top of page

2006. gada jūnijs - jūlijs

Ļaujiet sev savā apziņā iziet ārpus savas ģimenes, savas pilsētas, savas valsts robežām un uztveriet visu Zemi kā jūsu dzimtās mājas Kungs Maitreija 5. jūnijs 2006. gads

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību Kungs Maitreija 15. jūnijs 2006. gads

Tieši jums ir pienākums veikt pārmaiņas uz Zemes atbilstoši Dievišķajiem paraugiem Kungs Maitreija 18. jūnijs 2006. gads

Jūs veidojat jūsu apziņā jaunu realitāti Sanats Kumara 1. jūlijs 2006. gads

Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, kuras jūs iegūstat jūsu Ceļā Iemīļotais Lielais Dievišķais Virzītājs 2. jūlijs 2006. gads

Es piedāvāju jums šo metodiku cerībā, ka jūs varēsiet to izmantot jūsu ikdienas garīgajā darbā Kungs Šiva 3. jūlijs 2006. gads

No tā, cik jūs spēsiet attīstīt sevī Dievišķās Mīlestības īpašību, ir atkarīgs, cik sekmīgi jūs varēsiet turpināt evolūciju uz jūsu brīnišķīgās planētas Iemīļotais Surija 4. jūlijs 2006. gads

Tikai gara tumsība un apziņas ierobežotība atdala jūs no tā, lai jūs pieņemtu savā apziņā jūsu vienotību ar katru dzīvības daļiņu Kungs Maitreija 5. jūlijs 2006. gads

Karmas Likuma izpratnes paplašināšana Iemīļotais Kuthumi 6. jūlijs 2006. gads

Atradīsies tie, kas parādīs savu pastāvību un uzticību un spēs mums palīdzēt mūsu mērķu īstenošanā Skolotājs Morija 7. jūlijs 2006. gads

Es tiecos uz saskarsmi no sirds uz sirdi ar tiem, kuri ir gatavi tādai saskarsmei Iemīļotais Jēzus 8. jūlijs 2006. gads

Mācība par karmisko atbildību par jūsu darbībām diktātu tekstu tulkojumu jomā un naudas līdzekļu izlietojuma jomā Sanats Kumara 9. jūlijs 2006. gads

Mācība par laimi Gautama Buda 10. jūlijs 2006. gads

Nedzenieties tās patiesības meklējumos, kas nāk no cilvēciskās apziņas, tiecieties uz to Patiesību, kas nonāk jūsu pasaulē no Augstākajām Gaismas oktāvām, un tad jūs radīsiet gaišo nākotni planētai Zeme Iemīļotais Ciklopejs 11. jūlijs 2006. gads

Mācība par Mācekļa laika Ceļu Iemīļotais Lanello 12. jūlijs 2006. gads

Mācība par praviešiem un pravietojumiem Iemīļotais Jānis 13. jūlijs 2006. gads

Es vēlētos, lai arvien lielāks cilvēku skaits būtu informēti par mūsu Ceļu un nostātos uz Hierarhijas pakāpieniem Iemīļotais Serapiss Bejs 14. jūlijs 2006. gads

Es un mani eņģeļi ir gatavi atnākt pēc jūsu pirmā aicinājuma Svētais Erceņģelis Mihaēls 15. jūlijs 2006. gads

Tikai no jums pašiem ir atkarīgs, vai jūs spēsiet nodrošināt jūsu Augstākajam Es labvēlīgus apstākļus sarunai Iemīļotais Ilarions 16. jūlijs 2006. gads

Es novēlu jums parādīt jūsu dzīvēs tikai pozitīvās īpašības un pastāvīgi tiekties uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm! Iemīļotais Lanto 17. jūlijs 2006. gads

Mēs dodam jums Dzīvo Vārdu, Dzīvo Mācību un gaidām, ka jūs nesīsiet mūsu Vārdu un mūsu Mācību dzīvē ar konkrētiem darbiem fiziskajā plānā Sanats Kumara 18. jūlijs 2006. gads

Par 23. datuma dispensāciju un citām Debesu dotajām iespējām Iemīļotais El Morija 19. jūlijs 2006. gads

Nepalaidiet garām jūsu izdevību un pacentieties noturēties evolūcijas iespēju koridorā Iemīļotais Zaratustra 20. jūlijs 2006. gads

Vasaras diktātu cikls, ko mēs devām Bulgārijā caur mūsu sūtni, ir nobeigts Iemīļotais El Morija 21. jūlijs 2006. gads

bottom of page