top of page

Īsās lūgsnas no Gudrības Valdoņu vēstījumiem
ikdienas garīgajam darbam

Īsā lūgsna ir ļoti efektīvs garīgā darba instruments. Ja lūgšanu izsaka pareizā noskaņojumā, tā ļauj Dievišķajām Būtnēm momentāni iejaukties situācijā un sniegt palīdzību. Piemēram, tā darbojas lūgšanas: „Visvarenā Dieva Kunga vārdā, erceņģeli Mihaēl, nāc man palīgā tūlīt!!!” un „Tēvs, es esmu Tavs. Nāc un palīdzi man!”

Jums nav obligāti jāizmanto visas lūgšanas. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākas, kuras ir tuvas jūsu sirdij.

Pirms izteikt lūgšanu jūsu ikdienas praksē, nepieciešams iepazīties ar to diktātu, kurā šī lūgšana tika dota. Parasti Skolotājs, kurš devis lūgšanu, diktātā ir izskaidrojis situāciju un momentu, kādā šī lūgšana var tikt lietota, un devis pareizu ievirzi jūsu centieniem.

Spēks, ar kādu Dievišķā enerģija plūst caur pašlaik iemiesotajiem cilvēkiem, ir samazināts, lai nepieļautu Dievišķās enerģijas ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc, ja jūs vēlaties kaut ko reāli mainīt savā dzīvē, vajag daudzkārt atkārtot lūgšanas ilgākā laika posmā: vismaz 40 dienas, bet labāk – pusgadu vai gadu.

Tā darbojas, piemēram, lūgšana: „Es esmu gatavs, Kungs. Ņem mani, Kungs, ņem manas zināšanas, manas spējas. Izmanto mani, Kungs, Tavu plānu izpildīšanai. Lūk, ES ESMU, Kungs. Es pakļaujos Tavai Gribai un Tavam Likumam. Nav manī vairs nekā, kas nav no Dieva. Nav nekā, kas mūs šķir. Mēs esam vienoti.”

Darbs ar īsajām lūgšanām-aicinājumiem prasa daudz mazāk laika nekā darbs ar Rozārijiem. Tāpēc, ja jūsu dzīves ritms ir noslogots un jums nepietiek laika Rozāriju un lūgšanu lasīšanai, jūs varat izmantot īsās lūgšanas savā ikdienas garīgajā darbā.

 

Tatjana Mikušina


Gaisma un Mīlestība!

Saskaņā ar Kosmisko Likumu jums ir jāzina, ka jūs vairs nevarat akli iet pa jūsu maldu ceļiem tumsā. Es atnācu apgaismot jums Ceļu. No šīs dienas un visu nākamo gadu jums, tiem, kas virzās uz priekšu, paveras kosmiska iespēja. Es atnācu, lai noskaņotu jūsu apziņu saskaņai ar Lielo Centrālo Sauli. Katru reizi jūsu garīgās prakses laikā, kad jūs izteiksiet aicinājumu Valdoņiem, Dievam vai savai ES ESMU Klātbūtnei, atcerieties par jauno dispensāciju, kas tikko jums dāvāta un darbosies visa nākamā gada laikā.
Tā ir saskaņas dispensācija ar Lielo Centrālo Sauli. Es uzstādu un nostiprinu saskaņas stīgu ar Lielo Centrālo Sauli sirdī katram no jums, kas tagad lasa šo manu vēstījumu.

Jauna Dievišķā žēlastība
Kungs Surija 2007. gada 30. decembrī

 

 

 

 

„Kungs, jā, es esmu nepilnīgs, bet es mīlu Tevi, Kungs. Palīdzi man. Palīdzi man, Kungs. Es esmu noilgojies pēc Tevis, es esmu noilgojies pēc Tavas Svētības, pēc Tavas Mīlestības. Nav nekā šajā pasaulē, kas valdzinātu mani, Kungs. Es gribu būt Vienots ar Tevi. Es gribu izpildīt jebkuru Tavu vēlēšanos. Es kalpošu Tev. Es kalpošu visām dzīvajām būtnēm, kurās Tu esi. Palīdzi man, Kungs. Es esmu Tavs.”

Ceļš uz debesīm ir jūsu iekšienē
Babadži 8.aprīlis 2005. gads


 

„ES ESMU KAS ES ESMU vārdā, mana Varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana Svētā ES Kristus vārdā atbilstoši iespējai, ko dāvājis iemīļotais El Morija caur Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu, es lūdzu, lai Dieva Griba tiktu izpausta manā lietā, ko es īstenoju Dieva vārdā šajā fiziskajā oktāvā.”

Jūs atnācāt uz šo pasauli darboties. Izpildiet savu pienākumu!
Iemīļotais El Morija 25. aprīlis 2005.gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, vārdā, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana Svētā Es Kristus vārdā es aicinu iemīļoto El Moriju ienākt manā svētnīcā un darboties caur mani, lai izpaustos Dieva Griba fiziskajā oktāvā un astrālā plāna blīvajos slāņos. Iemīļotais El Morija, es atdodu pilnīgā tavā rīcībā visus četrus manus zemākos ķermeņus: fizisko ķermeni, astrālo ķermeni, mentālo ķermeni un ēterisko ķermeni. Darbojies caur mani, ja tā ir Dieva Svētā Griba. Lai notiek Dieva Griba. Āmen.”

Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums
Iemīļotais El Morija 28. aprīlis 2005.gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, Varenais Kosmos, palīdzi man ieraudzīt manu galveno nepilnību, kas aiztur manu virzīšanos Ceļā pie Dieva.”

Jūs dzīvojat apbrīnojami svētīgā laikā. Jums ir vēl nebijusi iekšējās izaugsmes iespēja
Varenais Kosmoss 3. maijs 2005. gads


 

„Es esmu gatavs, Kungs. Ņem mani, Kungs, ņem manas zināšanas, manas spējas. Izmanto mani, Kungs, Tavu plānu izpildei. Lūk, ES ESMU, Kungs. Es pakļaujos Tavai Gribai un Tavam Likumam. Nav manī vairs nekā, kas nav no Dieva. Nav nekā, kas mūs šķir. Mēs esam vienoti.”

Es pacietīgi gaidu, kad katrs no jums būs gatavs pievienoties Gaismas Hierarhijai un būt par tās priekšposteni tur, kur jūs atrodaties tieši tagad
Sanats Kumara 7. maijs 2005. gads


 

„Kungs, es zinu, ka šis mans stāvoklis nav reāls. Es zinu, Kungs, ka tas ir tikai tests. Es esmu gatavs, Kungs, izturēt visus pārbaudījumus, kurus Tu man sūti. Un es centīšos izdarīt to. Tev ir tiesības dot man jebkurus pārbaudījumus, Kungs. Un es Tev pateicos par visiem pārbaudījumiem, kurus Tu man sūti. Tāpēc, ka es zinu, ka Tu mīli mani un rūpējies par mani. Lūdzu Tevi, Kungs, palīdzi man izturēt šo pārbaudījumu un iziet tam cauri līdz galam.”

Iesvētījumu Ceļš, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas priekšā, pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš
Iemīļotais Jēzus 22. maijs 2005. gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā es piesaucu pavediena darbību, kas saista mani ar Skolotāju El Moriju. Skolotāj El Morija, lūdzu, palīdzi man manā situācijā (aprakstiet sīki situāciju). Palīdzi man atrast Dievišķu risinājumu manai situācijai un sniedz man to palīdzību, kādu ļauj sniegt Augstākais Likums.”

Es apsveicu jūs ar veiksmīgu šī svarīgā eksperimenta realizēšanu – vissvarīgākās informācijas savlaicīgu nogādāšanu fiziskajā plānā
Iemīļotais El Morija 30. jūnijs 2005. gads


 

„Tēvs, es esmu Tavs. Atnāc un palīdzi man.”

ES dodu iespēju, un ES paveru perspektīvu
Iemīļotais Alfa 6. janvāris 2006. gads


 

„Lai pasaulei ir labi”

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību
Kungs Maitreija 15. jūnijs 2006. gads


 

„ES ESMU TAS KAS ES ESMU vārdā, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana svētā Es Kristus vārdā (vai vienkārši Visvarenā Dieva vārdā), es vēršos pie Lielās Karmas Valdes un lūdzu jūs izmantot manu labo sasniegumu momentumu, lai dzēstu karmu, kura novedusi pie ... ( tālāk jums jāapraksta tā situācija, kurā jūs vēlaties saņemt palīdzību no Karmas Valdes).
Lai viss notiek saskaņā ar Dieva Gribu.”

Karmas Likuma izpratnes paplašināšana
Iemīļotais Kuthumi 6. jūlijs 2006. gads


 

„Visuvarenā Dieva Kunga vārdā, mana Augstākā Es vārdā, es lūdzu iemīļoto Erceņģeli Mihaēlu un Aizsardzības eņģeļus ņemt savā kontrolē situāciju, kas saistīta ar notikumu (norādiet precīzu vietu un aprakstiet notikumu, piemēram: „ar katastrofu sakarā ar lidmašīnas nokrišanu tur un tur") ES lūdzu tevi un tavus eņģeļus sniegt palīdzību to cilvēku dvēselēm, kuri gājuši bojā šajā katastrofā un pavadīt viņus uz to smalkā plāna līmeni, kas atbilst viņu sasniegumiem šajā un iepriekšējās dzīvēs. Lai viss notiek pēc Dieva Svētās Gribas. Āmen.”

Es un mani eņģeļi ir gatavi atnākt pēc jūsu pirmā aicinājuma
Svētais Erceņģelis Mihaēls 15. jūlijs 2006. gads


 

„Kungs, palīdzi man, Kungs. Es zinu, ka Tu esi. Es zinu, ka Tu dzirdi mani. Es ticu Tavai varenībai un Tavai žēlsirdībai. Es mīlu Tevi, Kungs, un es ticu, ka viss, ko Tu esi darījis ar mani, bija vajadzīgs tikai tādēļ, lai es atnāktu pie Tevis. Piedod man, Kungs, visu, ko es darīju mana nesaprātīguma dēļ. Es pateicos Tev, Kungs, par Tavu mācību un par to, ka Tu ļāvi man iziet cauri visiem pārbaudījumiem un izturēt tos ar godu. Palīdzi man, Kungs, atrast Tevi un nekad vairs dzīvē nešķirties no Tevis.”

Saruna par Dievu
Kungs Šiva 2. janvāris 2007. gads


 

„Ak, Zeme, es zinu, ka tev ir grūti, es zinu, ka tev vajadzīga mana palīdzība šajā dienā. ES ESMU TAS KAS ES ESMU vārdā es lūdzu manu Augstāko Es atdot to Dievišķo enerģiju, kas šodien nonāk manā svētnīcā, stāvokļa stabilizācijai uz Zemes.”

Par pašreizējo situāciju uz Zemes
Gautama Buda 7. marts 2007. gads


 

„Kungs, piedod man, Kungs, piedod mums, Debesu Tēvs. Mēs nezinājām, ko darām. Mēs paļāvāmies uz mūsu miesīgajiem muskuļiem un mēs savā nesaprātīgumā nodarījām daudz posta. Lūdzu, Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Piedod mums, Kungs, visu ko esam pastrādājuši, visas bēdas un nelaimes, ko mēs atnesām pasaulei. Kungs, ja tā būs Tava Griba, nāc mūsu zemē, apskaidro mūsu prātu un palīdzi iet Tavu Ceļu.”

Par Krievijas garīgo misiju
Mīļotā Māte Marija 25. jūnijs 2007. gads


 

"Visuvarenā Dieva Kunga vārdā, Erceņģeli Mihaēl, nāc man palīgā tūlīt!!!”

Par aizsardzību pret smalkā plāna zemākajiem slāņiem
Svētais Erceņģelis Mihaēls 28. jūnijs 2007. gads


 

„Ak, mīļotais Kungs Surija! Es esmu noguris no dzīves bez Saules. Esmu noguris no šīs pasaules bēdām. Es gribu ātrāk atgriezties gaišās un priecīgās pasaulēs. Es alkstu pēc planētas Zeme pārveidošanas par visbrīnišķīgāko planētu visumā. Es lūdzu tevi palīdzēt man un mūsu planētai!”

Mācība par atbildību planētas Zeme evolūciju priekšā
Kungs Surija 22. decembris 2007. gads


 

„Erceņģeli Mihaēl, nāc man palīgā!”

Mācība par atbrīvošanos no kaitīgiem ieradumiem un noturīgiem negatīviem apziņas stāvokļiem
Svētais Erceņģelis Mihaēls 3. janvāris 2008. gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mīļotais Helios, es lūdzu tevi attīrīt manu auru un čakras no visa, kas nav no Dieva, es lūdzu tevi piepildīt manu būtni ar tavu enerģiju, ar saules enerģiju.”

Es spēju apveltīt jūsu būtni ar papildu enerģijas un dzīvības spēka apjomu
Iemīļotais Helioss 23. decembris 2008. gads

„ES ESMU KAS ES ESMU vārdā, svētā Dievmāte, mīļā Māte Marija, es steidzu mesties ceļos tavā priekšā. Es nevaru atrast vārdus, kas ļautu man izteikt visu manas sirds Mīlestību, kādu es izjūtu pret tevi. Pieņem manu Mīlestību un pateicību. Tu zini to, kas pašreizējā brīdī manas dvēseles izaugsmei ir vissvarīgākais. Es lūdzu Tavu palīdzību un atbalstu. Es lūdzu, lai dienas steigā es neaizmirstu tos klusos mūsu tiešās saskarsmes brīžus, ko atceras mana dvēsele.


Lai mana nesaraujamā saite ar tevi atbalsta mani dzīvē un palīdz neaizmirst Augstāko Ceļu, ko es esmu nolēmis iet šajā dzīvē.”

 

Sirsnīga saruna
Māte Marija 4. janvāris 2009. gads

„Es zinu, ka šie stāvokļi ir nereāli. Es zinu, ka ilūzija ir stipra, bet es esmu gatavs likt pretī iluzorajiem spēkiem visu manas Mīlestības spēku, kas plūst no manas sirds. Es mīlu šo pasauli. Es mīlu Dievu un Viņa radīto un es nepieļaušu, ka šī pasaule tiktu iznīcināta. Mīļotais Erceņģeli Mihaēl un aizsardzības eņģeļi, es lūdzu jūs izmantot manu dzīvesplūsmu palīdzībai Gaismas leģioniem. Es zinu, ka nekas nenotiks ar manu planētu tikmēr, kamēr kaut vai viens gaismas nesējs apzināti darbosies Gaismas spēku pusē.”

 

Es saucu jūs uz nākotni!
Svētais Erceņģelis Mihaēls 22. jūnijs 2009. gads

„Kungs, es esmu noguris no bezizejas, es esmu noguris no naidīguma un cilvēku drūmajām sejām. Es vēlos pārveidojumus! Mana dvēsele alkst atjaunošanas! Mana dvēsele ir nogurusi un prasa jaunu enerģiju, Mīlestības, Draudzīguma, Līdzcietības un Žēlsirdības enerģiju nonākšanu. Palīdzi, Dievs, paātrini planētas Zeme pārveidojumu procesu!”

Debesis dod jums vēl vienu izdevību
Iemīļotā Kuaņ Iņ 27. jūnijs 2009. gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, es aicinu manu ES ESMU Klātbūtni, Dieva daļiņu manī, būt kopā ar mani visas šīs dienas laikā. Es lūdzu tevi, mana ES ESMU Klātbūtne, ņemt savā tiešā kontrolē visas manas darbības, rīcību, vārdus, jūtas un domas. Es lūdzu tevi, mana varenā ES ESMU Klātbūtne, darboties caur mani visas šīs dienas garumā, vadīt manu dzīvi. Āmen.”

Mācība par pareizu Dievišķās enerģijas izlietošanu
Skolotājs Godfrī 6. jūlijs 2009. gads


 

„Nē, es neapstāšos! Nekas mani neapturēs! Es eju pie Dieva un nekādas grūtības un pasaules neveiksmes nespēj mani aizturēt. Es iedegšu uguni savā sirdī! Es nekad negriezīšos atpakaļ! Es iešu uz priekšu un uz priekšu un nekas mani neapturēs, jo es eju ar Dievu!”

Ir vajadzīgi gara varoņi!
Skolotājs Nikolajs Rērihs 4. decembris 2009. gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, Elohim Apolon, es lūdzu tevi ņemt savā kontrolē man apkārtesošo telpu un piepildīt to tikai ar Dievišķām izpausmēm visur, kur vien es atrodos: mājās, darbā un sabiedriskajās vietās.”

Piepildiet jums apkārtesošo telpu ar pilnīgiem paraugiem
Elohims Apolons 30. decembris 2009. gads


 

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mīļais Alfa, es lūdzu Tevi, lai darbojas Tava dispensācija. Es lūdzu Tevi sūtīt manā būtnē Tavu tēvišķo staru. Es lūdzu Tevi pasniegt man savu palīdzīgo roku un norobežot mani no jebkādām negatīvām enerģijām un vibrācijām nākamo 24 stundu laikā. Kungs, es esmu Tavs, nāc, sargā mani!”

Liela Debesu žēlastība
Mīļais Alfa 2013. gada 24. jūnijā

bottom of page