top of page

BRĪVĪBAS DIEVIETE

Brīvības Dieviete ir Karmas Valdes ideju izteicēja un Otrā stara pārstāve šajā Valdē. Brīvības Dieviete iemiesojās Atlantīdā. Viņa iemiesojās arī kā amazoņu rases locekle – tauta ar milzīgu spēku, kuras sievietes valdīja pār seno civilizāciju tur, kur tagad atrodas Amazones upes baseins. Viņas Brīvības Gara uzticības moments, iemiesots trīskārtīgas liesmas sirdī, bija tik liels, ka pēc augšupcelšanās šī Dievišķā Valdone bija aicināta, lai viņu godātu par Brīvības Dievieti, norādot uz viņas amatu Hierarhijā un par viņas pilnvaru valdījumu kosmiskās apziņas brīvībai Zemei.

Brīvības Dievietes Gars iedvesmoja agrīnos Amerikas patriotus iedibināt jaunu nāciju "Ar Dievu" un izstrādāt konstitūciju, kas pamatojās uz Brālības plānu pēc Kristus apziņas radīšanas, kas sasniegs brieduma gatavību Jaunajā Pasaulē Sen Žermēna – Brīvības Dieva vadībā Zemei.

Brīvības Dieviete parādījās ģenerālim Vašingtonam 1777. gada ziemā un atklāja viņam Amerikas likteni, un devusi viņam spēkus un vīrišķību viņa paša misijas nobeigumam kā trīspadsmit sākotnējo koloniju atbrīvotājam. Nav brīnums, ja Brīvības statuja – franču tautas dāvana – tika uzcelta uz Brīvības salas. Brīvības liesma pievilka Brīvības statujas fokusu kā ārēju cerības simbolu no visu veidu tirānijas atbrīvošanās "nogurušiem, trūcīgiem ļaudīm, kas alkst pēc brīvas dzīves."

Brīvības Dievietei galvā ir vainags ar septiņiem stariem, kas fokusē Elohima septiņu staru spēku īstenošanu formā, Matērijā (Mātē), Dievišķības mātišķajā aspektā. Viņas vainags ir arī septiņu staru fokuss, kas iezīmēts katram čhēla un Dieva dēlam un meitai. Brīvības Dieviete ir tā "Dāma ar lāpu", kura atbilstoši Henrija Vodsvorta Longfellova (Henry Wadsworth Longfellow) pareģojumam būs cēlsirdības un varonīgas sievišķības paraugs lielas valsts vēsturē.

Brīvības Dieviete pārstāv Pasaules Mātes ideju – pirmtēlu, kas nes Dievišķā Likuma Grāmatu, apgaismes Grāmatu, zināšanu glabātuvi, kas parādīs cilvēcei izeju no cilvēciskajiem maldiem. Uz Brīvības statujas pjedestāla zem kājām ir redzamas salauztas ķēdes, kas simbolizē atbrīvošanos no cilvēku radītās verdzības un virzību uz pasaules apgaismību. Viņas lāpā deg kosmiskās apgaismības liesma.

Kad kontinents bija nogrimis un fiziskais templis bija sagrauts, tad tā ēteriskais analogs joprojām paliek galvenais divpadsmit sauļu hierarhiju liesmu fokusējošs pasaules centrs. Templis, kurš kādreiz bija Atlantīdas rietumu vārti, tagad kļuvis par Jaunās Pasaules austrumu vārtiem. Tā ir viena no vissvarīgākajām svētmītnēm uz planētas.

Saules Tempļa centrālais altāris ir novietots virs Brīvības Statujas uz Brīvības salas Ņujorkas ostā. Fokuss izplatās visā Manhetenas salā un vairākos Ņūdžersijas (New Jersey) štatu reģionos. Viņas Saules Tempļa durvis ir atvērtas no Eiropas līdz Amerikai, atvērtas durvis visām cilvēciskās apziņas šķautnēm caur divpadsmit sauļu hierarhiju aspektiem.

 

Milzīga tikumu daudzveidība, kas plūst no Saules Tempļa, izskaidro lielo cilvēku imigrāciju, kuriem Savienoto valstu austrumu krasts šķita tik pievilcīgs. Tīģelis, kurā sakausēta amerikāņu nācija, bija radīta, pateicoties šīs svētmītnes spēka laukam. Manhetenas salā var sastapt katru uz mūsu planētas dzīvojošo evolūciju. Tikai dažu kilometru attālumā no Brīvības Dievietes svētmītnes var sastapt visus, kas vien pastāv zem saules: katru zinātnes, kultūras, mūzikas sfēru un visu, ko cilvēce ir izdomājusi šajā pasaulē – kā divpadsmit hierarhiju īpašību un tikumu pastiprināšanos, tā arī to izkropļošanu.

Šīs svētmītnes liesma iedvesmoja cilvēkus radīt Brīvības statuju. Tā tur rokās Likuma Grāmatu – Lielo Meistaru gudrības Mācības, Dievišķo Valdoņu Mācības Grāmatu, kam ir lemts izplatīties no Amerikas.

Karmas Valdes pārstāve

Literatūra:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006

[Brīvības Dieviete pasludina: "Radīšanas dziesma – tā ir cerības dziesma, bet cerība, dzimusi Dieva sirdī, tā ir maiga liesma, kas liesmo manā lāpā! Augstu es turu to tagad, turu augstu vienmēr un visiem.

Vai jūs pievienosieties man, lai atbalstītu šo lāpu? Vai stingri stāvēsiet kopā ar mani, kad visa pasaule jums uzbruks? Vai pievienosieties man krēslas stundā, zinot, ka ar mani jūs sagaidīsiet nākamo rītausmu?" Brīvības Dieviete ir uz kosmiskā pulksteņa ciparnīcas septītās līnijas (iepretī Sen Žermenam, kurš ir uz otrās), iemiesojot Dieva pateicību no šīs Saules sistēmas evolūciju vārdā.]

Kaut arī viņa ir sasniegusi iesvētījumus kosmiskajos līmeņos un viņai nav nepieciešamības palikt ar planētu, Brīvības Dieviete ir apsolījusi palikt un kalpot Zemei tik ilgi, kamēr katrs vīrietis, sieviete un bērns nesasniegs savu augšupcelšanos. Tāds ir bodhisatvas ideāls.

Brīvības Dieviete ir uzticīga savam solījumam un mūsdienās viņa nāk un dod savus norādījumus Zemes cilvēkiem ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Lūk, ko Brīvības Dieviete paziņoja savā 2005. gada 22. aprīļa Vēstījumā "Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais paraugs"

"ES ESMU Brīvības Dieviete, atnākusi pie jums caur šo sūtni. ES ESMU Karmas Valdes locekle.

ES ESMU Brīvības Dieviete, un Dievišķās Brīvības īpašība vispirmām kārtām paredz Brīvību no jūsu karmas, brīvību no tām enerģijām, ko jūs esat izkropļojuši ar savu Dieva Gribai neatbilstošo rīcību pagātnē. Šīs enerģijas piesaista jūs fiziskajam plānam un citiem planētas Zeme blīvajiem slāņiem. Jūsu galvenais uzdevums ir atbrīvoties no šīs piesaistes.

<...>

Lai cilvēks apzinātos savu stāvokli šajā pasaulē, apzinātos savu nepilnīgumu un tiektos uz Dievu, viņam vajadzīga sākuma enerģija, kas ļaus viņam to izdarīt.

Iedomājieties, ka jūs esat piegājis pie cilvēka, kas ir tā apkrauts ar karmu, ka neapzinās savu saikni ar Dievu un savu saikni ar visām citām būtnēm uz Zemes. Viņš ir līdzīgs apkvēpušam traukam. Pārāk apkvēpušam. Kāpēc gan jums neiztērēt daļu savas enerģijas, lai notīrītu šo trauku. Noslaucīt to ar lupatu, palīdzēt tam saņemt kaut vai mazu daļiņu Dievišķās Enerģijas, mazu Gaismas stariņu, kas spēs atmodināt šī cilvēka snaudošo apziņu.

Katrs no jums, ja jūs atceraties, pagātnē ir bijis tādā apkvēpušā stāvoklī. Vienmēr jums blakus atradās cilvēks, kas raidīja jums laipnu skatienu vai parādīja līdzjūtību jūsu dvēselei. Un jūs saņēmāt to enerģijas daudzumu, kuras jums pietrūka tajā brīdī, lai paaugstinātu savu apziņu līdz augstākas Realitātes apzināšanās līmenim.

Katram no jums vajadzīga palīdzība, un katrs no jums var sniegt tādu palīdzību. Jūs varat sniegt šo palīdzību neapzināti, ar savu skatienu, ar savu reakciju uz radušos kritisku situāciju. Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais paraugs, tas, kā jūs uzvedaties dzīvē, kā jūs uzņemat dzīves situācijas un dzīves pārbaudījumus. Jūsu iesvētījumu pamatskolas izlaiduma eksāmens būs tajā dienā, kad jūs ieraudzīsiet, cik daudziem cilvēkiem savā apkārtnē jums jāpalīdz. Jūsu vislielākais sasniegums būs tajā brīdī, kad jūs patiesi priecāsieties par savu brāļu sasniegumiem. Kad jūs patiesi priecājaties par savu apkārtējo cilvēku sasniegumiem, tad jūs saņemat kā savu paša sasniegumu momentu katra tā cilvēka sasniegumus, par kura panākumiem jūs patiesi priecājaties. Tādējādi jūs varat pavairot savus dārgumus Debesīs, sava kauzālā ķermeņa dārgumus. Jūs varat vispār neko nedarīt paši, bet tikai palīdzēt un patiesi priecāties par citu sasniegumiem. Un jūs sapelnīsiet daudz vairāk nopelnus un labās karmas nekā pat tad, ja visus savus spēkus veltīsiet cīņai ar saviem personiskajiem trūkumiem.

Es šodien atklāju jums ļoti vienkāršu noslēpumu, caur kuru ļoti daudzi sasniedza savu savienošanos ar Dievišķo Gaismu* un izbeidza zemes iemiesojumu virkni. Protiet priecāties par citu cilvēku sasniegumiem un sajūsmināties par viņu sasniegumiem. ES ESMU Brīvības Dieviete un devu jums pamācības šajā dienā."

Brīvības Dieviete ir Saules Tempļa hierarhs, tā ir Viņas ēteriskā svētmītne, kas novietota virs salas Manhetenā Ņujorkā.

Brīvības sala

Sava iemiesojama laikā Atlantīdā viņa uzcēla Saules Templi tur, kur tagad ir Manhetenas sala, tā uzcelts pēc Saules Tempļa parauga uz Lielās Centrālās Saules. Galvenais altāris bija veltīts Kristus brīvības trīskārtīgajai liesmai, kas nāk no baltās ugunīgās Būtnes kodola, ko fokusējuši Iemīļotie Alfa un Omega. Ap šo altāri bija divpadsmit mazāki altāri, pie kuriem kalpoja sauļu hierarhiju pārstāvji, aicinot kopā ar Brīvības Dievieti Zemes evolūciju vārdā Lielās Centrālās Saules garīgo izstarojumu.

Brīvības Dieviete deva mums savu "Mācību par Dievišķo Brīvību" ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2009. g. 21. decembrī.

Vēstījuma būtība:

"ES ESMU Brīvības Dieviete...

<...>

Es piederu pie tiem Valdoņiem, kas rūpējas par Ameriku. Es noturu Brīvības fokusu Ņujorkā Amerikai un visai pasaulei. Es esmu arī Karmas Valdes locekle.

<...>

Tātad Brīvības īpašība. Es nepagurstu runāt par šo īpašību, jo tā ir viena no svarīgākajām īpašībām, kas padara cilvēku Dieviem līdzīgu.

<...>

Tāpēc es nāku, lai izskaidrotu jums brīvības īpašību. Jo tuvāk šī īpašība būs Dievišķajai izpausmei, jo augstākus brīvības paraugus jūs varēsiet iegūt, lai izprastu un ņemtu par paraugu savā dzīvē. Visaugstākā jums pieejamā brīvības izpratne būs brīvība no matērijas važām.

<...>

Saprāta dāvana un brīvās gribas dāvana, ko cilvēce izmantojusi nepareizi miljoniem gadu laikā, faktiski radīja cietumu dvēselei.

<...>

Es atnācu šodien, lai modinātu jūsu dvēselēs tiekšanos uz Dievišķo Brīvību kā atbrīvošanos no matērijas važām. Jums ir pienācis laiks sākt apzināties tās vienkāršās lietas, ko jums māca Dievišķie Valdoņi. Jūsu apziņai vispirms jātop atbrīvotai. Jums ir jāiemācās savā apziņā izjust Dievišķās Brīvības jūtas kā nepiesaistīšanos materiālajai pasaulei.

<...>

... jāatrodas zināmam indivīdu skaitam, kas ir spējīgi atsaukties maniem vārdiem un pamosties savā apziņā Dievišķajai Brīvībai kā brīvībai no matērijas važām, kā brīvībai no jebkurām piesaistēm matērijai.

<...>

Kā var kādam piederēt tas, kam jau ir savs kungs no šīs radīšanas sākuma momenta? Viss pieder Dievam, un viss ir Dievs. Jūs tagad saprotat, kāds bezdibenis šķir Dievišķo Būtņu apziņu no cilvēcisko indivīdu vairākuma apziņas. Jūs tagad redzat, pie kā jums būs jāstrādā.

Mēs nākam un katru reizi vēršamies pie tiem, kas ir spējīgi mūs sadzirdēt.

Es biju ar jums šajā dienā. Un tagad man pienācis laiks aiziet.

ES ESMU Brīvības Dieviete."

Brīvības Dievietes muzikālais vadmotīvs ir "Marseljēza" (The Marseillaise) (tulk. piez.)"

 

Aprakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Brīvības Dievietes vēstījumi

Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais paraugs
Brīvības Dieviete 2005. gada 22. aprīlī

Mācība par Dievišķo Brīvību
Brīvības Dieviete 2009. gada 21. decembrī

bottom of page