgs. Es esmu mūžīgs. Es esmu atstāts pats savā ziņā šajā iemiesojumā un mēģinu saprast šīs manas dzīves jēgu, un vienlaikus es esmu daudz lielāks nekā mans fiziskais ķermenis. Pēc būtības mans fiziskais ķermenis ir tikai skafandrs, kas ļauj manai Augstākajai daļai būt manī.

Iemīļotais Ilarions 2007. gada 4. janvārī

Priecīga vēsts

 

Lūdzu, tad, kad jums būs sevišķi smagi, tad, kad jūs zaudēsiet cerību un neredzēsiet priekšā nevienu Gaismas staru, atcerieties mani, atcerieties šo diktātu, atcerieties, ka jūs esat nemirstīga Gaismas būtne un jums nekas nedraud tik ilgi, kamēr jūs saglabājat savā sirdī Ticību, Cerību un Mīlestību!


<...>
Nekas jums nenodarīs ļaunu. Nebaidieties šķirties no ķermeņa, bet saglabāt savu dvēseli. Ir daudz sliktāk, ja jūs izvēlaties saglabāt savu ķermeni un sakrāto jūsu fiziskajā pasaulē, bet pazaudējat savu dvēseli.

Sanats Kumara 2007. gada 20. jūnijā

Ir Ceļš, kas ir jūsu sirdīs

 

Mūžīgās Dzīvības izpratne un pakāpeniska tā visa atdalīšana no sevis, kas nav mūžīgs, tas ir tas, par ko jums ir jāuztraucas vispirms. Kad jūs tiecaties uz Gaismu, kad jūs zināt, ka jūs esat nemirstīgi un tikai uz laiku esat apstājušies uz šīs planētas, tad jūs virzāties pa Ceļu pie Dieva.

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2010. gada 12. janvārī

Mācība par apziņas mainīšanu

 

... jūsu apziņas mainīšanas jautājums ir ne tikai vissvarīgākais, bet arī Mācība par apziņas mainīšanu ir galvenā Mācība, ko mēs pārvadām caur mūsu Sūtni reizē ar Karmas likumu un dvēseles Reinkarnācijas likumu. Visi šie trīs galvenie Likumi spēj nodrošināt nemirstību jūsu dvēselēm, ja jūs pieņemat tos par vadošajiem savā dzīvē katru dienu ilgstošā laika posmā.

Kungs Surija 2014. gada 22. jūnijā

Sanata Kumaras lūgums

Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka, lasot Dievmātes lūgšanu, jums savā apziņā ir jāsaglabā ne tikai Mātes Marijas tēls. Katram no jums ir jākļūst par Dievmāti un jādzemdē Kristus, jūsu Kristusapziņa. Pamēģiniet identificēt sevi ar Dievmāti neatkarīgi no tā, vai jūs esat vīrietis vai sieviete. Neatkarīgi no jūsu dzimuma jūs visi esat mātes, un jums visiem ir jādzemdē Kristus, jūsu Kristussaprāts, jūsu Dievišķība.
Dievs Tēvs, Māte, Dēls un Svētais Gars ir katrā no jums.

 

Sanats Kumara 2005. gada 21. septembrī

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm,
kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem

 

Ja pat visa cilvēce pārliecināti soļos uz bezdibeni, jūsu uzdevums ir pamatoties uz Dievu jūsos un rīkoties pēc Sirdsapziņas visgrūtākajās situācijās. Izvēle vienmēr ir viena: jūs izvēlaties nemirstību savai dvēselei vai izvēlaties ienesīgu un komfortablu dzīvi savam ķermenim.

Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī

bottom of page