top of page

2009. gada aprīlis - 2009. gada maijs

Jūsu klātbūtnē dzimst jaunas attiecības katrā darbības jomā uz planētas
Kungs Šiva 22. aprīlis 2009. gads

Kunga Šivas paziņojums Kungs Šiva 24. maijs 2009. gads

bottom of page