top of page

23. DATUMA DISPENSĀCIJA

DARBS AR KARMU

23. DATUMA DISPENSĀCIJA

Karmas valde savā divu nedēļu sanāksmē, kas sākās 2005.g. 23. jūnijā, pieņēma lēmumu par to, ka, sākot no 2005.gada 23. jūlija, katra mēneša 23. datumā jūs iegūstat bezprecedenta iespēju transmutēt personisko un planētas karmu. Katra mēneša 23. datumā jums tiek dota iespēja atstrādāt nākamā mēneša karmu, lasot lūgšanas, pavēles, Rozārijus vai mantras.

Ja pietiekami liels skaits cilvēku katra mēneša katrā 23. datumā veltīs nākamā mēneša karmas transmutācijai kaut vai vienu stundu dienā, tad jūsu karmas transmutācijai pieliktās pūles tiks pavairotas proporcionāli cilvēku skaitam, kuri piedalīsies šajā lūgšanu stundā. Piemēram, ja kopā ar jums 23. datuma lūgšanu stundā piedalīsies 1000 cilvēku uz visas zemeslodes, tad jūsu pūles tiks pavairotas tūkstoškārt. Ja šajā lūgšanu stundā piedalīsies 10000 cilvēku, tad jūsu pūles tiks pavairotas 10000 reižu. Ja jūsu dzīves apstākļi jums ļauj, tad jūs varat veltīt šīm lūgšanām vairāk nekā vienu stundu. Tik, cik jums tas nebūs apgrūtinoši.

Jūs varat izmantot tās lūgšanas un pavēles, pie kurām esat pieraduši. Pats galvenais ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ar visu savu būtni jātiecas uz jūsu personisko pūļu apvienošanu ar tūkstošiem gaismas nesēju pūlēm, kuri atrodas uz visas zemeslodes.

Karmas Valdes 2006. gada 25. decembra sanāksmē tika nolemts, ka katrs planētas Zeme iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis noteiktu apziņas līmeni, daļu enerģijas, ko viņš atbrīvo lūgšanu laikā un savas kalpošanas laikā Dzīvībai, būs spējīgs izlietot, lai pārējā Zemes cilvēces daļa arī varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt to apziņas līmeni, kurš nepieciešams pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. Sākot no 2007. gada 23. janvāra jau esošajiem šīs svarīgās dispensācijas noteikumiem papildus tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts. Katrs no jums, kas vēlēsies, varēs virzīt savu enerģiju to cilvēku karmas transmutācijai, kuri savā attīstībā ir palēninājuši tempu un nav spējīgi saprast daudzas Dievišķas Patiesības. Tas var attiekties uz jūsu tuviniekiem, jūsu radiniekiem un pat uz pavisam nepazīstamiem cilvēkiem, ar kuriem jūs izjūtat sevišķu tuvību. Jūs varat katra mēneša 23. datumā izteikt aicinājumu un transmutēt to karmu, kas traucē jūsu izvēlētajam cilvēkam sasniegt nākamo apziņas līmeni. Pagaidām šo dispensāciju katrs no jums var izmantot tikai vienam cilvēkam. Piemēram, jūsu laulātajam draugam vai laulātajai draudzenei, jūsu bērnam vai vienam no jūsu vecākiem, vai arī tam cilvēkam, kam jūs izvēlaties palīdzēt.

LŪGSNAS 23. datumam

Īsā lūgsna, dienai sākoties:

"Es veltu visus savus labos darbus, ko paveikšu šajā dienā, nākamā mēneša karmas transmutācijai."

"Pēc tam, kad jūs lasīsiet jūsu lūgšanas vai Rozārijus, vai sniegsiet kādam labdarīgu palīdzību, pastāvīgi atcerieties, ka visu jūsu darbību enerģija tiek novirzīta karmas transmutācijai. Turklāt neaizmirstiet, ka daļu no jūsu šajā dienā atbrīvotās enerģijas Dievišķās Būtnes novirzīs pasaules karmas un vispirms tās karmas daļas transmutācijai, kas saistītas ar lielu kataklizmu vai stihisku nelaimju novēršanu." (Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību. Kungs Maitreija 2006. gada 15. jūnijā)

Īsās lūgsnas paraugs pirms lūgšanu rituāla, kas ilgst ne mazāk kā 1 stundu:

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, mana varenā ES ESMU klātbūtnes un mana svētā ES Kristus vārdā es lūdzu pareizināt manu lūgšanu enerģiju ar cilvēku skaitu, kas piedalīsies šīs dienas dispensācijā."

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, mana varenā ES ESMU klātbūtnes un mana svētā ES Kristus vārdā es virzu manu lūgšanu enerģiju:

- to negatīvo enerģiju izšķīdināšanai, kas ir manos četros zemākajos ķermeņos;

- problēmas... (nosaukt) cēlonī un kodolā;

- tās karmas transmutācijai, kas ir starp mani un ......... ;

- atbilstoši šīs dienas dispensācijai – mana (vīra, sievas, dēla, meitas...) karmas transmutācijai, kas traucē viņam (viņai) sasniegt nākamo apziņas pakāpi.

Es pieņemu to kā piepildījušos pilnā spēkā atbilstoši Dieva svētajai Gribai.

Visuvarenā Dieva vārdā. Āmen."

"Laidiet caur sevi Dievišķo enerģiju un virziet to uz jūsu karmisko problēmu izšķīdināšanu, vai tās būtu saistītas ar jūsu vīru, sievu, bērniem, vecākiem, jūsu kolēģiem darbā.
Tā ir ļoti svarīga dispensācija, kas tagad reāli darbojas un palīdz jums izlauzties cauri jūsu karmiskajām problēmām. Jebkurš mehānisms, ko dod Debesis, jums ir jāizmanto ar pilnu jaudu."


Par 23. datuma dispensāciju un citām Debesu dotajām iespējām. Iemīļotais El Morija 2006. gada 19. jūlijā

"Negatīvā enerģija nevar izzust pati no sevis, taču jūsu lūgšanu enerģija var izšķīdināt negatīvo karmu tieši tāpat kā jūsu vizualizācijas..."
Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei. Iemīļotais Surija 2005. gada 23. jūnijā

Par karmu
T. Mikušinas skaidrojumi par dažiem
Karmas likuma aspektiem

Sīkāk ar 23. datuma dispensāciju var iepazīties šajos Gudrības Valdoņu vēstījumos:

Vislabākais sprediķis būs jūsu personīgais piemērs
Brīvības Dieviete 2005. gada 22. aprīlī

Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei
Iemīļotais Surija 2005. gada 23. jūnijā

Par jauno Dievišķo žēlastību
Iemīļotais El Morija 2005. gada 27. jūnijā

Es atnesu jums divas ziņas. Vienu – bēdīgu, bet otru – priecīgu
Iemīļotais El Morija 2006. gada 7. janvārī

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību
Kungs Maitreija 2006. gada 15. jūnijā

Par 23. datuma dispensāciju un citām Debesu dotajām iespējām
Iemīļotais El Morija 2006. gada 19. jūlijā

23. datuma dispensācijai tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts
Gautama Buda 2006. gada 25. decembrī

bottom of page