top of page

2013. gada jūnijs

Es apsveicu jūs ar Gaismas spēku panākumiem
Valdonis Morija 2013. gada 29. jūnijā

Dievišķā Patiesība kļūst saprotama ne ar ārējiem pētījumiem, bet iekšējos meklējumos
Kuthumi 2013. gada 28. jūnijā

Par Mācības pamatiem un Mācības došanas nepārtrauktību
Mīļais Jēzus 2013. gada 27. jūnijā

Es aicinu jūs rīkoties saskaņā ar saviem ideāliem jebkuros apstākļos
Sen Žermēns 2013. gada 26. jūnijā

Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis
Lielais Dievišķais Virzītājs 2013. gada 25. jūnijā

Liela Debesu žēlastība
Mīļais Alfa 2013. gada 24. jūnijā

Ielaidiet savā dzīvē Dievu!
Māte Marija 2013. gada 23. jūnijā

Es atnācu sniegt palīdzību jūsu dvēselēm
Kuaņ Iņ 2013. gada 22. jūnijā

Mainiet sevi, tiecieties, un jūs iegūsiet Budas zelta goda drānas un Dievišķās Gudrības dārgumus
Gautama Buda 2013. gada 21. jūnijā

Es sniedzu jums palīdzīgu roku
Sanats Kumara 2013. gada 20. jūnijā

2013. g. jūnija diktātu audioieraksti
  (lasa Sūtne Tatjana Mikušina)

bottom of page