top of page

Mācība par karmas nonākšanu gada beigās

Gautama Buda
2007. gada 1. janvārī

Katru reizi, kad sākas jauns gada cikls, mēs nākam, lai dotu pamācības jaunajam laika ciklam...

 

Jūs zināt, ka gada cikls ir pakļauts Karmas Likuma darbībai tā, ka karma nonāk nevis visa uzreiz, bet tiek sadalīta visa gada garumā. Katru mēnesi jūs saņemat noteiktu nonākušās karmas daudzumu. Tā jums ir iespēja atstrādāt savu pagātnes karmu pakāpeniski gadu pēc gada un mēnesi pēc mēneša. Ja jūs saņemtu iespēju atstrādāt uzreiz visu savu karmu, savu negatīvo enerģiju, to enerģiju, ko jūs izkropļojāt savās iepriekšējās dzīvēs, tad jūs nevarētu to izturēt. Jūsu ķermeņi acumirklī tiktu saārdīti gabalos. Tāpēc Likums darbojas tā, lai katru jūsu dzīves brīdi jūs saņemtu iespēju tikt galā tieši ar tik lielu pagātnes negatīvās enerģijas daudzumu, ar kādu jūs esat spējīgi tikt galā. Jums nekad netiek dots vairāk, kā jūs spējat izturēt. Tāpēc no jums tiek prasīts, lai jūs vienkārši pakļautos šī visuma Likumam un ar pazemību sagaidītu jūsu pašu radītās karmiskās enerģijas atgriešanu, kas jums tiek dota atstrādāšanai ciklos.

Jauno gadu nosacīti var uzskatīt par jauna pagātnes enerģijas slāņa atstrādāšanas sākumu. Ar katru jūsu sekmīgi pabeigtu gadu jūs atstrādājat savu pagātnes karmu un tuvojaties jaunam apziņas līmenim. Ja nebūtu jaunās karmas, ko jūs nemitīgi radāt, tad pietiktu tikai ar dažiem gadiem, lai atbrīvotos no jūsu pagātnes karmas lauvas tiesas.

 

Taču ne visi no jums saprātīgi izlieto savu Dievišķo enerģiju un savu iemiesojumā pavadāmo laiku. Tāpēc daudziem no jums tas negatīvās enerģijas daudzums, ko jūs atstrādājat ar ciešanām, slimībām un bēdām, tūlīt pat papildinās ar jaunu karmu, kuru jūs nemitīgi radāt ar savām nepareizajām darbībām un nepareizajām izvēlēm savā dzīvē.

 

Ja nebūtu Dievišķās žēlastības, tad jūs pilnībā zaudētu tālākās virzības iespēju, – tik lielu karmu daudzi no jums rada savā dzīvē. Tomēr, pateicoties Dievišķajai žēlastībai, šī karma jums netiek atgriezta uzreiz, bet gaida labvēlīgu iespēju, kad jūs būsiet spējīgi pārdzīvot pagātnes negatīvo enerģiju un nevis vienkārši izturēt savu karmisko nastu, bet arī padomāt par to, kāpēc jums uzbrukušas tik daudzas nelaimes vienlaikus. Tā daudzi no jums spēj apzināties Augstākā Likuma esamību un ar savu būtni tiekties izpildīt šo Likumu.

Iemīļotais Kuthumi
2005. gada 19. decembrī

Kad beidzas gada cikls, jūs sastopaties ar mazliet citādu situāciju. Var būt tā, ka to karmu, kas atbilstoši Kosmiskajam Likumam atgriezās pie jums gada laikā, jūs neesat atstrādājuši tādā mērā, kādā tas bija nepieciešams no Likuma viedokļa. Iedomājieties, ka arī citi cilvēki atvēlētā gada cikla laikā nespēja vajadzīgajā mērā atstrādāt savu karmu ar pareizām izvēlēm, lūgšanām vai labu darbu veikšanu.

 

Tādā gadījumā gada beigās notiek karmas pārpalikumu uzkrāšanās, kas gulst pār cilvēci un ir gatava nonākt dažādu cilvēcei raksturīgu stāvokļu veidā: kā slimības, depresija, bads vai dažādas stihiskas nelaimes un dabas katastrofas...

 

Tāpēc ir tik svarīgi gada beigās ievērot paaugstinātu savas apziņas disciplīnu. Ļoti derīgi ir jebkādi apzināti ierobežojumi, ko jūs sev uzliekat, – gavēšana, klusēšana, lūgšanas vai ziedojumi, ko jūs varat nolikt uz kalpošanas altāra, sniedzot palīdzību trūkumcietējiem un dzīves pabērniem.

Tādā gadījumā jūs radāt papildu labo karmu, kas ārkārtējā gadījumā var tikt izlietota stāvokļa līdzsvarošanai uz planētas kopumā...

 

Ja jūsu apziņa nav gatava šādai kalpošanai, tad pilnīgi iespējams, ka jūs uzņemsiet mūsu lūgumus kā ne ar ko nepamatotu iebiedēšanu.

 

Tomēr padomāsim kopā. Kāda ir alternatīva? Kā citādi var likvidēt pārmērīgos izveidojušos negatīvās enerģijas uzkrājumus uz planētas? Jūs domājat, ka notiks brīnums un visa jūsu enerģija, ko jūs nespējāt pārstrādāt jums atvēlētā gada cikla laikā, brīnumainā kārtā izgaisīs?

 

Visi tamlīdzīgi brīnumi, ja arī tie notika agrāk, vienmēr ir prasījuši ļoti lielu papildu enerģijas daudzumu. Šī enerģija tika dota jūsu planētai vai nu no kosmiskās rezerves, vai no Gaismas Skolotāju kauzālajiem ķermeņiem.

 

Tagad iedomājieties uzņēmumu, kas gadu no gada uzrāda nerentablus rezultātus. Uzņēmuma īpašnieks ņem līdzekļus no citiem, ienesīgiem uzņēmumiem un sedz zaudējumus. Tas var turpināties kādu laiku. Bet, lūk, pienāk brīdis, kad īpašnieks saprot, ka zaudējumi nav nejauša parādība. Šie ikgadējie zaudējumi saistīti ar konkrētā uzņēmuma darbinieku nolaidību.

 

Tāpēc labs saimnieks var vai nu piespiest darbiniekus strādāt labāk, vai slēgt uzņēmumu.

 

Tie līdzekļi, ko tagad izmanto Gaismas Būtnes, ir domāti, lai pamudinātu cilvēces labākos pārstāvjus strādāt labāk. Jūs taču nevēlaties palikt bez jūsu darba vietām, bez jūsu planētas, ja lietojam iepriekš minēto analoģiju.

 

Kad karma nonāk, tad visbiežāk jūs nevarat salīdzināt cēloņu un seku sakarību starp savām darbībām un to sekām, kas līdz jums nonāk dažādu nelaimju un slimību veidā. Jūs izsaucaties: „Par ko, Dievs?!”, nevis ar pazemību pieņemat visu, ko Dievs jums sūta.

 

Ticiet, Dievs ir ļoti žēlsirdīgs. Tā karma, kas nāk pār jums, nonāk pa visvieglāko no iespējamajiem ceļiem.

 

Ja jums būtu iespējams saprast, par kādu rīcību jūs nesat to vai citu karmisko nastu, tad jūs pateiktos Dievam, ka viņš tik žēlsirdīgi atļāvis jums atstrādāt jūsu pašu radīto.

 

Ir vairāki veidi, kā atstrādāt karmu.

 

Pirmais veids ir vispār neradīt karmu.

 

Otrais veids ir atstrādāt karmu ar savām pareizajām izvēlēm.

 

Trešais veids – atstrādāt karmu ar pazemību tās situācijas priekšā, kurā jūs nokļūstat.

 

Un beidzot, jūs varat mīkstināt karmisko slogu ar lūgšanu un nožēlu.

Lūk, to mēs arī ierosinām jums pastiprināti darīt atlikušajā laikā līdz šī gada beigām.

Sanats Kumara
2010. gada 1. jūnijā

Kad cilvēce būs spējīga visā pilnībā apzināties atbildību par visu, kas notiek uz planētas Zeme, tad mēs varēsim atviegloti uzelpot, jo visu šo laiku, kamēr cilvēce pēc sava apziņas līmeņa atbilst bērna apziņas līmenim, mēs esam spiesti to aprūpēt un raudzīties, lai Zemes bērni sava nesaprātīguma dēļ neradītu tāda mēroga postu, ka dzīve uz planētas kļūtu neiespējama...

 

Tie cilvēki, kam piemīt tieksme analizēt un kas ir spējīgi iedziļināties, varēja ievērot, ka situācija uz planētas saasinās ar katru dienu. Par situāciju uz planētas signalizē gandrīz nepārtrauktās zemestrīces un vulkānu izvirdumi, militārie konflikti un terora akti, sociālie sprādzieni un apvērsumi, kas notiek gan te, gan tur uz zemeslodes.

 

Jums šķiet, ka tas ir dabiski un ka tur nav nekā neparasta. Patiešām visas šīs cilvēces neattīstītās apziņas pazīmes ir bijušas arī agrāk. Gan pirms simt, gan pirms vairākiem simtiem gadu. Taču šo negatīvo parādību biežums un mērogs un tie negatīvie spēki, kas stāv aiz šīm parādībām, nekad nav bijuši tik lieli.

To jums saku es. Mana atmiņa ir daudz labāka nekā pašreiz uz Zemes iemiesotās cilvēces atmiņa. Man ir iespēja ielūkoties akašas hronikās un salīdzināt jūsu situāciju ar jebkuru no situācijām, kādas jelkad ir bijušas uz planētas Zeme.

 

Salīdzināšanas rezultāts nebūs par labu situācijai, kāda ir izveidojusies tagad. Mums, Dievišķajām Būtnēm, vajag arvien vairāk un vairāk enerģijas, lai apvaldītu situāciju uz planētas un nepieļautu visbriesmīgāko, kas var būt cilvēcei, kad pati fiziskā platforma izbeidz savu eksistenci...

Elohims Herkuless
2009. gada 26. decembrī

Sevišķi daudz nepārdomātu lietu notiek gada beigās, kad ļaudis pēc viņu uzskatiem svin jauno gadu.

 

Man jums jāsaka, ka dažu šādas svinēšanas dienu laikā tiek radīts tikpat liels karmas daudzums kā visa pārējā gada laikā. Tāpēc, pirms sākat svinēt, padomājiet, kādā formā jums labāk to darīt. Varbūt tomēr mainīt tradicionālo priekšstatu par svētkiem kā obligātu nevaldāmu dzeršanu un pieēšanos?

 

Ja es ar visu savu varenību un spēku nenoturētu balansu uz planētas, tad planēta jau sen būtu sašķīdusi gabalos kā valrieksts, kas pārsists ar milzīgu akmeni. Tāpēc, ka karma, kas pašlaik ir cilvēcei, spēj sagraut planētu dažās sekundes daļās.

 

Katru gadu šajā sarežģītajā gada laikā Karmas Valde uz Lielās Centrālās Saules saņem Dievišķās enerģijas kredītu, lai planētas Zeme evolūcijām būtu platforma, uz kuras tās varētu evolucionēt.

Katru reizi ir izdevies pārliecināt visuma Augstāko Padomi, lai enerģija tiktu atvēlēta. Bet es zinu citu planētu piemērus, kurām pienāca brīdis, kad Dievišķās enerģijas piešķiršana fiziskās platformas uzturēšanai tika pārtraukta. Planēta izšķīda gabalos dažās sekundēs. Asteroīdu josla starp Marsu un Jupiteru ir piemineklis sagrautās planētas civilizāciju nesaprātīgumam.

 

Daži šīs planētas pārstāvji ir atraduši patvērumu uz Zemes. Un viņi, daži no viņiem atkal turpina nodarboties ar tādām pašām lietām, acīm redzot, noticējuši savai nemirstībai un nesodāmībai.

 

Jūs, Zemes cilvēce, turpināt savu evolūciju ar Debesu žēlastību, kas nepazīst robežas. Es jūsu vietā pateiktos Debesīm visās jūsu svētnīcās 24 stundas diennaktī līdz jaunajam gadam atlikušajās dienās.

 

Ja jūs kaut vai 10 procentus no tā laika, ko jūs izlietojat izpriecām, veltītu lūgšanām un meditācijām, tad Karmas Valdei būtu argumenti Centrālajai Saulei.

 

Taču tas nenotiek. Padomājiet...

Gautama Buda
2006. gada 25. decembrī

...Laiks ir ļoti sarežģīts, un gada robeža ir sevišķi svarīgs un sarežģīts laiks. Tieši robežlaikā, kad mainās saules cikli, mēs nākam un dodam jums mūsu mācību, jo viss, ko mēs ieliekam augošas saules laikā, uzdīgs pavasarī un vasarā, iestājoties nākamajiem saules cikliem, un tie ir pavasara saulstāvji un vasaras saulgrieži. Noslēdzas vecais un sākas jaunais...

 

Ļoti daudzi cilvēki izjūt depresīvus stāvokļus, un ļoti daudzi cilvēki pavada Ziemassvētkus un Jaunā gada svētkus ļoti zemā vibrāciju līmenī, lietojot alkoholu un nodarbojoties ar citām nederīgām un necienīgām lietām. Tas viss rada planētai papildu karmas daudzumu, kas var izraisīt nelabojamas nelaimes dažos kontinentos. Tāpēc kā vienmēr gada beigās, es vēršos pie jums ar lūgumu nosargāt līdzsvaru vispirms sevī un veltīt pēc iespējas vairāk pūļu planētas karmas un jūsu valsts karmas līdzsvarošanai.

Ja jūs jūtat tādu iekšēju nepieciešamību, tad jūs varētu katru atlikušo dienu līdz šī gada beigām veltīt savai lūgšanu praksei ar divkāršotu un trīskāršotu spēku. Nekautrējieties pat atprasīties no darba, lai pastrādātu mājās planētas Zeme labā, vienatnē vai kopā ar domubiedru grupu. Lasiet rozārijus, lasiet citas lūgšanas vai praktizējiet meditāciju. Sūtiet savu Mīlestību un Pateicību Zemei. Iztēlojieties Māti Zemi kā dzīvu būtni, kas ļauj jums dzīvot un attīstīties, rūpējas par jums. Sūtiet savu Mīlestību Zemei un tiem elementāļiem, kas apkalpo cilvēces evolūciju uz Zemes...

 

ES ESMU Buda, un es priecājos, ka daudzi no jums ir pieņēmuši lēmumu un sākuši iet pa kalpošanas ceļu Zemes cilvēcei, aizmirstot par savām personiskajām problēmām un savām personiskajām grūtībām un nedienām.

 

Patiesībā tikai tad, kad jūs esat pārņemti ar kalpošanu Dzīvībai, visas jūsu sīkās problēmas cita pēc citas pamet jūs, un kādā jaukā dienā jūs saprotat, ka esat brīvi no visa tā sīkā un nevajadzīgā, kas agrāk apgrūtināja jūs jūsu dzīvē. Bet tā bija cita dzīve, tāda cilvēka dzīve, kas bija koncentrējies uz sevi un savām problēmām. Tagad jūs esat Gaismas būtne, kurai rūp visas planētas labklājība un harmonija.

 

Lai pasaulei ir labi!

 

Lai laimīgas ir visas dzīvās būtnes, kas dzīvo uz mūsu mīļās planētas Zeme. Om.

bottom of page