top of page

Mihaēls ir Pirmā stara – Aizsardzības, Ticības un Dieva Gribas Erceņģelis. Viņš ir Erceņģeļu un eņģeļu būtņu Valdnieks, Ticības aizstāvis, atbrīvošanas Eņģelis.

Erceņģelis Mihaēls ir Kunga karaspēka virspavēlnieks un cīnās ar jebkādām negatīvām enerģiju izpausmēm. Viņš kalpo šī visuma Kunga interešu sardzē un dara savu darbu tā, kā Viņam pavēl Viņa gods. Viņa vārds nozīmē "Neviens tā, kā Dievs". Erceņģelis Mihaēls ir tik caurredzams, ka laiž caur sevi Dievišķo Gaismu, caur kuru mēs iepazīstam Dievu. Dievišķā Mihaēla papildinājums – Arheja Ticība.

Erceņģelis Mihaēls tiek uzskatīts par lielāko un visgodājamāko Eņģeli jūdu, kristiešu un islāma tradīcijās un Rakstos. Viņš atnāk uz Zemi tad, kad vajadzīga Kunga spēka iejaukšanās.

Vairākus gadu tūkstošus Viņš ir krievu zemju sargātājs. Pareizticīgie cilvēki atzīst Viņu kā savu aizstāvi pret tumšajiem spēkiem. Erceņģelis Mihaēls daudzas reizes ir glābis mūsu tēvzemi no ienaidnieka apdraudējuma. Piemēram, gadījumā, kas pieminēts "Volokolamskas tēvu grāmatā" ("Волоколамский патерик"), kad 1239. gadā tatāru hans Batijs gribēja ieņemt Lielo Novgorodu. Erceņģelis aizliedza hanam uzbrukt pilsētai. Kopš tā laika uz krievu kareivju armijas karogiem var redzēt Dieva karaspēka virspavēlnieka attēlus. Kad Kijevas pilsētā Batijs dabūja redzēt fresku, kurā attēlots Mihaēls, tad hans piezīmēja, ka tieši Viņš aizliedza man ķerties klāt Novgorodai.

Svēto Rakstu garā vairāki baznīcas tēvi saskata, ka Erceņģelis Mihaēls ir bijis citu svarīgu notikumu dalībnieks Dieva tautas dzīvē, kur Viņu nesauc vārdā. Tā, piemēram, Viņu identificē ar noslēpumainu uguns stabu, kas gājis pa priekšu izraēļu bēgšanas laikā no Ēģiptes, un pazudinājis jūrā faraona karapulkus. Viņam arī pieraksta milzīgu asīriešu karaspēka zaudējumu, kuri aplenkuši Jeruzalemi (skat.: 2. Mozus gr. 33: 9, 14: 26 – 28; 2. Ķēniņu gr. 19: 35).

Erceņģelis Mihaēls palīdz Jozuam (viens no Mozus galvenajiem palīgiem un viņa darba turpinātājs), iekarojot izraēļiem apsolīto Zemi (Jozuas gr. 5:13 – 15).

Erceņģelis Mihaēls un Viņa leģioni, ieģērbušies stiprās Gaišzilās aizsargbruņās, ar Gaišzilās Liesmas vairogiem un zobeniem ik dienas nokāpj astrālajā plānā. Tur Viņi atbrīvo tos, kas nogājuši no dzīves ekrāna un nav spējīgi pacelties augstākās kalpošanas oktāvās un Valdoņu Svētmītnēs. Mihaēls un Viņa eņģeļi atpestītāji strādā šajos līmeņos divdesmit četras stundas diennaktī, atbrīvojot dvēseles no cilvēku pašu radītā smaguma, kas uzkrājies gadu simtos. Viņi kalpo astrālajā plānā daudzus gadsimtus, un Mihaēls teic, ka Viņš ir apņēmības pilns turpināt šo darbu tik ilgi, kamēr visi Gaismas bērni uz šīs planētas pacelsies augšupcelšanās rituālā pie Dieva Sākotnes.

Gaismas nesēju atbrīvošanā no astrālajiem tīkliem Erceņģelim Mihaēlam palīdz Gaišzilās Liesmas Zobens, kas izgatavots no tīras gaismas substances. Šis Zobens ir Dieva Zobens. Tas radīts uz Lielās Centrālās Saules un ir paša Dieva Sirds Dāvana, ko Mihaēlam nodevis varenais Elohims Herkuless. Kad šis Gaišzilās Liesmas Zobens iecērt negatīvā izpausmē, tad nekas tam nespēj stāvēt pretī.

Erceņģelis Mihaēls mums ir īpašs Eņģelis. Tūkstošiem gadu ilgi Viņš ar saviem Gaismas leģioniem ir veltījis sevi drošības, saglabāšanas, aizsardzības un pilnveidošanas nodrošinājumam. Viņš rūpējas par mums, sniedz aizgādību, pamāca un apmāca Svētās Dieva Gribas ceļā, palīdzot saprast, ka katram no mums pieder Dievišķais plāns dzīvē.

Dievs mūs mīl tik maigi, ka mums to dara zināmu personīgi – atsūtot savus Eņģeļus.

Savā pirmajā vēstījumā 2005. gada 15. aprīlī "Jūsu Mīlestība un jūsu Ticība ir viss, kas jums vajadzīgs, lai izpildītu jūsu Dievišķo plānu"   Iemīļotais Erceņģelis Mihaēls deva savu Mācību, savu vadību, kā mums virzīties uz priekšu ceļā pie Dieva un izpildīt mūsu Dievišķo plānu. Viņš paskaidroja, kas ir pirmais solis mūsu virzībā Ceļā pie Dieva.

"ES ESMU Mihaēls, Pirmā stara, Ticības stara Erceņģelis. Man jums jāapliecina, ka pirmais solis, lai jūs pavirzītos Ceļā, ir jūsu Ticība. Bez Ticības jums netiks sniegta palīdzība no augšienes, bez Ticības jūs nevarēsiet spert nevienu soli Ceļā pie Dieva.

Jebkura lieta, ko jūs darāt fiziskajā plānā, bez Ticības Dievam būs neveiksmīga un būs kā nams, kas celts uz smiltīm.

Tikai jūsu Ticība ir tā ceļa zvaigzne, kas parādīs jums ceļu cauri dzīves vētrām un aukām, ar kurām jūs sastopaties savā dzīvē fiziskajā plānā."

Tālāk Erceņģelis Mihaēls teic, kuram jābūt nākamajam solim, ja jūsu Ticība ir stipra, un Viņš atnācis, lai apstiprinātu mūsu Ticību.

"... no jūsu Ticības pakāpes ir atkarīgs, cik veiksmīgs būs jūsu nākamais solis.

Ja jūs ticat un jūsu Ticība ir stipra, tad jūs varat lūgt Dieva vadību savā dzīvē, un jūs saņemsiet tādu vadību un tādā apjomā, cik ļauj jūsu Ticība.

ES ESMU Mihaēls, Erceņģelis! ES ESMU atnācis, lai nostiprinātu jūsu Ticību un jūsu uzticību Kungam." Viņš arī norādīja, ka vajag darīt tā, lai saņemtu zīmes un izdarītās izvēles pareizības apstiprinājumu.

"Jūs lūdzat zīmes un vadību, kad ejat savu Ceļu. Būs jums zīmes, un būs jums vadība, bet ne agrāk, kā jūs pierādīsiet savu Ticību un savu uzticību Kungam un Gaismas Būtnēm.

Sākumā jūs atdodat savu cilvēcisko ego, sākumā jūs parādāt savu pakļaušanos Dieva Gribai, un tikai pēc tam jūs saņemat zīmes un jūsu izdarītās izvēles pareizības apstiprinājumu. Tāds ir Likums, un ne es, ne jūs nevaram to mainīt. Tāpēc jums visiem, kas esat iemiesojumā, nepieciešama Ticība. Un pēc Ticības jūs saņemsiet cerību un vadību."

Tālāk Svētais Erceņģelis Mihaēls paskaidro, kas ir mūsu Ticības izpausme:

" ... jūsu Ticības izpausme fiziskajā plānā būs jūsu Mīlestība. Jo bez Mīlestības, kas pārņem visu jūsu būtni, kas iedvesmo jūs uz darbībām fiziskajā plānā, nav iespējams spert nevienu soli pareizajā virzienā.

Vispirms jūs ticat, un pēc tam sākat izjust visaptverošas mīlestības jūtas, un šī Mīlestība pārņem vadību jūsu dzīvē un ved jūs cauri visiem testiem un pārbaudījumiem.

Jūsu Mīlestība un jūsu Ticība ir viss, kas jums vajadzīgs, lai izpildītu jūsu Dievišķo plānu."

Erceņģelis Mihaēls brīdina par kļūdām ceļā:

"Ja jums jūsu Dievišķā plāna īstenošanai nepieciešams vēl kaut kas, tad uzmanīgi izanalizējiet savas vēlmes un tieksmes. Droši vien tas būs tieši tas, no kā jums vispirms vajag atbrīvoties.

Ja jums nepieciešama nauda vai vara, vai vēl kaut kas, kas pieder pie iluzorās pasaules un par ko jūs domājat, ka bez tā jūs nevarēsiet kalpot Dievam, tad jūs esat uz maldu ceļa.

Jums vienmēr būs viss nepieciešamais jūsu Dievišķā plāna īstenošanai un kalpošanai Dievam un cilvēkiem, ja Ticība un Mīlestība kļūs par pastāvīgiem pavadoņiem jūsu dzīvē.

Bet Gudrība, Dievišķā Gudrība ir tieši tā īpašība, ko jūs iegūstat, kad nesavtīgi mīlat un ticat.

Dievs apbalvo jūs ar savu Gudrību un ne tikai ar Gudrību, bet arī ar citām Svētā Gara dāvanām, kas atnāk pie jums pēc jūsu lūguma un pat tad, kad jūs nelūdzat tās.

Jūsu sirds īpašības, ko jūs iegūstat, nesavtīgi kalpojot Dievam, pašas pievelk jūsu pasaulē visu nepieciešamo, lai jūsu kalpošana būtu efektīvāka.

Ja jūs esat uz pareizā Ceļa, tad jūs iegūstat visas Dievišķās īpašības un pilnīgumu līdz ar to, kā jūs pavirzāties Ceļā."

Šī sava vēstījumā Erceņģelis Mihaēls apliecina mums:

"Visi gaismas nesēji, pat būdami mazākumā, ir droši pasargāti! Spēku pārsvars ir tiem, kas ir Dieva pusē. Tā ir bijis vienmēr. Ne ar daudzumu, bet ar ticību un uzticību tika radītas tās pārmaiņas uz Zemes, kam bija jānotiek vajadzīgajā laikā atbilstoši Dieva plānam. Tāpēc lai jūs nemulsina to spēku pagaidu pārsvars fiziskajā plānā, ko jūs saucat par tumsas spēkiem. Viņu laiks patiesībā ir pagājis. Lai kā viņi netrakotu pašās beigās, viņu spēki izsīkst. Es un mani leģioni esam pilnīgā jūsu rīcībā. Mēs esam gatavi pēc jūsu aicinājuma sniegt visu palīdzību, kas jums var tikt sniegta pēc jūsu Ticības."

Savā 2007. gada 5. janvāra vēstījumā "Mācība par baiļu aizstāšanu ar Dievišķo Mīlestību" Svētais Erceņģelis Mihaēls deva svarīgāko Mācību par baiļu aizstāšanu ar Dievišķo Mīlestību. Viņš ir atnācis, lai darītu galu mūsu bailēm!

"Ļoti daudzi cilvēki izjūt bailes. Bailes faktiski ir jūsu laika posts. Bailes ir tur, kur trūkst Dievišķās Mīlestības, bet Mīlestības jūsu pasaulē trūkst visur.

Jūs nevarat cīnīties ar jūsu bailēm. Tā enerģija, ko jūs novirzīsiet cīņai, tikai pastiprinās jūsu bailes. Bet jūs varat izšķīdināt jūsu bailes ar universālu visuma šķīdinātāju, un tā ir jūsu sirds Mīlestība. Tāpēc viss, ko tuvākajā laikā jums nepieciešams izdarīt, ir atvērt jūsu sirdis Mīlestībai, Dievišķai Mīlestībai. Un tad, kad jūsu pasaule piepildīsies ar Dievišķu Mīlestību, jūsu bailes izšķīdīs tieši tāpat kā izšķīst mijkrēslis, dienai uzaustot."

Šeit Erceņģelis Mihaēls teic, ka nāves bailes ir prevalējošās bailes mūsu pasaulē. Viņš paskaidro:

"Bailes no nāves ir prevalējošās bailes jūsu pasaulē. Jūs baidāties tieši no tā, kas dabā neeksistē. Jūs baidāties no tā, ko esat radījuši ar savu nepilnīgo apziņu. Jūs baidāties no nāves, bet nāves nav. Nāve eksistē tikai jūsu apziņā. Dievišķajā pasaulē ir tikai mūžīga dzīvība un mūžīga svētlaime. Nāve pēc būtības ir tikai jūsu dvēseles pārejas process no vienas eksistences formas citā."

Erceņģelis Mihaēls apliecina mums: "... nāves nav, un es atnācu jums pateikt, ka visas jūsu bailes ir radījusi jūsu apziņa. Tad, kad jūs ielaidīsiet savā apziņā Mīlestību, tā izšķīdinās visas jūsu bailes, arī bailes no nāves."

Vēstījumā "Par aizsardzību pret smalkā plāna zemākajiem slāņiem" (2007. gada 28. jūnijā) Svētais Erceņģelis Mihaēls runā par tuvošanos un, tātad, par astrālo slāņu ietekmi uz Zemes iedzīvotājiem:

"ES ESMU atnācis ar maniem Aizsardzības zilās liesmas leģioniem. ES ESMU atnācis, lai pateiktu jums: lai arī situācija, kāda ir izveidojusies uz Zemes, ir sarežģīta un neprognozējama, mēs veicam savu kalpošanu un saglabājam atbildību par aizsardzību katram, kas lūdz mums palīdzību un aizsardzību. <...> Augstākie plāni ir attīrījušies no tajos nepiederīgi iekļuvušajiem, un visi tie, kas ir nedraudzīgi noskaņoti pret Zemes evolūcijām un nevēlas sadarboties ar mums, Dievišķajām Būtnēm, ir piespiesti pie slāņiem, kas tuvi zemes, fiziskajam plānam. Tāpēc šajā laikā pastiprinās ne to labāko smalkās pasaules slāņu ietekme uz Zemes iedzīvotājiem."

Tālāk Erceņģelis Mihaēls paskaidro:

"Šis evolūcijas posms ir likumsakarīgs, un jums būs jāiemācās dzīvot apstākļos, kad jums ir pietuvināts astrālais plāns un mentālā plāna zemākie slāņi. <...>
Līdz tam laikam, kamēr jūs saglabājat savu apziņu koncentrētu uz Dievišķo pasauli un jums ir neievainojamības sajūta, jums nav, no kā baidīties.

Lielākā daļa astrālā plāna iemītnieku dreb jūsu čakru ugunīguma priekšā. Jūs viņiem esat briesmu avots, un tiešām tie no jums, kas nes uguni jūsu fiziskajā pasaulē, attīra astrālo plānu ar Kundalini uguni, ar Kundalini zobenu. Netīšs Kundalini enerģijas pacēlums neitralizē veselus astrālā plāna iemītnieku pūļus."

Viņš brīdina mūs:

"Jūs esat neievainojami astrālajam plānam. Tomēr tajos gadījumos, kad jūs pieļaujat nepilnīgus apziņas stāvokļus, tādus kā grūtsirdība, skumjas, bailes, naids, jūsu vibrācijas pazeminās, un jūs kļūstat astrālajam plānam ievainojami. Tāpēc mēs nākam atkal un atkal un lūdzam jūs veltīt uzmanību savas apziņas higiēnai, attīrīt to no visa, kam ir zemas, ar Dievišķo pasauli nesavienojamas vibrācijas.

Katrs no jums pats ir atbildīgs par savu apziņas stāvokli."

Iemīļotais Erceņģelis Mihaēls atgādina, kad mums nepieciešams vērsties pēc palīdzības, izteikt aicinājumu lūgumu:

"Es un mani eņģeļi vienmēr esam jūsu rīcībā un sevišķi grūtos jūsu dzīves brīžos, kad jūs zaudējat kontroli pār sevi un kļūstat viegli ievainojami tumsas spēkiem, jūs vienmēr varat lūgt mums palīdzību. Veseli manu aizsardzības eņģeļu leģioni ir gatavi sniegt jums palīdzību un aizsardzību 24 stundas diennaktī. Nekautrējieties vērsties pie mums pēc palīdzības, mūsu pienākums ir palīdzēt cilvēkiem. Mēs nevaram izpildīt savus pienākumus, kamēr jūs neaicināt mūs, taču jūsu sauciens liek mums atbildēt un nākt jums palīgā grūtā situācijā."

Erceņģeļa Mihaēla vēstījums "Es saucu jūs uz nākotni!" (2009. gada 22. jūnijā) – tas ir brīdinājums, tas ir ugunīgs aicinājums, tā ir vadīšana darbībai, lai mēs varētu ieiet nākamajā apziņas līmenī un kopā ar Dievišķajām Būtnēm uzņemties atbildību par visu, kas notiek uz mūsu mīļotās planētas:

"Tagad un tuvākajās dienās ir pienācis laiks, kad mums ir jākoncentrē savas pūles, lai palīdzētu planētai. Šis ir mans ziņojums un brīdinājums jums. <...>
... jūs esat sasnieguši to vecumu, kad par visu, kas notiek uz planētas, jums ir jābūt līdzatbildīgiem kopā ar Dievišķajām Būtnēm.

Jūs nesteidzaties uzņemties šo atbildību, bet jums būs jāuzņemas atbildība par planētu. Tas ir nākamais apziņas līmenis, kurā jums ir jāpaceļas. <...>
"... ir pienācis laiks, kad jums ir jāklausa tai vadībai, ko jūs saņemat no savām sirdīm. Ir smalkākas enerģijas un procesi, kas notiek jūsu apkārtnē smalkākos plānos. Šie procesi rod atspoguļojumu jūsos noteiktu apziņas stāvokļu veidā. Ne vienmēr jūs varat apzināties, kas notiek smalkajā plānā, ne viss nonāk līdz jūsu ārējai apziņai, bet ir zināma intuīcija, priekšnojauta, nojausma. Ja jūs būsiet godīgi paši pret sevi, ja jūs ieiesiet savā sirdī un sajutīsiet smalkāka plāna vibrācijas, tad pilnīgi droši jūs sadzirdēsiet satraucošu trauksmes zvanu, kas dun uz planētas Zeme. Šis zvans ir trauksmes signāls. Tas ir rādītājs, ka uz planētas nav labi. <...>
Šajā brīdī izšķiras daudz kas. Lielākā daļa cilvēcisko indivīdu nav gatavi apziņas mainīšanai. Ir vajadzīgi brīvprātīgie, lai nodemonstrētu jauno apziņas līmeni, apziņas, kas nav piesaistīta fiziskajai un astrālajai pasaulei, bet kas ir gatava sadarbībai ar Augstākajām Pasaulēm.

Kad atradīsies pietiekams skaits indivīdu, kas ir spējīgi nodemonstrēt jauno apziņu, tad ar viņu pūlēm sāks mainīties arī citu cilvēku apziņa.

Jūs visi esat saistīti smalkākajos esamības plānos. Ir vajadzīga augstāka apziņas frekvence, lai šī frekvence skanētu kā kamertonis izplatījumā un lai to cilvēku dvēseles, kas ir iegrimuši ilūzijā, atspirgtu un vērstu savus skatus uz Debesīm.

Es apskaužu jūs, tos, kas ir iemiesojumā šajā ļoti sarežģītajā laikā. Tāpēc, ka no jūsu spējas turēt savu apziņu tīru, vērstu uz Augstākajām Pasaulēm un saskanīgu ar tām, ir atkarīga planētas nākotne, ir atkarīgas miljoniem dvēseļu, kas ir iestigušas ilūzijā un neredz gaismas staru.

Rādiet paraugu! Esiet drosmīgi, esiet izturīgi, esiet atjautīgi. Izdomājiet tādus paņēmienus, kas aizraus miljoniem cilvēku uz jauno apziņas līmeni. Skaniet uz visaugstākās nots. Esiet paraugs! Es saucu jūs uz nākotni!

ES ESMU Erceņģelis Mihaēls."

Ticības un Aizsardzības templis - Erceņģeļa Mihaēla un Ticības svētmītne

Luīzas ezers Kanādā

Ticības un Aizsardzības templis ir novietots ēteriskajā sfērā virs Banfas pilsētas un Luīzas ezera Klinšu kalnos (Rocky Mountains) Albertas provincē Kanādā.

Erceņģelis Mihaēls un Ticība ir šīs Svētmītnes – Zilā zibens eņģeļu leģionu Mājas hierarhi, kuri atnākuši no visām Visuma pusēm, lai kalpotu planētai Zeme šajā grūtajā laikā. Eņģeļu vienības, kas kalpo pārējo sešu Staru Erceņģeļu vadībā, te pulcējas arī Lielo Eņģeļu pulku Padomju laikā, kuas notiek Mihaēla, Erceņģeļu Valdnieka aizbildnībā.

Apaļais templis ir inkrustēts ar zeltu, dimantiem un safīriem. Četras ieejas iezīmē divpadsmito, trešo, sesto un devīto kosmiskās pulksteņa ciparnīcas līnijas, veidojot tempļa pamatā kvadrātveida platformu.

Uz katras ieejas divpadsmitmetrīgiem zelta vārtiem ved četrdesmit deviņi pakāpieni. Zili safīri rotā zelta durvis un zelta kupolu, veidojot starveida zīmējumu. Templī visapkārt ir brīnišķīgi dārzi ar strūklakām un baltiem marmora soliem.

Altāris ir izstrādāts piramīdas formā no baltiem un gaišziliem dimantiem; degošai liesmai ir daudz nokrāsu – no tumši zilās līdz pasteļzilai, gandrīz baltai. Sēdekļi ap altāri veido koncentriskus apļus, kur saiet tūkstošiem eņģeļu. Divi lieli balkoni veido apļus tempļa iekšpusē. Liesma centrā paceļas uz zelta kupolu, kas nosēts ar ziliem safīriem no ārpuses un gaišziliem dimantiem no iekšpuses.

Pēc pirmās pamatrases atnākšanu uz planētu, kad Erceņģeļi kalpoja par Staru Valdoņiem (kamēr šos posteņus neaizņēma cilvēces pārstāvji), Svētmītne bija izcirsta kalnā un kalpoja par fizisko fokusu, kur varēja atnākt visi, kas vēlējās, lai papildinātu savas enerģijas, atjaunotu Ticību un Dievišķo plānu, kas izstrādāts viņu dzīvesplūsmām, un atdzīvinātu savu entuziasmu kalpošanai Dieva Gribai. Pēc cilvēku apziņas krišanas dualitātē fiziskais templis bija sagrauts, bet ēteriskais fokuss turpināja savu eksistenci un palika tāds pats taustāms kā fiziskais templis, visiem, kas ceļoja turp smalkajos ķermeņos.

Kad cilvēki aizgāja no sava sensenā bezvainības un pilnīguma stāvokļa, viņi zaudēja viņiem piemītošo aizsardzību. Erceņģelis Mihaēls un Arheja Ticība aicina parastos cilvēkus apmeklēt nakts miega laikā viņu Svētmītnēs, lai stiprinātu ticību un aptvertu Dieva Gribas varenību.

Erceņģelis Mihaēls uzlādē mūs ar Ticību, lai mēs varētu izpildīt savus iekšējos solījumus, savu Dievišķo misiju. Katrs no mums pirms nākšanas iemiesojumā ir stāvējis Karmas Valdes priekšā un apsolījis īstenot savu kalpošanu.

Erceņģeļa Mihaēla muzikālais vadmotīvs ir Džona Bahus Daiksa (Dykes, John Bacchus) "ASV Jūras kara flotes himna". Mūzika "Kāzu koris" no Riharda Vāgnera operas "Loengrīns" piemagnetizē Erceņģeļu un eņģeļu pulku izstarojumu. Erceņģelis Mihaēls atbalsta policiju un citus tiesībsargājošus dienestus visā pasaulē.

 

Rakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Literatūra:

 

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Микушина Т.Н. Внутренний Путь. Материалы к семинару. Алтай, сентябрь 2006 года. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2007.

3. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

4. Профет Элизабет Клэр. Как работать с Ангелами. – Москва: Издательский Дом «Лонгфелло», 2009.

Mihaēls – Pirmā Stara Erceņģelis

Aicinājums lūgsna Svētajam Erceņģelim Mihaēlam

bottom of page