top of page

2005. gada augusts – 2006. gada janvāris

Kādas metodes un kādas prakses ir ieteiktas un kuras nepieciešams realizēt pašreizējā laikā Sanats Kumara 05. augusts 2005. gads

Sanata Kumaras lūgums Sanats Kumara 21. septembris 2005. gads

Ir pienācis laiks visu Gaišo Spēku apvienošanai uz planētas Sanats Kumara 07. oktobris 2005. gads

Katra jūsu piepūle tiks palielināta vēl nebijušā apjomā tāpēc, ka tāda ir laikmeta pavēle un tāda tagad ir situācija uz planētas Šiva 27. novembris 2005. gads

Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai Sanats Kumara 28. novembris 2005. gads

Mēs gribētu noskaņot jūs jaunu uzdevumu veikšanai Sanats Kumara 12. decembris 2005. gads

Jaunā Dievišķā Žēlastība Iemīļotais Surija 13. decembris 2005. gads

Es nāku, lai lūgtu jums palīdzību, kas vajadzīga jūsu slimajai planētai Iemīļotais Alfa 14. decembris 2005. gads

Mācība par atbildību par saņemto Dievišķo enerģiju Kungs Šiva 15. decembris 2005. gads

Saruna par Iesvētījumu Ceļu Kungs Maitreija 16. decembris 2005. gads

Kristus apziņas līmeni jums ir pienākums apstiprināt katru dienu Iemīļotais Lanello 17. decembris 2005. gads

Atmetiet jūsu svētku rūpes. Ķerieties pie reāla planētas līdzsvarošanas darba Iemīļotais Maha Čohans 18. decembris 2005. gads

Mācība par karmas nonākšanu gada beigās Iemīļotais Kuthumi 19. decembris 2005. gads

Radiet nesavtīgi, tiecieties uz Dievišķo pasauli nešauboties, un jūs saņemsiet to, ko jūs esat nopelnījuši Iemīļotais Jēzus 20. decembris 2005. gads

Ticība ir tās zāles, kas jums nepieciešamas Iemīļotais El Morija 21. decembris 2005. gads

Par vēstulēm Karmas Valdei Gautama Buda 22. decembris 2005. gads

Es atnācu, lai brīdinātu jūs, ka šis diktāts var izrādīties pēdējais Iemīļotais Serapiss Bejs 23. decembris 2005. gads

Mēs priecājamies, ka mūsu aicinājumi rada atbalsi jūsu sirdīs Lielais Dievišķais Virzītājs 30. decembris 2005. gads

Lai jūsu svētki atgādina augstāko, ēterisko oktāvu apmeklējumu Iemīļotais Melhisedeks 31. decembris 2005. gads

Jūs atnācāt šajā pasaulē, lai gūtu mācību izšķiršanā Kungs Šiva 1. janvāris 2006. gads

Jums pašiem ir jāiemācās novērtēt savu rīcību, savas domas un atbrīvoties no visa tā iznīcīgā un cilvēciskā, kas traucē jūsu virzībai pa Ceļu Iemīļotais Zaratustra 2. janvāris 2006. gads

Mācība par pazemību Iemīļotais Surija 3. janvāris 2006. gads

Mēs gaidām, kad jūs kļūsiet pieauguši Iemīļotais Vairočana 4. janvāris 2006. gads

Mēs meklējam tos, kas ir spējīgi savā apziņā iziet ārpus jums apkārtesošās ilūzijas rāmjiem Kungs Šiva 5. janvāris 2006. gads

ES dodu iespēju, un ES paveru perspektīvu Iemīļotais Alfa 6. janvāris 2006. gads

Es atnesu jums divas ziņas. Vienu – bēdīgu, bet otru – priecīgu Iemīļotais El Morija 7. janvāris 2006. gads

bottom of page