top of page

PORCIJA

Tūkstošiem gadu ilgi Iemīļotā Porcija kalpoja Dievam uz Septītā – Brīvības, Žēlsirdības, Lūguma, Taisnības, Alķīmijas un Svētā rituāla Stara, – Iemīļotā Porcija iedzīvināja Dievišķās Taisnības Dieva liesmu un Dieva apziņu kā Dievišķo Iespēju. Tāpēc viņu dēvē par Taisnības Dievieti un Iespējas Dievieti. Pārstāvēdama Karmas Valdē Sesto Staru – Kalpošanas un Dvēseļu Ganīšanas Staru, Porcija glabā Taisnības un Iespēju liesmu zemes evolūciju vārdā. Kalpojot kopā ar Svaru hierarhiju, viņa māca cilvēcei uzturēt Kristus liesmas līdzsvaru četros zemākajos ķermeņos, apgūstot četras stihijas.

 

Taisnīgums ir centrālā īpašība, kas nolīdzsvaro domas un jūtas. Šis līdzsvars attiecas uz vīrišķo un sievišķo Dievības staru radošajām polaritātēm, t.i., Radīto Iņ un Jaņ. Pagājušos skaistuma, pilnības un pārpilnības laikos valdīja Augstākais Taisnīgums. Porcija veica savu augšupcelšanos līdz tam, kad uz Zemes sākās nekārtības, nesaskaņotības izpausmes. Kad cilvēces taisnīguma izjūta bija sakropļota, tādējādi izraisot nelīdzsvarotību visā, ko Porcija aizsargāja, viņa varēja tikai mājot Lielajā Klusumā (augstākajos apziņas plānos), ietērpta savā Mantijā, jo Dievišķie Valdoņi nekad neiejaucas ļaužu lietās, ja tikai viņi netiktu aicināti ar piesaukšanu, kas izpaužas kā domas, vārdi vai darbi. Divdesmitā gadsimta dzīves ciklos bija vajadzīga Taisnīguma svaru līdzsvarošana, gatavojoties Zelta Laikmetam, un, tā kā daži cilvēces pārstāvji sāka lūgt atjaunot Dievišķo Taisnīgumu, tad Porcija iznāca no Lielā Klusuma, lai runātu pēc savas augšupcelšanās. Porcija arī tagad runā reti, bet, kad viņa to dara, viņas Pilnīgā Līdzsvara Dievišķā īpašība (simboliski attēlota kā svari) nostiprinās katra spēka laukā, kas gatavs to pieņemt.

Mūsu laikā XXI gadsimtā, savu pirmo vēstījumu "Mācību par Sūtņa Mantijas darbību" Iemīļotā Porcija deva caur Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu 2009. gada 25. decembrī.

Lūk, ko Viņa pavēstīja par maz pazīstamām, bet ļoti svarīgām Sūtņa Mantijas darbības īpatnībām, ko mums tagad nepieciešams zināt.

"ES ESMU Porcija.

ES pirmo reizi nāku caur šo Sūtni.

<...>

ES ESMU Taisnības un Dievišķās Tiesas Dieviete. Es arī atklāju Dievišķo Iespēju, ja tā ir nopelnīta un pamatota. <...>
Iespējams, ka jūs nenojaušat par to mūsu Sūtnes darbības pusi, kas netiek īpaši afišēta.

Sūtnes aurā ir kaut kas tāds, kas ļauj mums dažreiz būt klāt jūsu oktāvā un darboties.

Kad mūsu klātbūtne Sūtnes aurā pastiprinās, mums ir iespēja pievilkt no jūsu pasaules tos indivīdus, kas vārda tiešajā nozīmē salido uz Gaismu.

<...>

Visbiežāk uz Gaismu salido tie indivīdi, kas grib izjust Gaismu, izbaudīt Gaismu un, pacienājušies ar mūsu Gaismu, turpināt darīt savas nosodāmās lietas jūsu oktāvā.

<...>

... viena no Sūtņa funkcijām ir tamlīdzīgu indivīdu pievilkšana. Un tālāk ieslēdzas Lielās Baltās Brālības Sūtņa zobena darbība. Šis zobens atšķeļ nost visus maskarādes tērpus no šiem indivīdiem un piespiež tos parādīties savā patiesajā būtībā. Lūk, tad Dievišķajai Tiesai ir iespēja piepildīties.

<...>

Kad Tatjana saņēma Sūtņa mantiju, viņa nenojauta, ka šai mantijai piemīt tāda darbība. Viņa sirsnīgi un laipni sagaidīja katru cilvēku, kas viņai tuvojās. Viņa tiešām patiesi ticēja, ka Gaisma var pievilkt tikai Gaismu, nezinādama to, ka Gaisma ir pievilcīga arī tumsai, kas vēlas iegūt šo Gaismu un izmantot to saviem mērķiem.

<...>

Kā Dievietei, kas atbildīga par Dievišķo Tiesu, man bija arī iespēja novērot visas tiesas prāvas, kuras bija uzsāktas pret mūsu Sūtni.

Un ko mēs redzējām? Mēs redzējām pilnīgu necieņu pret likumu, pret Dievišķo Likumu un pret mūsu Sūtni kā mūsu pārstāvi fiziskajā plānā.

<...>

Daudziem cilvēkiem bija iespēja parādīt savu īsto būtību. Pārāk daudziem.

Jums šķiet, ka tā ir sakāve? Es esmu optimiste un nenogurdināma cīnītāja! Es jums teikšu, ka mēs esam panākuši milzīgu uzvaru! Jo tas, kas nebija aizsniedzams Dievišķajai Tiesai, beidzot parādījās atklāti, un es varēju pacelt savu Dievišķās Taisnības un Tiesas zobenu pār ļoti daudziem indivīdiem, kuri parādīja sevi, pateicoties mūsu Sūtnei.

Galu galā mērķis ir sasniegts. Mūsu mērķis pašreizējā posmā ir graudu atdalīšana no pelavām.

<...>

Tagad sākas mans darbs. Es jums apliecinu, ka es to izdarīšu vislabākajā kvalitātē!"

Tālāk šajā vēstījumā Iemīļotā Porcija runā par divām Taisnīguma un Žēlsirdības īpašībām:

" Vēl viss nav zaudēts! Bet kur ir tie labākie Gaismas spēku pārstāvji, kas ir atnākuši iemiesojumā?

Es zinu daudzus no viņiem, kas ir paklupuši un nevar piecelties līdz pat pašreizējā iemiesojuma beigām. Mana māsa Kuaņ Iņ palīdzēs jums."

Iemīļotā Porcija ir zināma kā Taisnīguma un Justīcijas Dieviete, bet Kuaņ Iņ ir Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete, viņas pastāvīgi ir blakus, līdzsvarojot un saistot Taisnīgumu ar Žēlsirdības daļu.

Ļoti nopietnu brīdinājumu, kā arī vadību darbībai Iemīļotā Porcija deva mums ar savā Ekstraordinārajā Vēstījumā cilvēcei caur Sūtni Tatjanu Mikušinu 2014. gada 27. jūnijā.

"Mēs gaidām no mūsu iemiesojumā esošajiem čhēla lielāku izveicību, lielāku aktuālo uzdevumu izpratni un visu mūsu skolniekiem izvirzīto prasību stingru ievērošanu.

Vispirms mūs nepārliecina jūsu disciplīna.

Daudzi mēģina darīt lietas, kas no viņu viedokļa vērstas uz cilvēces labumu.

Bet sakiet, lūdzu, kāpēc jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs darāt, iederas mūsu šīsdienas prasību gultnē?

Mēs speciāli uzturam un atbalstām mūsu Sūtnes misiju, lai koncentrētu spēkus un ar mazu skaitu sasniegtu lielus rezultātus.

Tomēr daudzi mūsu skolnieki pašu augstprātības vai slinkuma dēļ izdomā paši savus plānus un risina tos uzdevumus, kas ir svarīgi, bet ne pašreizējā laika momentā."

Tālāk tajā pašā vēstījumā Iemīļotā Porcija aicina mūs uz konkrētām darbībām un pūliņiem:

Jūsu fiziskajai platformai, kas nodrošina jums attīstību daudzu miljonu gadu garumā, ir vajadzīgā visātrākā palīdzība.

Negatīvā telpa, kas radīta ar cilvēces domu darbībām, ir izveidojusi necaurlaidīgas bruņas, kurām cauri nevar izspiesties pat sevišķi spēcīgie glābjošie stari, ko sūta mūsu Hierarhija.

Jums ir jākoncentrē visi savi spēki, lai neitralizētu uz planētas uzkrājušās negācijas.

<...>

Mēs runājam par lūgšanu stundu un lūgšanu darba nepieciešamību 24 stundas diennaktī.

<...>

Nepieciešams veltīt konkrētas pūles fiziskajā plānā, lai apdzēstu negatīvo cilvēku apziņā. Tam nepieciešamas kolektīvas darbības, lai neitralizētu negācijas.

<...>

Gandrīz visu planētas informācijas lauku ir sagrābuši cilvēki, kas pārstāv mums pretējo spēku intereses.

Kāpēc tā sauktie gaismas nesēji nevar ņemt par paraugu to, kas jau ir izdarīts informācijas telpā, arī internetā, un vienkārši nomainīt "mīnus" zīmi pret "plus"?

Ir desmitiem gadu izstrādātas tehnoloģijas cilvēku masu apziņas mainīšanai. Taču pašreiz šīs tehnoloģijas strādā pret Gaismu, pret evolucionāro attīstības ceļu."

Sava Ekstraordinārā Vēstījuma nobeigumā Iemīļotā Porcija aicina:

"... es kategoriski aicinu jūs atlikt sāņus savas personīgās iniciatīvas un pilnībā veltīt savas pūles līdzsvara uzturēšanai uz planētas ar lūgšanu prakses palīdzību un ar jūsu konkrētajām darbībām."

Kā mēs zinām, Iemīļotā Porcija ir optimistiska un nenogurdāma cīnītāja!

Savā 2010. gada 18. jūnija vēstījumā Taisnības Dieviete un Iespējas Dieviete Porcija apstiprināja mūsu apziņā, ka Ar Dievu viss ir iespējams!

"ES ESMU Porcija!

Es esmu Iespēju Dieviete. Tad, lūk, es apliecinu, ka jūsu priekšā ir atvērtas grandiozas iespējas!

...jūs varat tās izmantot jebkurā brīdī.

Ir ļoti daudz vēlmju, kas saistītas ar jūsu ilūzijas pasauli. Un ko jūs gribat īstenot.

Uzreiz piebildīšu, ka jūsu vēlmēm ir jābūt Dieva Gribai atbilstīgām, lai tās tiktu īstenotas. Un tās katrā ziņā īstenosies! Tomēr, kas gan šajā gadījumā atdala jūs no savu vēlmju apmierināšanas?

Jūsu karma. Tās enerģijas, kas ir jūsu aurā un kas neļauj Dievišķajai iespējai izpausties jūsu dzīvē.

Tāpēc tad, kad jūs rakstāt savas vēstules Karmas Valdei un lūdzat dažu jūsu vēlmju piepildīšanos, es ņemu svarus un vienā svaru kausā lieku jūsu vēlēšanos saņemt kaut kādu iespēju, bet otrā – lieku jūsu karmu, kas ir šķērslis šīs iespējas īstenošanai. Un jūs saņemat to, ko lūdzat, vai arī ne.

Taču karma nav kaut kas nekustīgs. To var mainīt uz labāku vai uz sliktāku pusi.

Kad jūs rakstāt vēstules karmas Valdei, tad jūs uzņematies saistības lasīt noteiktu skaitu lūgšanas vai Rozārijus ar kaut kādu periodiskumu nākamajā pusgadā, lai tiktu izpildīti jūsu lūgumi.

Ja jūsu lūgšanu enerģija ir pienācīgi virzīta, tad karma uz svariem samazinās un Dievišķā iespēja var gūt pārsvaru. Tas var notikt un var arī nenotikt. Viss ir atkarīgs no karmas smaguma, kas ir pretējā svaru kausā.

Tomēr jebkura karma var tikt atstrādāta, un jebkurš šķērslis var tikt novākts. Viss ir atkarīgs tikai no jūsu tiekšanās.

Es nezinu, cik ilgu laiku konkrēti katram no jums vajadzēs lūgt Dievu, lai jūsu lūgums tiktu izpildīts, bet es zinu, ka tas noteikti notiks, ja jūsu vēlēšanās pastāvīgi izdarīs spiedienu uz Dievišķās iespējas svaru kausu, kas ir pretējs tam kausam, kurā ir jūsu karma, kas nostājusies starp jums un Dievišķās iespējas īstenošanu.

Tāds ir iespēju īstenošanas mehānisms jūsu pasaulē.

Ja tieši ar tādu pašu dedzību, ar kādu dažreiz mēģināt īstenot savas vēlmes fiziskajā pasaulē, jūs tiektos uz Dievišķām iespējām, kas gaida cilvēci Zelta Laikmetā, un, ja to vēlētos kaut vai daži procenti no iemiesotās Zemes cilvēces, tad Zelta Laikmets pamazām sāktu nogulsnēties jūsu fiziskajā pasaulē.

Dievišķie paraugi ir gatavi nogulsnēšanai. Tie tikai gaida, kad jūsu apziņa nedaudz atbrīvosies no pastāvīgas koncentrēšanās uz apkārtējo ilūziju, lai Dievišķie paraugi varētu caur jūsu apziņu iespraukties jūsu fiziskajā pasaulē.

Ticiet man, ka viss notiks it kā pats no sevis. Ir vajadzīga tikai jūsu apziņas gatavība pārejai uz jaunu evolucionārās attīstības loku. Ar Dievu viss ir iespējams!

Ticība tam, kas ir neredzams, ļauj jums ar apziņu pieķerties jūsu ticības priekšmetam, un tas sāk pievilkties jūsu pasaulei.

Es atnācu pie jums šodien, lai dotu jums pārliecību par to, ka jūs neesat vientuļi un vesela Gaismas būtņu Hierarhija strādā pie tā, lai palīdzētu Zemes cilvēcei šajā kritiskajā brīdī.

Nezaudējiet Ticību un Cerību un glabājiet Mīlestību savās sirdīs. Es esmu pārliecināta, ka jums viss izdosies! ES ESMU Porcija, Iespēju Dieviete."

Taisnības Dievietes Porcijas svētmītne virs Ganas

Porcijas svētmītne atrodas virs Ganas. Tas ir ļoti svarīgs fokuss, kurā Porcija sakoncentrējusi Taisnības Liesmu. Āfrikas kontinentā, dienvidos no Ganas, Luandā (Angola) atrodas arī violetās liesmas Elohima Arktura un Viktorijas svētmītne. Viņu svētmītne fokusē Brīvības Liesmu.

Ganas galvaspilsētā Akkrā uzcelts monuments, kas pazīstams kā Brīvības un Taisnības arka, kura ir liesmu simbols, kas koncentrēta šajās divās svētmītnēs, un fokusē Porcijas iekšējās ēteriskās svētmītnes ārējo loku.

Porcija lūdza izmantot Johana Štrausa (tēva) "Radecka Maršu", lai piemagnetizētu Viņas Klātbūtni.

Aprakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Taisnības un Iespējas Dieviete

Literatūra:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

Iemīļotās Porcijas vēstījumi

"Mācība par Sūtņa mantijas darbību"
Iemīļotā Porcija 2009. gada 25. decembrī

"Ar Dievu viss ir iespējams!"
Iemīļotā Porcija 2010. gada 18. jūnijā

"Ekstraordinārs Vēstījums"
Iemīļotā Porcija 2014. gada 27. jūnijā

Filma radīta pēc Lielā Dievišķā Virzītāja vēstījuma fragmenta,
kas saņemts ar T. Mikušinas starpniecību

bottom of page