top of page

Pavēle:

Mihaēls priekšā, Mihaēls aizmugurē,
Mihaēls pa labi, Mihaēls pa kreisi,
Mihaēls augšā, Mihaēls lejā,
Mihaēls, Mihaēls – visur, kur eju!

ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!
ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!
ES ESMU viņa sargājošā Mīlestība te!

Lord Michael before, Lord Michael behind,
Lord Michael to the right, Lord Michael to the left,
Lord Michael above, Lord Michael below,
Lord Michael, Lord Michael wherever I go!

I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!

Savā grāmatā "Iekšējais Ceļš" Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina pastāstīja, ka ir nepieciešams nodrošinājums ar drošu aizsardzību pret astrālo plānu pirms meditācijas:

Aicinājums ar lūgumu par norobežošanos pret astrālo plānu:

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, Visuvarenā Dieva Kunga vārdā es lūdzu Erceņģeli Mihaēlu, aizsardzības eņģeļus, manu eņģeli sargātāju.
Es lūdzu jūs norobežot mani (jūs nosaucat savu vārdu un uzvārdu) no visām būtnēm, dēmoniem, atmiesotiem, ļaunprātīgiem gariem, no jebkādām negatīvām enerģijām un iedarbībām, no jebkādiem no tumsas nākušiem nosūcējiem. Lai viss notiek saskaņā ar Dieva Svēto Gribu. Āmen."

Sirds attīrīšanas meditācija

Kā ielaist Mīlestību savā sirdī? Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Vajag vienkārši atbrīvot savu sirdi no visām lietām, kas to apgrūtina, no nemiera, ienaida, dusmām, skaudības... Sevišķi jums traucē naids. Naids ir gara tumsības māsa. Naids jūsu sirdī aizstāj Dievišķo Mīlestību un neļauj tai izpausties. Bet tad, kad jūs pazīstat ienaidniekus, kuri ir sagrābuši jūsu sirdi, jūs varat pamazām soli pa solim sākt atbrīvoties no jūsu ienaidniekiem.

Es došu jums universālu metodi, kas palīdzēs jums attīrīt jūsu sirdi no visa, kas nav Dievišķīgs, no jebkuras īpašības, kas nostājusies jūsu ceļā un traucē jums.

Tātad, kad jums rodas minūte brīva laika, jūs iztēlojaties, ka jūs ņemat gabaliņu tīras drānas un samērcējat to absolūti tīrā, dzirkstošā ūdenī, kas skalojas tieši pie jūsu kājām.

Noliecieties un pasmeliet šo ūdeni ar savām rokām. Saslapiniet tajā drānu un iztēlojieties, ka jūs turat savu sirdi savās rokās. Jūsu sirds ir līdzīga kristāla traukam. Bet šis trauks jūsu iemiesojumu laikā uz Zemes ir kļuvis nespodrs un vairs nelaiž cauri Dievišķo Gaismu. Ņemiet savu trauku, savu sirdi un iztēlojieties, kā jūs nomazgājat no tās kārtu pēc kārtas visas sakrājušās negatīvās īpašības un jūtas. Naidu, antipātijas, bailes, dusmas, gara tumsību, slinkumu, skaudību. Katram no jums būs vairākas īpašības, no kurām jums nepieciešams šķirties vispirms. Nomazgājiet savu sirdi no šo negatīvo īpašību un izpausmju apsūbējuma.

Atkārtojiet šo procedūru katru dienu. Nedomājiet, ka jūs ar vienu reizi tiksiet galā ar savu darbu un attīrīsiet savu sirdi no daudzu gadsimtu negatīvajām enerģijām.

Centieties pastāvīgi turēt savā apziņā šo tēlu, kā jūs atbrīvojaties no savām negatīvajām īpašībām. Iedomājieties, kā jūsu sirds ar katru reizi spēj laist caur sevi arvien vairāk un vairāk Dievišķās enerģijas.

Paies kāds laiks un jūsu sirds pilnībā attīrīsies no visiem pagātnes uzkrājumiem un jūs varēsiet pilnā mērā apgūt Dievišķās Mīlestības vibrācijas, ar kurām ir caurausta visa pasaule, viss Radītais, bet jūs vienkārši nevarat uztvert šīs vibrācijas jūsu pašu nepilnīguma dēļ un tādēļ, ka nevēlaties šķirties no šī nepilnīguma.

Bet es esmu pārliecināts par to, ka katrs no jums padomās un nolems mainīt savu pieeju dzīvei un izbeigs raukt pieri, priecīgi pavēršot savu smaidošo seju pretī Jaunajai Dienai.

Iedomājieties, ka jūs sēžat upes, ezera vai strauta krastā un spoža saule spīd jums tieši sejā. Jums ir patīkama saules glāstošo staru pieskāršanās. Ar katru dienu saule arvien dziļāk un dziļāk ieiet jūsos un kādā jaukā dienā jūs paši kļūstat saule un dāvājat savu Gaismu, savu Mīlestību visiem, kam vajadzīga Gaisma un Mīlestība.

Pienāks diena, un jūsu Dievišķās apziņas saule spēs spīdēt jums cauri un dāvāt savu siltumu daudziem cilvēkiem, kuri vēl nav varējuši atbrīvoties no tā, kas traucē viņiem izlauzties līdz Dievišķās klātbūtnes saulei viņos.

Jūs esat saulei līdzīgi. Jums vienkārši vajag notīrīt daudzu gadsimtu netīrumu uzslāņojumu no jūsu trauka, lai tas atkal atgūtu savu tīrību un caurspīdīgumu. Un jūs piepildīsiet savu trauku ar Dievišķo enerģiju un dosiet katram, kas ir izslāpis, iespēju dzert no jūsu trauka.

Dievišķā enerģija nekad nebeidzas. Tikai cilvēku apziņa ierobežo Dievišķās enerģijas plūsmu jūsu pasaulē. Jauna Diena nāk, un šai Dienai ir raksturīga ierobežojumu neesamība, Dievišķa Brīvība un Dievišķa Mīlestība.

Svētais Erceņģelis Mihaēls 2007. gada 5. janvārī

bottom of page