top of page

• Ticība.

Absolūta un bezierunu ticība Dievam, ticība, ka ar savu lūgšanu esam spējīgi mainīt situāciju Krievijā un pasaulē.

• Mīlestība.

Lūgšana, kas raidīta visaugstākajā absolūtajā Mīlestībā uz tuvāko, dzimteni, planētu, visu radīto.

• Godbijība.

Godbijība pret Dievu, Valdoņiem, Augstāko pasauli.

• Nesavtīgums.

Izpratne, ka Dievs Pats var izmantot pēc saviem ieskatiem to enerģiju, ko mēs Viņam dodam lūgšanas laikā. Enerģijas ziedošana ir absolūta.

• Pazemība.

Izpratne, ka mēs esam Dieva rokās. Mēs esam gatavi pakļauties jebkādai Dieva Gribai, lai kāda tā arī nebūtu.

• Bērna apziņas stāvoklis.

Mēs esam bērni, kas sēž Dievišķās Gudrības okeāna krastā un mēģinām saprast šo Gudrību ar zinātkāru bērna prātu.

• Grēku nožēlošana.

Sapratne, ka mēs esam daudz reižu kļūdījušies. Savu grēku atzīšana un nožēlošana. Grēku nožēlošana uz pusi atvieglo mūsu karmisko slogu. Ar lūgšanu mēs atbrīvojamies vēl arī no liekās nastas.

• Motīvs.

Ja jūs lūdzaties nevis par sevi, bet par citiem, par valsti, par pasauli, par visu dzīvo būtņu laimi, tad tas būs pareizais motīvs.

 

 

Ja jūs varat izpildīt šos nosacījumus, tad mēs varēsim sasniegt lūgšanu apziņas stāvokli, kurā rodas augšupejošā enerģijas plūsma no mums uz Dievu un lejupejošā smalkāka plūsma no Dieva mūsu būtnē. Šādā stāvoklī mums kļūst sasniedzama Kunga Svētība.

Protams, lai sasniegtu apziņas lūgšanu stāvokli, vajag pūlēties katru dienu daudzus gadus. Kā sportisti katru dienu trenējas, lai sasniegtu rezultātus Olimpiādē, tieši tāpat lūgšanai vajadzīga pastāvīga trenēšanās un centība.

Vajag sākt ar 15 minūšu lūgšanai dienā, pamazām palielinot laiku līdz stundai un vairāk.

"Sirius" vietnē ir bijusi iespēja saņemt sīkākas rekomendācijas Gudrības Valdoņu vēstījumos.

Efektīvai lūgšanu praksei nepieciešams ievērot arī fiziskos nosacījumus.

• Vieta lūgšanai.

Ir vēlama pastāvīga vieta lūgšanai Altāra priekšā. Nepieciešams, lai uz Altāra būtu Valdoņu attēli, ziedi, svētbildes, sveces, kristāli... Viss, kas spēj paaugstināt jūsu apziņu un radīt Dievišķu noskaņojumu.

Telpai jābūt uzkoptai un izvēdinātai.

• Fiziskā ķermeņa sagatavošana.

Nelietot pārtikā gaļu. Nelietot alkoholu, nikotīnu, narkotikas. Nevajag ēst pirms lūgšanas, bet gan divas stundas pēc ēšanas vai tukšā dūšā.

Ķermenim jābūt tīram. Apģērbam ir jābūt tīram un spodram, baltā krāsā vai gaišos toņos.

Neskatīties televīziju. Neklausīties zemas kvalitātes mūziku.

• Nosacījumi.

Vēlams parūpēties, lai lūgšanas laikā būtu klusums. Ir labi lūgties visai ģimenei kopā. Ja kādu iemeslu dēļ neizdodas lūgties kopā ar ģimeni, tad norunāt, ka lūgšanas laikā mājinieki izslēgs televizoru, radio, mūziku.

Izslēgt mobilos telefonus.

Lielā pilsētā lūgšanai ideāli piemērots laiks ir naktī, kad kņada aprimusi un iestājas klusums, vai arī pirms rītausmas.

• Harmonizācija un noskaņojums.

20 – 30 minūtes pirms lūgšanas nepieciešams ieiet harmoniskā, līdzsvarotā apziņas stāvoklī. Vajag izvēlēties savas harmonizācijas metodes: mierīgas mūzikas, mantru klausīšanās, meditācijas filmu noskatīšanos u.t.tml.

Lūgšanas kvalitāte.

Daži noteikumi, ko vajag ievērot, lai mūsu lūgšana nestu labumu pasaulei

bottom of page