top of page

LIELAIS DIEVIŠĶAIS VIRZĪTĀJS

Lielais Dievišķais Virzītājs ir Augsta Kosmiska Būtne. Viņš teic: "Es esmu zināms kā Lielais Dievišķais Virzītājs tāpēc, ka esmu savienojis savu apziņu ar Dievišķā plāna kosmiskajiem cikliem neskaitāmu gaismas visumu daudzuma dēļ."

Dievišķa vadība – tas ir apziņas stāvoklis Dievā. Tā ir pilnīga Viņa plāna zināšana visai dzīvei. Gala iznākumā šī zināšana ietver sevī ne tikai vadību, bet arī tās loģisko noslēgumu, kas izpaužas paveiktā darbībā. Sensenis, vēl agrāk nekā mūsu dvēseles sāka domāt par savienošanos ar Dievu, šis Sauļu Valdoņu Iesvētītais apzinājās nepieciešamību dzīvesviļņiem, kas ir te, apakšā, zināt plānu un iet pa dzīvi, nekļūdīgi sekojot Esamības ceļa zvaigznei, lai izpildītu šo plānu kā gaismas kopiju – matricu, kā apzinātu domu, kā motīvu un gatavību, radošu momenta izpildīšanai, vai kā īstenošanu Matērijā, kā fizisku iemiesojumu, cikla nobeigumu.

Iesvētītā Vārds tapa atvasināts no liesmas nosaukuma, kuru viņš pielūdza. Tātad, viņam nav vārda, viņš pielūdz Dievu kā nevainojama virziena Likumu, un kļuvis zināms ar vārdu Lielais Dievišķais Virzītājs tāpēc, ka, pateicoties pielūgšanai, viņš tapis identificēts ar pielūgšanas priekšmetu, bet pēc tam kļuva par to, kam pielūdz. Un amats kosmiskajā Hierarhijā – "Lielais Dievišķais Virzītājs" – kļuva par viņa Dieva identitāti.

Viņš sen ir saņēmis iesvētījumus, kas cēluši viņu godā uz kosmiskiem kalpošanas līmeņiem un devuši viņam tiesības kļūt par Septītās Pamatrases Manu. Pamatrases Manu – tas ir likumdevējs, kas nosaka Dievišķo plānu veselai evolūcijai. Manu iemieso arhetipu visu dvēseļu dzīvesviļņiem, kas iemiesojas uz Zemes noteiktā laika periodā. Šis arhetips ir Dievišķais Atveids un līdzība, pēc kura radītas dvēseles, un viņu likteņu paraugs. Septītajai Pamatrasei ir paredzēts iemiesoties Lielā Dievišķā Virzītāja vadībā.

Viņa Kauzālais Ķermenis redzams kā gigantiska gaišzila sfēra, kas apņem visu planētu. Šajā sfērā ietverti spēka lauki, caur kuriem tiek īstenota Dieva vadības atbrīvošana. Līdz Atlantīdas nogrimšanai, tai laikā, kad Noass vēl tikai būvēja savu šķirstu un brīdināja cilvēkus par tuvojošajiem Lielajiem Plūdiem, Lielais Dievišķais Virzītājs aicināja Sen Žermēnu un dažus uzticamus priesterus, lai pārceltu brīvības liesmu no Attīrīšanas Tempļa, kas atradās Kubas rajonā, uz drošu vietu – Karpatu priekškalnēs Transilvānijā. Te viņi joprojām izplatīja  brīvības ugunis un vadīja šo svēto rituālu pat tad, kad cilvēces karma tika sodīta pēc Dievišķas pavēles. Kad Atlantīda nogrima, Attīrīšanas Templis tika aizgādāts uz ēterisko plānu. Nākamajos iemiesojumos Sen Žermēns un viņa sekotāji Lielā Dievišķā Virzītāja vadībā atkal atklāja šo liesmu un turpināja sargāt svētumu. Vēlāk Lielais Dievišķais Virzītājs, palīdzēdams kopā ar savu skolnieku, dibināja svētmītni tajā vietā, kur bija liesma, liekot ungāru karaļu nama – Rakoci Nama pamatus. Valdonis Rakoci, kā dažkārt dēvē par Lielo Dievišķo Virzītāju, arī tagad joprojām uztur brīvības fokusu Rakoci pilī Transilvānijā austrumu un rietumu Eiropai. Kādreiz šī svētmītne bija fiziskajā plānā, bet tagad – ēteriskajā plānā.

Gaismas nams ēteriskajā plānā.

Karpatos, Transilvānijā.

Lielais Dievišķais Virzītājs atbalstīja Eiropu tūkstošiem gadu ilgi. Viņš ir Sen Žermēna skolotājs un arī Jēzus, El Morijas un daudzu citu Valdoņu skolotājs.

Lielais Dievišķais Virzītājs arī mūsu laikā nav atstājis Zemes cilvēci bez vadības, bez sava Dievišķā redzējuma. XXI gs., sākot ar 2005. gadu, Viņš ir nācis 11 reižu un devis savu Mācību ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Lūk, kā Viņš saka par sevi: "ES ESMU Lielais Dievišķais Virzītājs. Jūs pazīstat mani kā Karmas Valdes locekli un kā Sen Žermēna Skolotāju. Es ne vienmēr cenšos parādīties publikai, un sabiedrības garīgās attīstības virzienu es parasti uzdodu it kā no aizkulisēm." Lielā Dievišķā Virzītāja Mācība ir dziļa un daudzšķautņaina. Viņš runā mums par to, ka Dievišķās Patiesības izpratnes process norisinās pastāvīgi (Vēstījumā 2005. gada 13. aprīlī), lūdz arī mūs darboties dzīvē saskaņā ar saņemtajām zināšanām un mācībām (Vēstījumā 2006. gada 27. aprīlī).

Savā 2006. gada 2. jūlija Vēstījumā Lielais Dievišķais Virzītājs saka:

"...es vēršos pie jums ar lūgumu, lūdzu, sniedziet visu palīdzību, kādu vien jūs varat sniegt mūsu sūtnei, jo izaudzināt un novadīt līdz apzinātam darbam ar Brālību citu tādu starpnieku mums var neizdoties tuvākajā laikā. Tāpēc ar pateicību pieņemiet mūsu vēstījumus. Jūsu apziņas līmeni nenosaka mentālās informācijas daudzums, ko jūs spējat uzņemt savā prātā. Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, ko jūs iegūstat savā Ceļā. Vissvarīgākās starp tām ir uzticība, patiesīgums, nesavtīgums un pazemība.

Bez šīm īpašībām nekādas mentālās iestrādes neļaus jums pacelties jaunā apziņas līmenī.

Tāpēc katru reizi nepagurstam atkārtot par Dievišķo īpašību attīstību jūsos. Jūsu tiekšanās liek jums iegūt to, kas nepieciešams jūsu attīstībai. Tāpēc tiekšanās un pastāvīgums būs nākamās īpašības, kas jums nepieciešamas."

2009. gada 4. jūlija vēstījumā Lielais Dievišķais Virzītājs 2009. gada 4. jūlija Vēstījumā "Mācība par garīgajām praksēm" mēs esam saņēmuši vissvarīgāko vadīšanu darbībai:

"Runājot par jūsu garīgo darbu un jūsu darbības virzieniem, tad es ieteiktu jums padomāt par to, ka laika nav palicis nemaz tik daudz. Katra cilvēka piepūle tagad ir tik vajadzīga kā nekad. Jo dažreiz situācija izveidojas tā, ka pietiek ar pavisam nedaudzu gaismas nesēju saskaņotu darbu, lai spēku pārsvars nosvērtos uz evolūcijas iespējas turpināšanas pusi."

2009. gada 20. decembra Vēstījumā Lielais Dievišķais Virzītājs ielāgo svarīgākās līdzstrādnieku īpašības:

"Par cilvēces attīstības pakāpi liecina tikai nesavtīgas kalpošanas fakti. Saprotiet, ka nākamais posms, kurā cilvēcei jāieiet, būs saistīts ar principiāli citām attiecībām starp cilvēkiem. Pirmajā vietā jābūt nesavtīgumam, pēc tam – kalpošanai. Abi šie raksturīgie momenti ir iespējami tikai uz absolūtas Mīlestības un bezgalīgas Ticības pamata.

Tāpēc palūkojieties sev apkārt un pavērojiet, kurš no jūsu apkārtnes ir gatavs šim nākamajam cilvēcisko attiecību posmam?"

2010. gada 30. decembra Vēstījumā teikts par Ceļa izvēles svarīgumu un stingru īstā virziena ievērošanu, nenogriežoties uz citiem maršrutiem:

"Mēs pārejam uz smalkāku realitāti. Mēs runājam ar tiem, kas ir spējīgi mūs uztvert.

<...>

Mēs esam sastādījuši mūsu vēstījumus tā, lai cilvēks pamazām ienāktu mūsu pasaulē, arvien vairāk balstot savus lēmumus realitātes iekšējā uztverē un nevis ārpusē. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja jūs patiesi nopietni izvēlaties iet pa mūsu iezīmēto Ceļu.

Ja jūs, tāpat kā līdz šim, jauksiet dažādus avotus un dažādus garīgos virzienus, tad mūsu vēstījumu darbība būs tieši pretēja. Jūs nevis tuvosieties sava garīgā ceļojuma mērķim fiziskajā pasaulē, bet attālināsieties no tā.

<...>

Lai sāktu kustību, jums ir nepieciešams izvēlēties Ceļu un sākt virzīties pa to. Bet, ja nonākot līdz kādam punktam Ceļā, jūs pēkšņi nolemsiet, ka būtu labi paiet vēl pa citu maršrutu, tad jūs automātiski atgriezīsieties sava Ceļa sākuma punktā.

<...>

Ja jūs esat atraduši Dievišķu avotu, ja jūsu Augstākais Es norāda uz tā patiesumu, tad kāpēc jums pēc apšaubāma signāla atkrist un skriet uz citu pusi?

Mācības dziļums tiek aptverts, ejot cauri dzīves pārbaudījumiem un izmantojot iegūtās zināšanas, ejot cauri šiem pārbaudījumiem. Ticiet man, ka tad, kad jūs ejat mūsu norādītajā virzienā, tad jūs apjaušat arvien smalkākas ilūzijas šķautnes un mācāties pārvarēt tos iekšējos un ārējos šķēršļus, par kuriem Ceļa sākumā pat nenojautāt.

Taču tie, kas mētājas no vienas puses uz otru, ne tikai nepavirzās Ceļā uz priekšu, bet nodara tiešu ļaunumu savai dvēselei, jo, neieguvuši smalkas izšķiršanas pieredzi, tiek pakļauti daudzām negatīvām iedarbībām, kas spēj saārdīt viņu smalkos ķermeņus un arī pašu dvēseli.

Vēl reizi atkārtoju, ka Dievišķā zinātne ir vissarežģītākā zinātne no visām zinātnēm, un tās virspusēja izpēte nekādu rezultātu nedod. Tādēļ es atnācu un dodu šo manu vēstījumu. Mans galvenais pienākums ir dot pareizu virzienu katrā konkrētā laika momentā."

Ar Tatjanas Mikušinas starpniecību cilvēcei pārvadītajā 2013. gada 25. jūnijā Lielais Dievišķais Virzītājs sava Vēstījuma noslēgumā dod norādījumu, ka Dievs vienmēr ir ar mums, un mēs varam pastāvīgi būt Dievā:

"Es atnācu šajā dienā, lai ievirzītu jūs jūsu Dievišķajā Ceļā. Es ļoti ceru, ka jūs visi, kas lasāt šo manu Vēstījumu, ejat Ceļu pie Dieva."

<...>

Visu, mīļie, jūs nosakāt paši. Nav pasaulē neviena cilvēka, kas piespiestu jūs izjust negatīvus apziņas stāvokļus. Vienīgais cilvēks visā pasaulē, kas to var izdarīt, esat jūs katrs pats. Un neviens cits. Tāpēc es ieteiktu jums katru dienu sākt ar to, ka pieejat pie spoguļa un uzsmaidāt sev. Tas ir visvienkāršākais paņēmiens, un tas ir pieejams pat tiem no jums, kas uzskata, ka viņš ir nabags, nelaimīgs un atstāts pabērna lomā.

Jūs kļūstat par to, ko jūs domājat, kas jūs esat. Tas ir izplatījuma likums, kurā jūs dzīvojat. Iesākumam jums vajag mainīt priekšstatu par sevi. Jums vajag pārliecināt sevi, ka ar jums viss ir kārtībā. Un pats galvenais – jums vajag pārliecināt sevi, ka ar jums ir Dievs. Kas gan var notikt ar jums jūsu dzīvē, ja pats Dievs ir ar jums un rūpējas par jums?

Būt Dievā, Dievišķā izjūta – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis. Ja jūs vēlaties pastāvīgi būt Dievā, tad jūs vispirms ielaidiet Viņu savā sirdī, un pēc tam pēc kāda laika Viņš pārņems visu jūsu būtni. Tāpat kā saule apspīd visu zemi un visu visapkārt, Dievs caur jums tāpat apgaismos pasauli."

Lielais Dievišķais Virzītājs uztur fokusu Gaismas Alā Indijā, Himalaju sirdī, (turklāt arī Gaismas Namā, kas atrodas Rakoci pilī, Karpatos, Transilvānijā).

Lielais Dievišķais Virzītājs ir liels iesvētītājs augšupcelšanās ceļā, un arī tas ir viņa uzdevums Gaismas Alā –kandidātu augšupcelšanās sagatavošana un viņu ceļa paātrināšana. Te Lielais Dievišķais Virzītājs izmanto savas pilnvaras, lai attīrītu četrus zemākos ķermeņus tiem izcilajiem iesvētītajiem, kuriem palikušas noteiktas viņu karmas daļas un lai attīrīti pārvadītāji ļautu viņiem sniegt kosmisku kalpošanu formas pasaulē līdz augšupcelšanās.

Viņš bieži ir attēlots, apjozts ar platu, gaišzilu jostu, izrotātu ar mirdzošiem, gaišziliem dārgakmeņiem, un ar apžilbinošiem, spilgtiem gaismas stariem, kas nāk no viņa sirds, kakla un galvas. Šie gaismas stari ir ļoti spēcīgi.

Jūs varat savienoties ar šiem stariem un iegūt Valdoņa aizsardzību. Viņš apņems savu gaišzilo jostu ap jums ēteriskā līmenī čakru aizsardzībai un palīdzēs pievilkt jūsu Dievišķo plānu.

Lielā Dievišķā Virzītāja muzikālais vadmotīvs ir "Rakoci maršs" no Ferenca Lista Ungāru rapsodijas Nr. 15.

 

Aprakstu sagatavojusi Marija Flīmane
Redaktore Jeļena Iļjina

Septītās pamatrases Manu

Gaismas ala. Indijā, Himalajos 

Literatūra:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006

Dažkārt vēl augšup neuzceltās dzīvesplūsmas tiek ņemtas viņu smalkajos ķermeņos Brālības Svētmītnēs, lai sagatavotu viņas īpašai kalpošanai formas pasaulē, kas prasa pārcilvēcisku spēku un noteiktu iemaņu apgūšanu, kuras var nodot augšup neuzceltam skolniekam tikai Svētmītnēs. Jēzus tika ņemts Luksoras Svētmītnē un Gaišzilā Lotosa Templī pirms viņa trīs  gadu fināla kalpošanas. Kad cienīgiem čhēla tiek piešķirta tāda dispensācija, viņi ir spējīgi spīdoši izpildīt savas kalpošanas palikušo daļu, jo viņu apziņa kļūst pilnīgs fokusa punkts formas pasaulē, vienota Lielās Baltās Brālības Gara atbrīvošanai. Tie, kas saņem tādu iespēju būt pilnīgotiem vēl pirms sava fināla iesvētīšanas un augšupcelšanās gaismā, parāda brīnumus, demonstrē alķīmiju un vada dabas spēkus un elementāļu būtnes.

Lielais Dievišķais Virzītājs ir Dardžīlingas Padomes loceklis, un arī Karmas Valdes loceklis, kalpojot uz Pirmā stara – Dieva svētās gribas stara. Viņš ieņem divpadsmit sauļu hierarhiju kosmiskā pulksteņa ciparnīcas divpadsmito līniju un uztur Dieva spēka liesmu Mežāža hierarhijai šīs saules sistēmas evolūcijas vārdā, palīdzot Zemes cilvēkiem viņu cilvēcisko nepilnību pārvarēšanā.

 

LIELAIS DIEVIŠĶAIS VIRZĪTĀJS

Visi Lielā Dievišķā Virzītāja vēstījumi

Dievišķās Patiesības izprašanas process norisināsies vienmēr
Lielais Dievišķais Virzītājs 13. aprīlis 2005. gads

Mēs priecājamies, ka mūsu aicinājumi rada atbalsi jūsu sirdīs
Lielais Dievišķais Virzītājs 30. decembris 2005. gads

Mēs lūdzam jūs rīkoties jūsu dzīvēs
saskaņā ar zināšanām un mācībām, ko esat saņēmuši

Lielais Dievišķais Virzītājs 27. aprīlis 2006. gads

Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības,
kuras jūs iegūstat jūsu Ceļā

Iemīļotais Lielais Dievišķais Virzītājs 2. jūlijs 2006. gads

 

Vēsts no Karmas Valdes sēdes
Lielais Dievišķais Virzītājs 3. janvāris 2007. gads

Manas rekomendācijas un novēlējumi jums
Lielais Dievišķais Virzītājs 29. decembris 2007. gads

Mācība par garīgajām praksēm
Lielais Dievišķais Virzītājs 4. jūlijs 2009. gads

Mums vajadzīga jūsu gatavība kalpot Zemes evolūcijām
Lielais Dievišķais Virzītājs 20. decembris 2009. gads

Daži no vēstījumu došanas mērķiem
Lielais Dievišķais Virzītājs 16. janvāris 2010. gads

Dievišķā zinātne ir vissarežģītākā zinātne
Lielais Dievišķais Virzītājs 30. decembris 2010. gads

Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis
Lielais Dievišķais Virzītājs 2013. gada 25. jūnijā

Filma radīta pēc Lielā Dievišķā Virzītāja vēstījuma fragmenta,
kas saņemts ar T. Mikušinas starpniecību

bottom of page