top of page

2009. gada jūnijs - jūlijs

Beidziet izvairīties no evolūcijas uzdevumiem Sanats Kumara 20. jūnijs 2009. gads

Nedrīkst vairs zaudēt ne minūti Kungs Surija 21. jūnijs 2009. gads

Es saucu jūs uz nākotni! Svētais Erceņģelis Mihaēls 22. jūnijs 2009. gads

Jūsu uzdevums ir iemācīties gūt uzvaru smalkajā plānā Serapiss Bejs 23. jūnijs 2009. gads

Es atnācu, lai izvestu jūsu dvēseles no tumsas, kurā iegrimusi planēta Zeme Kungs Šiva 24. jūnijs 2009. gads

Mācība par izvēli un Ceļu Kungs Maitreija 25. jūnijs 2009. gads

Kāpēc ne visi var iet pa Ceļu Iemīļotais Jēzus 26. jūnijs 2009. gads

Debesis dod jums vēl vienu izdevību Iemīļotā Kuaņ Iņ 27. jūnijs 2009. gads

Mācība par laimi un Dievišķo Ceļu Iemīļotais Zaratustra 28. jūnijs 2009. gads

Mācība par Kalpošanu Iemīļotais Džvals Kuls 29. jūnijs 2009. gads

Visa cilvēku sabiedrība ir iegājusi kolektīvā iesvētījuma saņemšanas posmā Iemīļotais Lanto 30. jūnijs 2009. gads

Mācība par konfliktu pārvarēšanu Gautama Buda 1. jūlijs 2009. gads

Saruna par būtisko Iemīļotais Kuthumi 2. jūlijs 2009. gads

Mācība par Maha Kranti Iemīļotais Babadži 3. jūlijs 2009. gads

Mācība par garīgajām praksēm Lielais Dievišķais Virzītājs 4. jūlijs 2009. gads

Ir varbūtība, ka atnāks Zelta Laikmets uz Zemes Skolotājs Ilarions 5. jūlijs 2009. gads

Mācība par pareizu Dievišķās enerģijas izlietošanu Skolotājs Godfrī 6. jūlijs 2009. gads

Nopietna saruna ar Krievijas cilvēkiem Skolotājs Nikolajs Rērihs 7. jūlijs 2009. gads

Saruna par turpmākai evolūcijai nepieciešamajām īpašībām Padma Sambhava 8. jūlijs 2009. gads

Es saucu jūsu apziņu augšup Iemīļotā Māte Marija 9. jūlijs 2009. gads

Mēs turpinām mūsu iesākto darbu Krievijā Skolotājs Morija 10. jūlijs 2009. gads

bottom of page