top of page

2010. gada decembris - 2011. gada janvāris

Neiepriecinošs vēstījums
Skolotājs Morija 2. janvāris 2011. gads

Tradicionālais vēstījums gada sākumā
Gautama Buda 1. janvāris 2011. gads

Es novēlu jums sekmīgi izturēt visus pārbaudījumus
Kungs Maitreija 31. decembris 2010. gads

Dievišķā zinātne ir vissarežģītākā zinātne
Lielais Dievišķais Virzītājs 30. decembris 2010. gads

Aizejošā gada kopsavilkums Serapiss Bejs 29. decembris 2010. gads

Šīsdienas saruna jums izskaidros jūsu neveiksmes Ceļā
Iemīļotais Kuthumi 28. decembris 2010. gads

Pagājušā gadsimta sākuma un šī gadsimta notikumu savstarpējā sakarība Krievijā
Iemīļotais Lanello (Marks Profets) 27. decembris 2010. gads

Jaunā apziņa dos iespēju izaugt jaunai sabiedrībai
Skolotājs Nikolajs Rērihs 26. decembris 2010. gads

Pavirzīšanos Ceļā jums dod nevis darbs ar Gaismas Būtnēm, bet jūsu apziņas kvalitāte
Kungs Šiva 25. decembris 2010. gads

Mēs ceram uz labu ražu no jūsu būtnēs uzaugušās Dievišķības
Kungs Surija 24. decembris 2010. gads

Ne plašumā iedami, bet dziļumā virzoties, jūs sasniedzat
Skolotājs Morija 23. decembris 2010. gads

Ir pienācis jūsu galīgās izvēles brīdis 

Sanats Kumara 22. decembris 2010. gads

Ārkārtējs vēstījums 

Sanats Kumara 16. novembris 2010. gads

bottom of page