top of page

Gudrības Valdoņi – Lielā Baltā Brālība par savu Sūtni Tatjanu Mikušinu

Sūtnei veltīts

Vienmēr atcerieties, ka mūsu Sūtne ir Gaismas Hierarhijas pārstāve uz Zemes

Es neesmu Sūtne Krievijai, es esmu Lielās Baltās Brālības Sūtne un pārstāvu Valdoņus uz Zemes.

Es pārstāvu citu valsti, kas atrodas smalkajā plānā.

     T. Mikušina. Intervija 2015. g.

Es Esmu Absolūtās Mīlestības klātbūtne tavā svētnīcā. Dievišķās Mīlestības īpašība ir galvenā un dominējošā tevī.  Mēs izvēlējāmies tevi par mūsu Sūtni tieši tāpēc, ka šī Mīlestības īpašība ir

dominējošā tavā sirdī.

<...>

Es esmu Absolūtās Mīlestības klātbūtne un es apmīļoju

jūs  ar savas Mīlestības stariem.

Nekad nekļūstiet pieauguši Dievišķās Patiesības izzināšanas jautājumos

ES ESMU Surija, un es ierados no Lielās Centrālās Saules šajā dienā, lai dotu Dieva vārdu caur mūsu Sūtni. Gandrīz tieši pirms gada man bija gods uzlikt Dieva Sūtņa mantiju uz Tatjanas pleciem.

<...>
Sūtņa Mantija netiek dota vienkārši tāpat vien. To vajag nopelnīt. Šis nopelns nav iegūstams vienā iemiesojumā.
Vajadzīga vesela virkne iemiesojumu, kuros indivīdam ir jāpierāda sava pilnīga uzticība Dieva Gribai, lai nopelnītu šo mantiju. Bet pagātnes nopelniem noteikti jātiek apliecinātiem šajā pašreizējā iemiesojumā. Bez tā mantijas piešķiršana nav iespējama.Lai cik veiksmīga būtu jūsu kalpošana pagātnē, gala iznākumā visu nosaka jūsu pašreizējo sasniegumu pakāpe.

Iemīļotais Surija 2005. gada 9. martā


Izmantojiet palīdzību, ko jums dod Debesis, un nenonieciniet šo palīdzību

Mūsu Sūtne ir cilvēks, kas uztur mūsu vibrācijas. Pastāvīgi, cauri visām dzīves situācijām iznesot savu uzticību Hierarhijai un iemiesojot Viņas plānus uz Zemes. Jums, kas esat iemiesojumā, mūsu Sūtne ir iemiesotā skolotāja, Guru.

 

Tas nozīmē, ka jums ir pienākums ievērot tos norādījumus, ko jūs saņemat no mūsu Guru, it kā šos norādījumus jums dotu es personīgi.

Kungs Šiva 2006. gada 13. martā


Mācība par īstiem un viltus sūtņiem

Būt par Sūtni nenozīmē būt postenī, kas prasa godināšanu un pielūgšanu, sūtņa postenis, sūtņa mantija ir tikai iespēja labāk realizēt kalpošanu Dieva vārdā.
Sūtņa mantija ļauj mainīt telpas vibrācijas, un mums ir iespēja būt klāt un dot mūsu vēstījumus šajā punktā, kur savienojas pasaules.
<...>


...Sūtnis ir cilvēks, kas stāv kalna virsotnē. Un visi zibeņi, visas vētras viņam trāpa pirmajam.

Sanats Kumara 2005. gada 11. maijā

Nav jēgas dot Mācību, ja tā netiek nostiprināta praksē

...jūs nevarat iedomāties, kādu milzīgu darbu Dievišķās Būtnes veic katra vēstījuma nodošanai.
Starp mūsu pasaulēm pastāv necaurejama enerģētiska barjera. Lai šo barjeru pārvarētu, vajag pielikt ievērojamu enerģiju. Sūtnes gatavībai ir jāsaskaņojas ar mūsu gatavību. Pienāk mirklis, kad pasaules nonāk saskaņā viena ar otru. Un pienāk mirklis, kad vēstījums atnāk jūsu pasaulē. Klusi kā strauta čalošana. Klusi kā zāles sanēšana. Klusi kā plaukstošas rozes ziedlapiņu atvēršanās.
<...>
...jums ir jāorientējas uz to Mācību, ko mēs dodam caur mūsu Sūtni. Jūsu pasaulē ir daudz cilvēku, kas dzird Dievišķo Skolotāju balsis. Ir vēl vairāk cilvēku, kas domā, ka viņi dzird Dievišķo Skolotāju balsis. Bet tikai nedaudzi, pie kuriem pieder mūsu Sūtne, caur kuru mēs dodam šo Mācību, ir spējīgi dot jums pareizus paraugus un pareizus orientierus. Jo tāda ir viņu misija uz planētas, un ar šo misiju viņi ir atnākuši iemiesojumā.

Iemīļotais Serapiss Bejs 24. jūnijs 2008. gads

Vēstījumi par Lielās Baltās Brālības Sūtni T. Mikušinu

bottom of page