top of page

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem

Iesvētījumu Ceļš ir individuāls ceļš. Šis Ceļš jūsu dvēselei dod izredzes vienā iemiesojumā sasniegt nākamo evolucionārās attīstības līmeni. Un tagad šis Ceļš ir atvērts, neņemot vērā neko. Tā kā ārējie apstākļi kļūst skarbāki un aizvien skarbāki, tad dvēseles nopelni, kas iet Ceļu, neņemot vērā ārējos šķēršļus, daudzkārt pieaug.
Ja pat visa cilvēce pārliecināti soļos uz bezdibeni, jūsu uzdevums ir, pamatojoties uz Dievu jūsos, un rīkoties pēc Sirdsapziņas visgrūtākajās situācijās.
Izvēle vienmēr ir viena: jūs izvēlaties nemirstību savai dvēselei vai izvēlaties ienesīgu un komfortablu dzīvi savam ķermenim.
Notiek tas, kam jūs ticat.
Ja jūs ticat Dievam un Dievišķajiem Valdoņiem, agri vai vēlu jūs būsit starp Mums.
<...>
Jūsu uzdevums pašreizējā posmā ir atgriezties pie Dievišķiem apziņas stāvokļiem.
Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts visām tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem.

ES ESMU Maitreija

Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī

"Mācības pamatā ir Augstākais Tikumiskais likums jeb Dievišķais likums. Cilvēka dievišķā daba atspoguļojas kā viņa Sirdsapziņa, viņa augstākās humānās īpašības: žēlsirdība un līdzcietība, labsirdība un gods, gatavība strādāt kopīgam Labumam un būt spējīgam uz pašuzupurēšanos...

Cilvēks ir aicināts attīstīt savu dievišķo dabu."

Tatjana Mikušina
No grāmatas "Krievijai ar Mīlestību"

Gatavojiet savas svētnīcas mesijas atnākšanai

Ieguvuši pieeju Dievišķajam apziņas stāvoklim, cilvēki ļoti ātri apvienotos ar sev līdzīgiem. Dievišķais apziņas stāvoklis ir tikpat lipīgs kā nedievišķu apziņas stāvokļu izpausme cilvēku vairumam pašlaik.
Cilvēki ir savstarpēji ļoti saistīti smalkajā plānā. Un labā doma, labā domāšana, kas dzimusi dažās galvās un sirdīs, ir spējīga izplatīties no sirds uz sirdi līdzīgi tam, kā no vienas sveces var aizdegt miljonu sveču.
<...>
Svētītās sirdis, jums ir iespēja klausīties lielo Gaismas Būtņu mācības, kas nākuši iemiesojumā apmācīt cilvēci dažu pēdējo tūkstošu gadu laikā.

Jums ir iespēja saņemt bezprecedenta Dievišķās enerģijas plūsmu caur šiem diktātiem. Šī dispensācija, šī Debesu dāvana ir kļuvusi reāla, pateicoties jaunai iespējai. Novērtējiet šo iespēju. Dzeriet Dievišķās Enerģijas nektāru.

Un atcerieties, ka neviens šīs enerģijas piliens nedrīkst iet zudumā. Enerģija jums tiek dota labu darbu veikšanai. Nevis, lai skaidrotu, kurš no jums ir galvenais un kurš dievbijīgāks.
Jūs nevarat to zināt ar jūsu cilvēcisko apziņu. Jūsu vidū liels ir tas, kas vairāk par citiem kalpo dzīvībai, kalpo visām dzīvajām būtnēm un neko neprasa pretī. Tāpēc, ka nav šajā dzīvē nekā tāda, ko būtu vērts mainīt pret Dievišķās saskarsmes dāvanu, pret iespēju kalpot Dievam visā dzīvē.

Jānis Kristītājs 2005. gada 11. aprīlī

Jums ir pienākums katru dienu apstiprināt Kristus apziņas līmeni

Tikai tad, kad jūs izjūtat ne ar ko nesalīdzināmu klusu prieku un mieru, jūs esat Dievā, Dievišķā apziņas stāvoklī. Tāpēc mācieties vērot sevi. Un mācieties pazīt savus iekšējos stāvokļus.
<...>


Jums vajag tikai kontrolēt savu iekšējo stāvokli un pastāvīgi saglabāt harmoniju un mieru sevī.
<...>
Mācieties pastāvīgi kontrolēt savu iekšējo stāvokli un darīt visu iespējamo, lai dzēstu jebkuru nepilnīgu stāvokli sevī.
Jūs varat lūgt palīdzību Dievišķajām Būtnēm...

Iemīļotais Lanello 2005. gada 17. decembrī

Es atnācu atgādināt jums par jūsu Dievišķo izcelšanos un nepieciešamību gūt uzvaru pār jūsu nereālo daļu

Tā ir Ugunīgā Pasaule. Pasaule, kurā valda ugunīgas domas, pasaule, kas radīta ar domas spēku un kas pastāv, pateicoties Dievišķajai Mīlestībai, kura viena pati aizpilda ar sevi visu Ugunīgās Pasaules brīvo telpu. Pateicoties šai Mīlestībai arī eksistē tā pasaule.
<...>
Mūsu pasaulē ar jums var palikt tikai jūsu Dievišķās īpašības. Nesavtīgums, uzticība, mīlestība, līdzcietība, dievišķā žēlsirdība, tīrība... Tik daudz ir īpašību Dievišķajā pasaulē, kuras jūs varat paturēt sevī, bet, lai jūs iegūtu šīs īpašības, jums tās ir jāieaudzina sevī jūsu fiziskajā, izpaustajā pasaulē.
Bet ir jūsu pasaulē vieta Dievišķo īpašību izpausmei. Tie ir tie stāvokļi, kādus jūs dažreiz izjūtat kā pašuzupurēšanos, dievišķu līdzcietību, absolūtas mīlestības jūtas.

Katrs no jums kaut reizi dzīvē ir bijis spējīgs tamlīdzīgu apziņas stāvokļu pārdzīvojumam. Jums atliek tikai atcerēties šos mirkļus un pacensties paildzināt tos savā dzīvē līdz iespējami ilgākam laikam. Tā, lai visa jūsu dzīve sastāvētu no augstiem, cildeniem, Dievišķiem apziņas stāvokļiem.
<...>
Steidzieties. Jo to, ko jūs viegli varat sasniegt, kamēr atrodaties iemiesojumā fiziskajā pasaulē, nav iespējams sasniegt jūsu uzturēšanās laikā Dievišķajā pasaulē. Izpaustās pasaules blīvuma dēļ katra darbība šajā pasaulē dod gandrīz zibenīgu rezultātu. Lai to pašu efektu sasniegtu tad, kad jūs atrodaties Ugunīgajā Pasaulē, jums būs vajadzīgi miljoni gadu.

Kosmiskā būtne Varenais Uzvara 2006. gada 29. decembrī

Es novēlu jums parādīt savā dzīvē tikai pozitīvās īpašības un pastāvīgi tiekties uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm!

Visa Dievišķā pilnība ir jūsu iekšienē. Jums gluži vienkārši ir jāiemācās iegūt pieeju šai pilnībai. Bet tam jums nepieciešams attīrīt savus pārvadītājus no tiem atkritumiem, ko jūs esat savākuši tūkstošu iemiesojumu laikā uz Zemes.
<...>
Protiet izjust pastāvīga iekšēja prieka jūtas pat tad, kad jūsu dzīves ārējie apstākļi izveidojas tādi, ka jums šķiet, ka sliktāk vairs nevar būt. Jo pēc tumšās joslas noteikti būs gaišā josla, pēc tumšās nakts būs jaunas dienas rītausma! Tā būs līdz tam laikam, kamēr pastāvēs šis materiālais Visums. Drīz jūsu prieka jūtas jums kļūs par tik dabisku jūsu dabas izpausmi, ka jūs nekad vairs neizjutīsiet nekādas negatīvas jūtas un nekādu grūtsirdību.
Es novēlu jums parādīt savā dzīvē tikai pozitīvās īpašības un pastāvīgi tiekties uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm!

Iemīļotais Lanto 2006. gada 17. jūlijā

Savlaicīgi norādījumi

Jums, pirmkārt, ir jānes Dievišķā apziņa un Dievišķie paraugi tajā vietā uz zemeslodes, kur jūs dzīvojat, jūsu ģimenē, jūsu darba vietā. Jūs un tikai jūs esat spējīgi nest jaunu apziņu pasaulē. Es paredzu, ka jums nebūs viegli to darīt. No jums tiek prasīts veikt varoņdarbu, daudzus varoņdarbus, jo viss, kas ir jūsu apkārtnē, pretosies jums.
<...>
Tagad ir pienācis laiks, kad Dievišķajiem paraugiem un Dievišķajam Likumam ir jātiek izkristalizētiem fiziskajā plānā.
<...>
Jums būs jāaizstāv Dievišķie uzvedības paraugi, neiesaistoties cīņā. Jums būs jāaizstāv Dievišķais Likums. Jums būs jādemonstrē šis Likums savā dzīvē.

Iemīļotais Serapiss Bejs 2007. gada 24. jūnijā

Mācība par baiļu aizstāšanu ar Dievišķo Mīlestību

Iedomājieties, ka jūs sēžat upes, ezera vai strauta krastā un spoža saule spīd jums tieši sejā. Jums ir patīkama saules glāstošo staru pieskāršanās. Ar katru dienu saule arvien dziļāk un dziļāk ieiet jūsos un kādā jaukā dienā jūs paši kļūstat saule un dāvājat savu Gaismu, savu Mīlestību visiem, kam vajadzīga Gaisma un Mīlestība.
Pienāks diena, un jūsu Dievišķās apziņas saule spēs spīdēt jums cauri un dāvāt savu siltumu daudziem cilvēkiem, kuri vēl nav varējuši atbrīvoties no tā, kas traucē viņiem izlauzties līdz Dievišķās klātbūtnes saulei viņos.
Jūs esat saulei līdzīgi. Jums vienkārši vajag notīrīt daudzu gadsimtu netīrumu uzslāņojumu no jūsu trauka, lai tas atkal atgūtu savu tīrību un caurspīdīgumu. Un jūs piepildīsiet savu trauku ar Dievišķo enerģiju un dosiet katram, kas ir izslāpis, iespēju dzert no jūsu trauka.

Svētais Erceņģelis Mihaēls 2007. gada 5. janvārī

Saruna par ļoti svarīgo

Tad, kad jums izdodas noskaņoties, ieiet augstākā savas apziņas stāvoklī, jūs esat spējīgi pacelties pāri kņadai. Un daudzas lietas, kuras jums bija kā klupšanas akmens, iegūst pavisam citu skanējumu.
Kad jūs kļūstat līdzīgi maziem bērniem visa notiekošā uztverē, jums atveras Mūžība.
Saprotiet, ka patiesībā jūsu ārējā apziņa jums ir bremze jūsu attīstībā. Tad, kad jūs mēģināt ar sava intelekta spēku izprast Dievu, jūs patiesībā iegremdējaties ilūzijā arvien dziļāk un dziļāk. Jo Dievišķā saprāta īpašībai nav nekā kopēja ar jūsu intelekta attīstības pakāpi. Dievišķā Gudrība atnāk pie jums tieši tad, kad jūsu miesīgais prāts iemieg, padodas.
Tāpēc jums vajag atteikties no sava miesīgā prāta, lai paceltos nākamajā vibrāciju līmenī.

Kungs Lanto 2008. gada 22. jūnijā

Mana Dievišķā uguns vienmēr ir ar jums

Kad Dievišķā liesma apņems jūsu būtni, jūs nevarēsiet nedot, neziedot sevi. Jūs degsiet un apgaismosiet Ceļu tiem cilvēkiem, kas vēl atrodas šaubu un neticības mijkrēslī. Jūs spēsiet dot savu Gaismu. Jūs to darīsiet nesavtīgi, necerot uz balvu vai pagodinājumiem. Jūs būsiet atmodušies mūžīgajai Dzīvei. Dzīvei, kas neaprobežojas ar vienu mūžu, vienu planētu. Dzīvībai, kas ar savu apziņu aptver visu visumu un apvieno savu apziņu ar katru būtni visumā.


Es runāju par augstākajiem apziņas stāvokļiem, kam jābūt jums pieejamiem. Jūs mītat savu nepilnīgo domu un jūtu cietumā. Jums ir jāatrod sevī spēki, lai izrautos no ierobežojumiem, kas raksturīgi jūsu apziņai! Jums ir jāpārvar sevī visi nepilnīgie apziņas stāvokļi!

Tikai tad, kad jūs pastāvīgi izjūtat Mīlestību, prieku, paaugstinātu apziņas stāvokli, jūs esat Dievišķā apziņas stāvoklī. Es apsveicu tos no jums, kas ir spējīgi izjust tādus apziņas stāvokļus kaut vai īslaicīgi!

Ne jūsu nolasīto lūgšanu daudzums, ne to reižu skaits, kad jūs apmeklējāt dievnamus un svētas vietas, nosaka jūsu apziņas līmeni. Jūsu apziņas līmeni nosaka pilnīgie prieka, iekšēja aprimuma un miera stāvokļi.

Zaratustra 2009. gada 8. decembrī

Es atnācu dot jums Mācību par Dievu

Jūsu šī iemiesojuma uzdevums ir dot iespēju Dievišķajai Patiesībai izpaust sevi caur jums, caur visu jūsu būtni!
<...>


Jums ir jāatrod sevī stabilāks iekšējās pārliecības, cieņas, augstsirdības, harmonijas un klusuma stāvoklis.


Tas ir īstais stāvoklis, kas palīdzēs jums tikt galā ar jebkurām grūtībām un pārbaudījumiem. Jums ir jātiecas iegūt sevī līdzsvara punktu, atbalsta punktu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tad, ja jūs to izdarīsit, ja jūs atradīsit atbalsta punktu sevī, tad jūs vienmēr būsit mierīgi, pat tad, kad visu pasauli plosīs vētra.

Šis atbalsta punkts ir saite ar jūsu īsto būtību, Dievišķo būtību, ar Dievu jūsos.
Kad jūs iegūsit šo līdzsvara un miera stāvokli, jūs būsit guvuši milzīgu uzvaru! Jūs varat uz laiku zaudēt šo stāvokli, jūs varat vēl un vēl reizi iegrimt ilūzijā, bet jūs jau zināsit, uz ko jums jātiecas.

Kungs Šiva 2012. gada 22. decembrī

Jūsu apziņa un jūsu spēja atšķirt dos jums iespēju turpināt evolūciju

Jūsu apziņas stāvoklis nosaka visu, kas ar jums notiek dzīvē. Ne tikai šajā dzīvē, bet arī visu, kas ar jums notiks nākotnē, nākamajās dzīvēs. Tāpēc mēs nākam un risinām mūsu pārrunas. Lai jūs varētu mainīt savu apziņu, pavērst to uz Dievišķās Patiesības, Dievišķās realitātes pusi.
<...>


Kņada atstās jūsu pasauli. Tad jūs varēsiet pievienoties Dievišķajai pasaulei. Viss iznīcīgais ar laiku atstās jūsu pasauli, bet ne agrāk kā tad, kad jūs iemācīsieties atšķirt īsto, Dievišķo pasauli no iluzorās pasaules. Jūsu apziņa un jūsu spēja atšķirt dos jums iespēju turpināt evolūciju.
Daudzi smalkie slāņi jums būs jāpārvar savā apziņā, pirms jūs varēsiet nostiprināties uz Dievišķā apziņas stāvokļa klints.

Iemīļotais Babadži 2012. gada 23. jūnijā

Mainot sevi, jūs mainīsiet savu apkārtējo pasauli

Ir ļoti maz iemiesojumā esošo cilvēku, kas ir spējīgi saglabāt savu apziņu Dievišķā līmenī. Tālab mūsu vēstījumi ir palīdzība jums, palīdzot kaut vai īslaicīgi paaugstināt jūsu vibrācijas un tuvināt tās Dievišķam līmenim.


Jūsu pasaule ir spogulis, kas atspoguļo jūsu apziņu. Tātad, palīdzot jums saglabāt apziņu augstā līmenī, mēs mainām jūsu apkārtējo pasauli.
<...>


Tikai tie, kas spēs izpildīt mūsu rekomendācijas un lūgumus, varēs sasniegt balvu – klātbūtni Dievišķajā pasaulē, Dieva Valstībā kā izpausmē ārpus jūsu iekšējā apziņas stāvokļa.

Kungs Surija 2013. gada 22. decembrī

Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis

Būt Dievā, Dievišķā izjūta – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis. Ja jūs vēlaties pastāvīgi būt Dievā, tad jūs vispirms ielaidiet Viņu savā sirdī, un pēc tam pēc kāda laika Viņš pārņems visu jūsu būtni. Tāpat kā saule apspīd visu zemi un visu visapkārt, Dievs caur jums tāpat apgaismos pasauli.
<...>
Būt Dievā nozīmē vienmēr labu, izlīdzinātu noskaņojumu, prieku un mīlestību, kas jūs pārpilda.
Jūsu acis liecina par jums. Ja jūs esat Dievā, tad jūsu acis staro un deg ar iekšēju gaismu.

Lielais Dievišķais Virzītājs 2013. gada 25. jūnijā

ES personīgi sagaidīšu katru no jums, kas būs uzveicis ilūziju!

ES ESMU Alfa, jūsu tēvs Debesīs. <...>
Katru no jums ES mīlu ar tēvišķu Mīlestību. Un katru no jums ES gaidu Debesīs. <...>
Dievišķo Būtņu galvenās rūpes ir jūsu dvēseļu glābšana.
<...>
Mūsu uzdevums ir saglabāt pēc iespējas vairāk dvēseļu šajā sarežģītajā laikā. Tāpēc tiek dota Mācība.
<...>
...tieši tagad jums ir jāpieliek maksimālās pūles savu dvēseļu glābšanai.
Glābšanās iespēja pastāv tiem, kas, neņemot vērā nekādus ārējos apstākļus, saglabā iekšējo saskaņu ar Dievišķo pasauli.

Iemīļotais Alfa 2016. gada 21. decembrī

Armagedons

Nekas, kas ir mazāks par Dievišķo pilnību, nevar pacelties nākamajā evolucionārās attīstības posmā.
Noslēdzas liels kosmiskais cikls. Viss, kas nav no Dieva, tiks pakļauts iznīcībai.

Sanats Kumara 2016. gada 20. decembrī

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam

un Valdoņiem

Jūsu uzdevums pašreizējā posmā ir atgriezties pie Dievišķiem apziņas stāvokļiem.

Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī

bottom of page