top of page

Diktāti - Vēstījumi

Dievišķo Gudrības Valdoņu diktātu vēstījumu cikli,
saņemti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību

The Stars

Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā

un ievietoti interneta vietnē sirius-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās 

hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 06.20.2019.) - 1,25 Mb

bottom of page