top of page

Buda Vairočana -
Karmas Valdes loceklis

Literatūra:

 

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

3. Профет Элизабет Клэр. Пять Дхиани Будд и Ваджрасаттва. – М.: Лонгфелло, 2002.

Vārds Vairočana nozīmē "Tas, kas līdzīgs saulei" vai "Gaismu izstarojošais". Vairočana pārstāv kā vienotību, tā arī Dhiani Budu sākotni. Viņa gudrība ir Dharmadhatu (sanskritā) gudrība.

Dharmadhatu – Patiesības valstība, kurā viss ir tāds, kāds ir patiesībā. Vairočanas gudrību sauc arī par Visaptverošo Dharmakajas Gudrību. Dharmakaja – Likuma Ķermenis vai pilnīgā Budas daba. Vairočanas transcendentālā gudrība atklāj augstākās realitātes sfēru un neitralizē tumsonības vai maldu indi.

Buda Vairočana uztur pilnīgas izpausmes matricu izpaustajai pasaulei. Vairočana stāv starp Reālo Pasauli un izpausto visumu. Caur Viņu, caur Viņa enerģētiskajiem centriem īstenojas saite starp pasaulēm. Viņa gudrība tiek uzskatīta par avotu, kā arī par visas Dhiani Budu gudrības rezumējumu. Buda Vairočana pieder pie piecu Dhiani Budu Mandalas, un pārstāv šīs Mandalas vissmalkāko daļu.

Pieci Dhiani Budas ir Vairočana, Akšobhja, Ratnasambhava, Amitabha un Amoghasiddhi. Pieci Dhiani Budas ir debesu Budas, kurus vizualizē meditācijas laikā.

Vārds: Dhiani radies no sanskrita dhiana, kas nozīmē meditācija. Dhiani Budas dēvē arī par Džipiem ("uzvarētājiem" vai "iekarotājiem") un uzskata par lieliem prāta un dvēseles dziedinātājiem. Viņi nav vēsturiskas personības, kas līdzīgas Gautamam Budam, tās ir transcendentālas būtnes; kas simbolizē universālus, dievišķus principus vai spēkus. Viņi pārstāv dažādus apskaidrotas apziņas aspektus un ved uz garīgu apskaidrību. Meditatīvie spēki ir arī apslēpto staru spēki, un Dhiani Budām pieder atslēgas piecu apslēpto staru pakļaušanai. Katrs Dhiani Buda ir saistīts ar noteiktiem atribūtiem un simboliem. Katrs iemieso vienu no piecām gudrībām, kas ir pretinde pret piecām nāvējošām indēm – neziņu, dusmām, kaislīgu vēlēšanos, lepnību, skaudību, kuras ir ārkārtīgi bīstamas cilvēka garīgai izaugsmei un šajā sakarā pagarina viņa fizisko eksistēšanu.

Katrs Buda vada vienu no izplatījuma virzieniem un vienu no kosmiskajām valstībām: ēteri, ūdeni, zemi, uguni un gaisu. Dhiani Budas personificē arī piecas skandas – gan visuma dzīvības, gan arī cilvēka personības komponentus. Šie komponenti ir apziņa, forma, sajūta, uztvere un stipras gribas darbība. Tam papildinājumā katrs Dhiani Buda asociējas ar noteiktu krāsu, mudru (ar rokas pirkstiem izveidota okulta zīme), dzīvnieku, kas atbalsta viņa troni, svētu simbolu un bidžu (saknes zilbe). Bidžu var iedomāties kā Dhiani Budas būtību. To var savienot ar svēto skaņu OM un šī Budas vārdu, lai rastos mantra – mistisku skaņu virkne ar apslēptu nozīmi.

Budisti bieži attēlo Dhiani Budas Mandalā. "Mandala" ir sanskrita vārds, kas nozīmē "aplis", tulkots tibetiešu tekstos kā "centrs" vai "to, kas ir apkārt ap to".

Mandala kā aplis nozīmē pilnīgumu, nobeigtību un Budas esamības pilnību.

Mandala ir arī "draugu aplis" – Budu sanāksme. Tā ir svēta, apsvētīta telpa, kurā nav nekādu šķēršļu, nav nekā traucējoša vai netīra, kas novērš uzmanību.

Buda Vairočana parasti atrodas Dhiani Budu Mandalas centrā. Budas Vairočanas krāsa ir baltā (vai gaišzila), kas simbolizē tīru apziņu. Vairočana vada ēteru un iemieso apziņas skandu. Apziņas skandai atbilst Dharmadhatas Gudrība. Vairočanas Simbols ir dharmačakra – Mācības ritenis vai Likuma ritenis. Tas nozīmē Budas mācību.

Tā astoņus spieķus var iztēloties kā cēlsirdīgu, astoņkāršu Ceļu, ko Gautama pasludināja savā pirmajā svētrunā pēc apgaismības sasniegšanas. Vairočanas Lotosu – troni atbalsta lauva – drosmes un spēka simbols, kā arī gars, kas tiecas un attīstās.

Vairočanas mudra ir dharmačakra – Mācības riteņa griešanās žests.

Tā kā Buda iemieso visu Budu gudrību, tad Vairočanas bidža – saknes zilbe ir universālā skaņa Om. Viņa mantra – Om Vairočana Om.

Buda Vairočana ir astotais Karmas Valdes loceklis. Karmas Valde ir garīgu novērotāju grupa, kurai ir pienākums spriest karmisko tiesu šīs pasauļu sistēmas evolūcijai.

Buda Vairočana neatstāja Zemes cilvēci bez uzmanības šajā sarežģītajā laikā un deva savu Mācību no augstākajām ēteriskajām Gaismas oktāvām caur Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. Iemīļotā Vairočanas vēstījumi ir pilna ar patiesām rūpēm un Mīlestību – tā ir palīdzīga roka, kas pasniegta mums cauri pasaulēm.

Savā pirmajā vēstījumā 2005. gada 16. aprīlī "Lielākais jūsu vidū ir tas, kurš vairāk kalpo citiem" Buda Vairočana deva apslēptās zināšanas par mūsu enerģētisko struktūru – par apslēptajiem stariem un par apslēpto staru čakrām:

"ES ESMU Buda vienam no apslēptajiem stariem, un es piederu pie piecu Dhiani Budu mandalas.

ES ESMU arī Karmas Valdes loceklis.

Šodien man jādod jums zināšanas par apslēptajiem stariem.

Iespējams, jūs zināt, ka bez septiņiem galvenajiem stariem, kam atbilst septiņas galvenās čakras, kas izvietotas gar mugurkaulu, eksistē arī apslēptie stari. No agrāk dotajām mācībām jūs zināt, ka apslēpto staru čakras ir izvietotas roku plaukstās, kāju pēdās un tās vietas apvidū, kas tika caurdurta ar šķēpu, kad Jēzus bija pie krusta. Iespējams, visi nezina, ka bez septiņām galvenajām čakrām gar mugurkaulu ir izvietotas arī citas čakras pamīšus ar galvenajām čakrām. Šīs čakras tāpat ir apslēpto staru čakras."

Tālāk Buda Vairočana pavēsta:

"Mana čakra ir tā čakra, kas novietota starp saules pinuma čakru un sirds čakru. Es norādu uz šo čakru ar roku žestu manās statujas attēlā."

Buda Vairočana dod mums Mācību, kas saistīta ar šo čakru, kura novietota krūšu centrā, – Budu un Bodhisatvu čakru: "Tā ir centrālā čakra, un šī čakra atveras tikai tiem cilvēkiem, kam ir ļoti augsti sasniegumi pagātnē, kuri apliecināti šajā dzīvē. Šī čakra tieši savieno jūs ar jūsu ES ESMU Klātbūtni. Tā ir Budu un Bodhisatvu čakra. Cilvēks, kas saņēmis pieeju šīs čakras enerģijām, var pēc savas vēlēšanās ar šīs čakras palīdzību transmutēt ne tikai savu karmu, bet arī pasaules karmu. Lūk, kāpēc saka, ka Budas un Bodhisatvas kalpo pasaulei un transmutē pasaules karmu."

Iemīļotais Vairočana teic, ka Budu Lūgšana ir čakru pulsācija. Viņš izskaidro, kas var to sasniegt: "Budu lūgšana kļūst sasniedzama tikai tiem indivīdiem, kas nobalansējuši savu karmu par 100 procentiem un devuši solījumu kalpot cilvēcei."

Nikolajs Rērihs. Augstumos (Tumo)

Buda Vairočana atklāj to priekškara daļu, kas saistīta ar Dievišķo Būtņu kalpošanu. Parasti Viņu kalpošana cilvēkiem nav redzama.

"Katrs iemiesojumā esošs Buda nes uz saviem pleciem milzīgu planetārās karmas nastu. Lūk, kāpēc daudzi indivīdi, kas sasnieguši Budas apziņas līmeni, tiecas uzņemties iemiesojumu fiziskajā ķermenī, saņemt nepieciešamos iesvētījumus, lai atvērtos čakras, un kalpot pasaulei ar Budu lūgšanu. Daudzi Budas tagad ir iemiesojumā uz Zemes. Katrs tāds Buda, nesavtīgi kalpodams, attīra no karmas telpu ap sevi daudzu simtu un pat tūkstošu kilometru apkārtnē. Viens tāds Buda ar savu kalpošanu aizstāj desmitus tūkstošus tīro mūku un svēto. <...> Galvenā problēma, ar ko sastopas iemiesojumā esošie Budas, ir apkārtējās pasaules blīvās un zemās vibrācijas. Viņi nemaz nevar uzturēties lielās pilsētās, lielas ļaužu drūzmas vidū. Tāpēc dzīvošanai viņi izvēlas vientuļas, nomaļas vietas, kalnus."

Šajā vēstījumā Iemīļotais Vairočana paskaidro, ka atnācis arī, lai atmodinātu mūsu dvēseles un atcerētos par uzņemtajām saistībām pirms tagadējā iemiesojuma:

"Jūs esat daudz lielāki nekā tas attēls, ko jūs katru dienu redzat savā priekšā spogulī. Jūs patiešām esat varenas garīgas būtnes, kas atnākušas šajā pasaulē, lai iegūtu cilvēcisko pieredzi. Jūsu dvēsele pirms iemiesojuma pati izvēlējās sava tagadējā iemiesojuma apstākļus.

Jūs zinājāt, ka, lai cik sarežģīts arī nebūtu jūsu Ceļš, jūs izpildīsiet misiju, ko esat uzņēmušies, un kas vērsta uz cilvēku apziņas paaugstināšanu."

<...>

Atcerieties, ka lielākais starp jums ir tas, kurš vairāk kalpo citiem. Vislielākais cilvēces kalps ir Buda, kas pazemīgi sēž kalnos meditācijas pozā un transmutē pasaules karmu ar savu čakru palīdzību.

dharmačakra - Mācības ritenis vai Likuma ritenis

Svjatoslavs Rērihs. Karma Džordže

Nikolajs Rērihs. Buda Uzvarētājs

Es nelūdzu, lai jūs visi sēdētu meditācijas pozā un censtos transmutēt pasaules karmu.

Katrs no jums ir piedzimis tieši tajā vietā, tajā zemē un tajos ārējos apstākļos, kas jums ir jāizmanto saviem sasniegumiem, un jūsu apkārtnē ir tieši tie cilvēki un tie apstākļi, kam vajadzīga jūsu palīdzība."

2009. gada 24. decembra vēstījumā "Gara ugunis, sirds uguns – lūk, kam vispirms ir jūs jāsatrauc" Iemīļotais Vairočana izskaidro mums, ka Dievišķajām Būtnēm mūsu īpašību un mūsu apziņas līmeņa vērtīgumu pasaulē nosaka tieši pieejamības pakāpe visām zināšanām un visai pilnībai:

"Tas, kam jūsu acīs ir vērtība, mūsu pasaulē nevar tikt uzskatīts pat par vismazākās uzmanības vērtu. Tikai jūsu gara īpašībām, tikai jūsu labākās pieredzes iestrādēm, ko jūs spējat iegūt savos iemiesojumos, ir nozīme, un tām var būt vērtība mūsu pasaulē. <...> "... tikai apziņas līmenis nosaka pieejamības pakāpi visām zināšanām un visai pilnībai. Visuma dators, kas satur informāciju par visu Radīto, kļūst jums pieejams tikai tad, kad jums ir atbilstošas gara iestrādes. Jums ir jāsaprot, ka gara īpašības nav saistītas ar naudas daudzumu, prestižu amatu vai jebkādu stāvokli jūsu pasaulē, ko jūs varat ieņemt vai uz kura ieņemšanu jūs tiecaties."

Buda Vairočana izskaidro, kā Augstākie Spēki nosaka cilvēka derīgumu turpmākai evolūcijai un par ko mums vispirms jāraizējas:

"Gara īpašības parādās nevis ļaužu pūļu vidū, bet jūsu ikdienas dzīvē. <...> Ir kaut kas, kas piemīt dižiem gariem un parādās no iemiesojuma iemiesojumā. Vienā un tajā pašā dzīves situācijā viens cilvēks ir spējīgs uz pašuzupurēšanos, varoņdarbu, upuri. Cits cilvēks atteiksies no šo īpašību parādīšanas par labu šī brīža interešu un pieķeršanās apmierināšanai. <...> Pēc tā, vai cilvēks ir spējīgs parādīt labākās gara īpašības dzīves sīkumos vai nav, mēs spriežam par viņa derīgumu vai nederīgumu turpmākajai evolūcijai.

Gara ugunis, sirds uguns – lūk, kam vispirms vajag jūs satraukt. Jums nav jāsatraucas par to, kas pieder jūsu pasaulei. Tikai gara īpašībām ir nozīme. Es jums to saku.

ES ESMU Vairočana. Om.

2010. gada 3. jūlijā vēstījumā "Par Karmas Valdes sēdes rezultātiem" Buda Vairočana atklāj mums dažus Kosmosa noslēpumus:

"Zemei ir lemts kļūt par starojošu Brīvības zvaigzni, kas būs par paraugu daudzām citām evolūcijām, kuras apdzīvo šī visuma pasaules.

<...>

Dievišķās iespējas durvis iemiesojumam uz Zemes ir aizvērušās tiem indivīdiem, kas ir atpalikuši savā attīstībā. Tagad planētu apdzīvos citi indivīdi, kas ļoti drīz sastādīs vairākumu uz planētas Zeme.

Pēc kosmiskā pulksteņa, kas noregulēts uz mūžību, ir pagājušas pēdējās iespēju minūtes tām dvēselēm, kuras ir iemiesojumā, bet nevēlas salīdzināt savus pulksteņus ar Lielo Centrālo Sauli.

<...>

Nedomājiet, ka viss ir beidzies. Viss tikai vēl sākas! Jūs gaida spīdoši atklājumi vistuvākajā laikā!"

2012. gada 26. decembra vēstījumā "Jūsos slēpjas gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm" Iemīļotais Vairočana atgādina mums, ka cilvēks ir ne tikai fiziska būtne, bet pēc būtības ir smalki organizēta enerģētiska būtne, kas ir spējīga ar savu apziņu iekļūt Augstākajās pasaulēs:

"Jūs zināt, ka jūs esat ne tikai fiziska būtne, kas sastāv no muskuļiem un kauliem. Jūs esat smalki organizēta enerģētiska būtne. Līdz tam laikam, kamēr jūs nepievēršat uzmanību savai smalkajai dabai, tā var neizpausties. Bet katras dzīvas būtnes dzīvē pienāk brīži, kad tā ir gatava smalko pasauļu uztverei. Tas ir līdzīgi, kā atplaukst jūsu enerģētiskā sistēma. Visas jūsu čakras atveras un atgādina brīnišķīgus ziedus vismaigākajos toņos un nokrāsās ar ļoti smalkām un noteiktā veidā orientētām ziedlapiņām. Jūsu čakras ir kā ļoti smalki un precīzi noskaņots mehānisms, kas spējīgs mijiedarboties ar Augstākajām pasaulēm. Šīs ir tās antenas un lokatori, kas dod jums iespēju ar savu apziņu iekļūt Augstākajās pasaulēs.

Kad jūsu enerģētiskā sistēma ir noskaņota, jūs gūstat iespēju netraucētai saskarsmei ar smalkākām pasaulēm un pasauļu sistēmām."

Buda Vairočana paskaidro, kāda ir jautājuma būtība par turpmāko evolucionāro attīstību:

"Visa jūsu turpmākās evolucionārās attīstības jautājuma būtība ir: cik jūs spēsit atvērt savus enerģētiskos centrus, savas čakras. Un ne tikai zemākās čakras, bet visu jūsu būtnes enerģētisko sistēmu. Jo vairāk nolīdzsvarotas ir jūsu čakras, jo vairāk jūs tuvojaties Dievišķa cilvēka ideālam."

Viņš atgādina par to, ka Dievišķie Skolotāji dod mums savos vēstījumos nepieciešamās atslēgas Zināšanām, kuras atklāj mūsu apziņu un mūsu snaudošās spējas: "Jūsu apziņas līmenis jums neļauj pat pieskarties senajām patiesībām. Tomēr tai vai citā pakāpē mēs dodam jums nepieciešamās atslēgas mūsu vēstījumos, kas, ja uzmanīgi tos izpēta, spēj atvērt jūsu apziņu un jūsu snaudošās spējas un parādīt jums pareizo virzienu jūsu garīgajos meklējumos. Mēs sākam no mazumiņa. Ar pareizajiem paraugiem, kādiem vienmēr ir jābūt jūsu apkārtnē. Katrs priekšmets vai tēls, kas nokļūst jūsu redzes laukā, iedarbojas uz visu jūsu enerģētisko sistēmu.<...> Atsakieties no nepareiziem paraugiem un izpausmēm, un jūsu augstākais Es spēs jūs izvest uz pareizā Ceļa."

Šā vēstījuma nobeigumā Iemīļotais Vairočana iedveš mums Ticību un Cerību, atgādinot, ka mūsos slēpjas gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm.

"Viss Ceļš ir jūsos. Kad jūsu enerģētiskā sistēma atbrīvosies no masu apziņas modeļiem, tā būs spējīga uzskaņot jūs. Jūsos ir apslēpts gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm."

Viņš pavēsta, ka nākamajā laikmetā cilvēcei visādā ziņā pienāks Zelta laikmets:

"Cilvēcei nākamajā posmā ir uzdevums atbrīvoties no visa, kas neļauj jūsu Kundalini enerģijai pacelties no mugurkaula pamatnes čakras.

Nikolajs Rērihs. Pasaules Māte

Pasaules Māte pašlaik ir slēpta zem ilūzijas plīvura, bet nākamais laikmets atklās pasaulei Pasaules Mātes seju.

Un pēc tam nekas vairs neapturēs cilvēces virzību uz Zelta Laikmetu."

Rakstu sagatavojusi Marija Flīmane

bottom of page