top of page

HELIOSS 
mūsu Saules sistēmas Dievs

"Tur, kur mūsu skati vēršas rīta ausmai,
Ieraugām mēs tikai nejutīgu lodi,
Helioss tur ratos mirdzošos
vizuļo, spulgo un savus zirgus skubina." [1]

Helioss ir mūsu Saules sistēmas Dievs, viņš mīt pašā fiziskās Saules sirdī. Viņš kalpo kopā ar Dievieti Vestu, pārstāvot Dieva sākotni tiem, kas evolucionē uz planētām, kuras riņķo ap Sauli. Mūsu fizisko Saules sistēmu uztur tieši Viņu Dieva apziņa. Mūsu Saule ir gigantisks debess ķermenis, enerģētiskās aktivitātes sabiezējums, kurā fokusēta Radītāja Pašizteiksme visos Gara un Matērijas līmeņos.

Helioss – Rītausmas Valdonis, Vesta – Mūžīgo Ciklu Māte. Viņi ir pazīstami kā Galvenās Saules Dievības. Helioss un Vesta apgaro mūsu Saules sistēmas Sauli, sniedzot aizbildnību tās evolūcijām, būdami garīgās Lielās Centrālās Saules pārstāvji. Mūsu fiziskā Saule ir šīs Lielās Centrālās Saules atspoguļojums.

Saņemot šīs Saules gaismu un samazinot tās intensitāti, Helioss un Vesta dara to pieejamu mūsu saules sistēmas planētu dažādajām dzīvesplūsmām. Helioss kalpo uz Zelta stara, bet Vesta – uz Rožaina. Divpadsmit Saules Hierarhiju vidū Viņi pārstāv Auna Hierarhiju (uz trešās kosmiskā pulksteņa ciparnīcas līnijas) šīs saules sistēmas evolūcijām. Senie grieķi pazina Heliosu kā Saules Dievu, leģenda par Viņu saglabājusies līdz mūsu dienām un stāsta:

"Tālu austrumos Zemes malā atradās Heliosa – Saules Dieva zelta pils. Katru rītu, kad austrumi sāka sārtoties, ar rožainiem pirkstiem Eosa Rītausma atvēra zelta vārtus, un pa vārtiem izbrauca Helioss savos zelta ratos, kurus vilka četri sniegbalti spārnoti zirgi. Stāvēdams ratos, Helioss stingri turēja savu nevaldāmo zirgu grožus. Viņš viss mirdzēja žilbinošā gaismā, kas izstaroja no viņa garā zelta tērpa un spožā vainaga uz galvas. Viņa stari apstaroja vispirms visaugstākās kalnu virsotnes, un tās sāka liesmot, it kā būtu apņemtas ar vētrainām uguns mēlēm. Arvien augstāk un augstāk cēlās rati, un Heliosa stari lējās pār Zemi, dodot tai gaismu, siltumu un dzīvību.

Pēc tam, kad Helioss sasniedza debesu augstumus, viņš sāka lēnām nolaisties savos ratos uz Zemes rietumu malas. Tur, kur Okeāna svētajos ūdeņos gaidīja viņa zelta laiva. Spārnotie zirgi ienesa ratus ar braucēju tieši laivā, un, Helioss brauca ar to pa pazemes upi uz austrumiem uz savām zelta pilīm. Tur Helioss atpūtās naktī. Sākoties dienai viņš atkal izbrauca ar saviem zelta ratiem, lai debesu plašumos dāvātu gaismu un prieku Zemei."

Romiešu mitoloģijā Vestu pielūdza kā mājas pavarda Dievieti. Grieķi viņu pazina kā Hestiju. Katra grieķu un romiešu ģimene un pilsēta pastāvīgi uzturēja uguns degšanu par godu Vestai. Romā Vestas templī sešas priesterienes vestālietes uzturēja svēto uguni. Mūsu Saules sistēmas Dievs, Valdonis Rītausma – Iemīļotais Helioss atnāca no Saules un nodeva savu Mācību Zemes cilvēcei caur Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

Viņa trīs vēstījumi ir pārpilni ar bezgalīgu Mīlestību, Gaismu, Prieku, Optimismu, kas iedveš mūsos Cerību un Ticību, ka "tas, kas tagad notiek uz Zemes, ir tikai nepatīkama epizode". [2]

Savā pirmajā vēstījumā, kas dots 2005. gada 13. maijā "Atveriet savas sirdis bezgalīgajai Debesu žēlastībai" , Iemīļotais Helioss deva mums Mācību par Saules dabu, tās nozīmi, kā arī par savu atbildību par dzīvības pastāvēšanu uz visām Saules sistēmas planētām:

"ES ESMU Helioss. Es sūtu jums savu sveicienu no mūsu saules sistēmas Saules!

Es atnācu, lai dotu nelielu Mācību par Saules dabu. Jūs redzat sauli katru dienu, un jums šķiet tik dabiski vērot saules lēktu un rietu, ka jūs tam nepievēršat uzmanību.

Saule mūsu Saules sistēmā ir tas centrs, bez kura nebūtu iespējama dzīvības eksistence ne uz vienas no Saules sistēmas planētām, gan tām, kas redzamas ar jūsu fizisko redzi, gan arī neredzamajām. Tāpēc uz mani kā uz būtni, kas ar savu klātbūtni apgaro mūsu Sauli, gulstas liela atbildība."

Tālāk šajā Iemīļotā Heliosa vēstījumā apstiprināts iepriekš teiktais, ka Viņš un Lielās Centrālās Saules Sūtņi īsteno Dieva kontroli pār dzīves plūsmu, kas plūst caur mums:

"Jūsu Saule ir zvaigzne, ko apdzīvo saprātīgas un ļoti augsti attīstītas būtnes. Tāpēc tie procesi, kas notiek mūsu Saules sistēmā, ir Mūsu pilnīgā kontrolē. Lai kā jūsu zinātnieki nepierādītu, ka tik augstās temperatūrās dzīvība nav iespējama, es esmu šeit, es eksistēju, un es sniedzu savu palīdzību un savu aizgādību katrai saules sistēmas planētai, arī jūsu Zemei."

Iemīļotais Helioss pastāstīja mums par priekšā stāvošajām pārmaiņām uz mūsu planētas, kas notiks caur mūsu prātiem un sirdīm, un par Saules svarīgo lomu, kāda ir mūsu apziņas pārveidošanai:

"Jūsu planēta pārdzīvo pārmaiņas, un tuvākajā nākotnē, protams, pēc kosmiskajiem mērogiem, jums stāv priekšā nopietnas pārmaiņas uz jūsu planētas. Tas attieksies uz visām dzīvajām būtnēm, kas apdzīvo planētu Zeme. Saule, tās starojums un tās magnētiskais un gravitācijas lauks, kā arī smalkāki lauki, ko jūsu zinātnieki nav spējīgi fiksēt, spēlēs svarīgu lomu tajos pārveidojumos, kas sagaida Zemi.

... visām nākotnē paredzamajām pārmaiņām būs plānveida raksturs. Zeme pamazām attīrīsies no jūsu civilizācijas ietekmes sekām un iegūs dabiskāku izskatu, maigāku klimatu, un pati eksistence uz planētas būs drošāka un patīkamāka.

Tas viss būs tuvākajā nākotnē pēc kosmiskiem mērogiem. Visas šīs pārmaiņas notiks ar jūsu apziņas mainīšanās palīdzību, caur jūsu prātiem un sirdīm.

Bet jūsu apziņas mainīšanās notiek daudzu faktoru ietekmē, un šo faktoru vidū galvenais ir jūsu Saule un tie procesi, kas norisinās uz Saules kā fiziskajā plānā, tā arī smalkākajos plānos."

Iemīļotais Helioss atklāja mums vēl kādu Kosmosa noslēpumu, kā notiek brīnums Vēstījumu nodošanai uz Zemi:

"...šo diktātu pieņemšana notiek ar Saules enerģijas palīdzību un ar manu tiešu piedalīšanos un manā klātbūtnē katra diktāta došanas laikā. Jā, mīļotie, mūsu diktātu došanas nepieciešamais nosacījums ir Saules enerģija, ko mēs izmantojam pārraidāmās informācijas pastiprināšanai."

Iemīļotais Helioss salīdzina Saules gaismu ar Dievišķo enerģiju, ko Valdoņu vēstījumi kopā ar enerģiju nonāk uz Zemes. Viņš paskaidro, ka šīs enerģijas iedarbība kādam var būt labvēlīga, bet kādam citam – nepanesama:

"Tieši tāpat kā Saule spīd visiem bez izņēmuma, arī šie diktāti, ko mēs dodam trešo mēnesi pēc kārtas, tiek doti visiem bez jebkādiem ierobežojumiem.

Tāpat kā Saule kādus ietekmē labvēlīgi, bet citus postoši, tieši tāda pati ir arī šo diktātu iedarbība.

Ir cilvēki, kam šie diktāti satur pilnīgi dzīvinošu Dievišķās enerģijas nektāru un kuri gatavi dzert šo nektāru katru dienu un nevar vien atdzerties. Tieši tāpat ir citi cilvēki, kas šajos diktātos esošo enerģiju ietekmē izjūt ļoti negatīvus iekšējos stāvokļus.

Tā, mīļotie, ir Dievišķās Enerģijas īpašība, tā paātrina tos iekšējos procesus, kas norisinās jūsu būtnē. Ja jūs ar visu savu sirdi un ar visu savu būtību tiecaties uz Gaismu, Sauli, Labo, Dievu, tad papildu Dievišķā enerģija paātrinās jūsu labos centienus, un jūs saņemsiet nebijušu impulsu savai izaugsmei un attīstībai."

Šī vēstījuma nobeigumā Iemīļotais Helioss uzsver dotās Mācības milzīgo nozīmi, ko mēs spēsim saprast un novērtēt tikai nākotnē:

"... Tā patiešām ir tā žēlastība, ko jums sniedz Debesis. Visu šīs žēlastības nozīmi jūs varēsiet novērtēt tikai pēc kāda laika.

Kosmisko Būtņu saudzīgās un rūpīgās rokas gatavas sniegt jums visu nepieciešamo palīdzību 24 stundas diennaktī. Tikai jūs paši izlemjat, izmantot šo palīdzību vai atraidīt to.

Atveriet savas sirdis bezgalīgajai Debesu žēlastībai un palieciet savas čakras zem nebeidzamās Dievišķās Enerģijas plūsmas, zem Gaismas ūdenskrituma, kas līst pār jums.

ES ESMU Helioss, stāvu jūsu priekšā Saules Gaismas un Dievišķās Enerģijas ūdenskritumā."

2008. gada 23. decembrī vēstījumā "Es spēju apveltīt jūsu būtni ar enerģijas un dzīvības spēka papildu apjomu" Iemīļotais Helioss runā par to, viņš ir mūsu draugs un palīgs, un atklāj mums paņēmienu, kā iegūt dzīvības spēkus caur saskaņu ar Sauli:

"Droši vien jūs pat nenojaušat, ka jūsu saule ir ne tikai enerģijas avots mūsu saules sistēmā, bet saule ir arī sens jūsu draugs un palīgs.

Es apgaroju fizisko sauli, un es stāvu aiz izpaustās saules. Tāpēc no tā, cik jūs spēsiet nodibināt savas personīgās attiecības ar sauli un ar mani, ir atkarīgs, cik jūs spēsiet pārvadīt jūsu pasaulē Dievišķos principus.

Lai nestu Gaismu jūsu pasaulei, vajag sasniegt saskaņu ar Gaismu. Visvienkāršāk to ir izdarīt, iegūstot saskaņu ar mani. Es reāli esmu jūsu draugs un palīgs Ceļā.

Cildiniet mani, cildiniet katru rītausmu, izbaudiet manu siltumu un gaismu tad, kad tas ir iespējams.

Pat mans tēls iztēlē, ugunīgas, mirdzošas lodes tēls spēj daudziem no jums iedvest paļāvību, možumu un dot jums tik nepieciešamo spēku pieplūdumu."

Savā trešajā vēstījumā 2009. gada 31. decembrī "Es novēlu jums iemācīties noturēt savu apziņu tai līmenī, kur ir tikai Mīlestība, prieks, miers un harmonija" Iemīļotais Helioss deva mums savu Mācību par Prieku un Mīlestību:

"ES ESMU Helioss. Es atnācu šajā dienā, un mani pārpilda prieks! Es vēlos dalīties ar jums šajā priekā!

N.Rērihs "Krišna Lel (Svētais gans)"

Manam priekam nav robežu! Ja man izdotos apveltīt kaut vai tikai tos, kas lasa šo manu vēstījumu, ar savu Mīlestību, savu prieku, savu optimismu, iedomājieties, cik daudz gaišāka un priecīgāka kļūtu atmosfēra uz Zemes!

Prieks – tas ir apziņas stāvoklis, kas nav piesaistīta fiziskajai pasaulei. Tā ir apziņa, kurā atspoguļojas Augstākās pasaules. Lai Dievs dod jums visiem iemācīties izjust šo kluso prieku, kas piepilda jūsu dzīvi ar jēgu, kas liek jums izslieties taisni un nevis iet, bet lidot virs zemes.

Tā ir īpaša Gudrība, kas vislabākajā veidā apvienojas ar Mīlestību. Prieks un Mīlestība. Jums pietiek kultivēt sevī tikai šīs divas īpašības. Un jūs redzēsiet, kā viss sāks mainīties jūsu dzīvē. Palūkojieties uz mani. Vai jums negribas par atbildi pasmaidīt man?"

Ja mūs pārņem skumjas, Iemīļotais Helioss, gluži kā burvis var mirklī mainīt mūsu noskaņojumu:

"Vienmēr, kad jūs pārņem skumjas vai slikts garastāvoklis, meklējiet mani pie debesīm, notveriet manu Mīlestības staru, kas sūtīts personīgi jums, un atcerieties šo manu vēstījumu.

Apsoliet sev vienmēr, kad jums uzmāksies smagas domas un šaubas, atcerēties mani. Jums pietiek tikai vizualizēt milzīgu, kvēlojošu saules disku zilajās debesīs. Jau pati šī vizualizācija spēj mainīt jūsu stāvokli tieši jums apkārtesošo cilvēku acu priekšā.

Jā, es esmu burvis, un es esmu spējīgs radīt brīnumu."

Iemīļotais Helioss māca mūs lūgt par dāvanu – iedegt cilvēku sirdis:

"... Tā ir sevišķa žēlastība, kas var jums tikt atklāta kā spējas. Tās ir spējas iedegt cilvēku sirdis. Visi, kas atrodas jūsu tuvumā, spēs izjust spēka un enerģijas pieplūdumu, pacilātu garastāvokli.

Lūdziet, lai jūsos atklātos šīs spējas. Šo spēju noslēpums ir ļoti vienkāršs. Jūs kļūstat par Dievišķās enerģijas pārvadītāju jūsu pasaulē. Kad jūs ar saviem nopelniem iegūstat šīs spējas, jūs kļūstat saulei līdzīgi jūsu pasaulei. Jūs dodat savu dvēseles siltumu un enerģiju visam, kas ir ap jums, nevienam neuzliekot nekādus ierobežojumus.

... lai sasniegtu šādu stāvokli, vajag daudzus gadus veltīt tam, lai paceltos šai apziņas līmenī."

 

Šī vēstījuma nobeigumā Iemīļotais Helioss dod mums savu novēlējumu:

"Es novēlu jums visiem... noturēt savu apziņu tai līmenī, kur ir tikai Mīlestība, prieks, miers un harmonija. Jo vairāk cilvēcisko indivīdu spēs pastāvīgi saglabāt šo stāvokli, jo vieglāk būs visiem pārējiem. Grūti ir pirmgājējiem. Tiem, kas iet pa pēdām, ir viegli."

SAULES TEMPLIS
Heliosa un Vestas Svētmītne Saules centrā

Heliosa un Vestas Lielais Saules Templis ir novietots mūs Saules sistēmas centrā,

Saules sirdī, kas pazīstams kā UZVARA.

Tā ir pati siržu sirds, Esamības sirds...

Iemīļotā Heliosa muzikālais vadmotīvs ir uvertīra "Helioss" – autors Karls Nilsens.

 

Aprakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Literatūra:

 

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

3. Профет Элизабет Клэр. Космические Часы. – М: Издательство Саммит Юниверсити Пресс, 1995.

4. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Взойди на Высочайшую Вершину. – М: «Наука», 2002.

5. Бонов А.Д. (Бонов Ангел Дамянов) «Мифы и легенды о созвездиях» Перевод с болгарского В.А. Карпова. (Минск: Издательство «Вышэйшая школа», 1984)

6. Дружинин А. В., «Шиллер в переводе русских писателей», под редакцией Н. В. Гербеля. Томы II и III. СПБ. 1857

[1] Дружинин А. В., «Шиллер в переводе русских писателей», под редакцией Н. В. Гербеля. Томы II и III. СПБ. 1857. (tulkojums no krievu valodas)

[2] Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018. Послание Возлюбленного Гелиоса от 31.12.2009.

bottom of page