top of page

Atveriet savas sirdis Dievišķajai mīlestībai, un jūs mainīsiet šo pasauli

ES ESMU Absolūtās Mīlestības Klātbūtne tavā svētnīcā. Dievišķās Mīlestības īpašība ir galvenā un dominējošā tevī. Mēs izvēlējāmies tevi par mūsu Sūtni tieši tādēļ, ka šī Mīlestības īpašība ir dominējošā tavā sirdī.
Pārāk liela antimīlestības spēku kundzība ir tavā pasaulē. Mēs esam apbēdināti par to.


No visām Dievišķajām īpašībām Mīlestības īpašība ir vislielākā. Tiekšanās uz mīlestību, vēlēšanās mīlēt un būt mīlētam piemīt visām dzīvajām būtnēm. Tieši Dievišķā Likuma pārkāpumu dēļ, kas bija brīvās gribas ļaunprātīgas izmantošanas sekas senās Lemūrijas un Atlantīdas laikā, tieši šajā galvenajā īpašībā ir ieviesti vislielākie izkropļojumi.


Ja mums izdotos atjaunot šo īpašību visā tās pilnībā kaut vai dažu iemiesojumā esošo cilvēku dvēselēs, tad mēs ļoti ātri izplatītu šo īpašību visā pasaulē. Šī ir īpašība, kurai nav iespējams pretoties.

Tas ir tas, kas dod momentānu saskaņu ar Dievišķo Realitāti...
Cilvēks savos pamatos ir līdzīgs Dievam. Dieva galvenā īpašība ir Mīlestība. Tāpēc cilvēks nevar neradīt...
Atveriet savas sirdis Mīlestībai, Dievišķajai Mīlestībai, un jūs mainīsiet šo pasauli...
Nav šajā pasaulē spēka, kas būtu varenāks par Mīlestību....
Es novēlu jums apgūt Dievišķās Mīlestības īpašību jūsu tagadējos iemiesojumos.

 

Absolūtās Mīlestības Klātbūtne 2005. gada 7. martā

Dievs apbalvo jūs ar savu Gudrību un ne tikai ar Gudrību, bet arī ar citām Svētā Gara dāvanām, kas atnāk pie jums pēc jūsu lūguma un pat tad, kad jūs nelūdzat tās.

Jūsu sirds īpašības, ko jūs iegūstat, nesavtīgi kalpojot Dievam, pašas pievelk jūsu pasaulē visu nepieciešamo,

lai jūsu kalpošana būtu efektīvāka.
Ja jūs esat uz pareizā Ceļa, tad jūs iegūstat visas Dievišķās īpašības un pilnīgumu līdz ar to, kā jūs pavirzāties Ceļā.

Svētais Erceņģelis Mihaēls 2005. gada 15. aprīlī

Jūsu Mīlestība un jūsu Ticība ir viss, kas jums vajadzīgs,
lai izpildītu savu Dievišķo plānu

ES ESMU Svētais Mihaēls, Erceņģelis Mihaēls! ES ESMU atnācis caur šo Dieva Sūtni.


<...>
Jūsu Mīlestība un jūsu Ticība ir viss, kas jums vajadzīgs, lai izpildītu jūsu Dievišķo plānu.


<...>
Jums vienmēr būs viss nepieciešamais jūsu Dievišķā plāna īstenošanai un kalpošanai Dievam un cilvēkiem, ja Ticība un Mīlestība kļūs par pastāvīgiem pavadoņiem jūsu dzīvē.
Bet Gudrība, Dievišķā Gudrība ir tieši tā īpašība, ko jūs iegūstat, kad nesavtīgi mīlat un ticat.
 

Kultivējiet Mīlestības jūtas savā sirdī

ES ESMU Džvals Kuls, atnācis uz Mīlestības stara caur šo Sūtni.
No visām īpašībām, no visām Dievišķajām īpašībām Mīlestība ir vissvarīgākā.
Pasaules tiek radītas ar Mīlestību. Ja jūs nejūtat prieku savā dzīvē, ja jūs nomāc smagas domas un jūtas, tad jūs vienkārši izjūtat Mīlestības trūkumu savā būtnē.
Nav svarīgi, vai jūs kāds mīl vai nemīl. Mīlestība ir tas spēks, kas ir jūsu būtnes dzīlēs. Tā vienmēr ir ar jums līdz tam laikam, kamēr jūs saņemat Dievišķo Enerģiju no tās Avota.


Tāpēc vismazākā Mīlestības jūtu nepietiekamība izraisa jums disharmonisku apziņas stāvokli. Mīlestības īpašība strāvo cauri visam Radītajam un organiski ievijas jūsu dzīvē un visu dzīvo būtņu dzīvē.
Daudzas problēmas pasaulē, lai neteiktu, ka visas šīs pasaules problēmas ir saistītas tieši ar Mīlestības trūkumu.
<...>

Kultivējiet Mīlestības jūtas savā sirdī!
<...>
... es aicinu jūs biežāk izjust Mīlestības jūtas pret visu dzīvo. Jo tikai Mīlestība ir spējīga darīt brīnumus jūsu dzīvē un visu jūsu apkārtējo cilvēku dzīvē.
Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi! Un tas ir galvenais.

Iemīļotais Džvals Kuls 2005. gada 18. aprīlī

Tiekšanās, pastāvība un uzticība. Šīs ir tās īpašības, kas nepieciešamas mūsu skolniekiem

ES ESMU El Morija, no jauna atnācis pie jums caur manu Sūtni.
<...>
Es atnācu dot jums izpratni par saskarsmi starp pasaulēm, lai nostiprinātu to jūsu apziņā.
<...>
es atnācu atgādināt jums par pastāvīgu jūsu apziņas un prāta disciplīnu, kas jums jāievēro, ja patiešām vēlaties būt mūsu skolnieki.
<...>
... jums pastāvīgi jāatceras, ko jūs vēlaties sasniegt un uz ko jūs tiecaties. Jums jāsaglabā sava apziņa, virzīta uz mūsu pasauli, pievērsta mūsu pasaulei, lai arī kādās sarežģītās dzīves situācijās jūs nenokļūtu.
Tiekšanās, pastāvība un uzticība. Šīs ir tās īpašības, kas nepieciešamas mūsu skolniekiem.
Jūs varat nodarboties ar savām ikdienas lietām un izpildīt savus mājas pienākumus, bet jums pastāvīgi jātur prātā mūsu pasaules tēls. Jums pastāvīgi jāsaglabā saskaņa ar mums.

Tas ļaus jums attīstīt jutīgumu. Smalkjūtību pret mūsu vajadzībām un aktualitātēm.
<...>
Kas jums traucē ņemt mūs par paraugu? Saglabājiet un uzturiet vērīgumu un tiekšanos dienas gaitā. Lai tad, kad rodas vajadzība pēc jūsu palīdzības, vai kad jums pienāk laiks saņemt savu pamācību, jūs nepalaistu garām šo momentu...
<...>
Tāpēc jums pastāvīgi ir jāsaglabā vērīgums un jāgaida mūsu uzdevumi, mūsu instrukcijas un informācija, kas nāk no mums.
<...>
Tāpēc jums pastāvīgi ir jāsaglabā vērīgums un jābūt gataviem mūsu informācijas un mūsu norādījumu saņemšanai.
<...>
Attīstiet sevī atšķiršanas spēju. Daudzas astrālās būtnes var izjokot jūs un uzdoties par Skolotājiem. Daudzas no tām ir ne sevišķi draudzīgas, bet daudzas ir pavisam ļaunas un atriebīgas.
<...>
Mēs pastāvīgi atrodamies jums blakus, un tikai jūsu vibrāciju līmenis, jūsu apziņas līmenis neļauj jums redzēt un dzirdēt mūs.
Pirmais, kas jums ir jāizdara, ir iemācīties sajust mūsu klātbūtni, mūsu vibrācijas.

Iemīļotais El Morija 2005. gada 14. maijā

Iesvētījumu Ceļš, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas priekšā,
pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš

Tik ilgi, kamēr jūs atrodaties planētas Zeme fiziskajā plānā, jūs pastāvīgi saņemsiet pārbaudījumus un testus. Ja jūs šķirsieties no savas nereālās daļas, tad jūs nevarēsiet vienkārši atmest ar roku visai pārējai cilvēcei un ielīst kaut kur siltā vietiņā Debesīs.
Neceriet, mīļotie, ka pēc jūsu savienošanās ar Mūžīgo Gaismu beigsies jūsu attīstība, jūsu sasprindzinājums, jūs darbs un jūsu atbildība. Viss tikai sāksies. Jo lielākas būs jūsu spējas, jo lielāku slodzi jūs uzņemsieties un jo lielāka būs jūsu kalpošana.
Vajag iemīlēt spriedzi. Vajag iemīlēt kalpošanu.
Jūsu Mīlestības augstākā forma būs līdzcietība pret visu cilvēci, pret visām dzīvajām būtnēm, un jūs būsiet gatavi ziedot sevi, lai glābtu cilvēci. Jūs būsiet gatavi ziedot visu savu laiku, visus savus sasniegumus un visus savus ķermeņus.
Iesvētījumu Ceļš, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas priekšā, pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš.

Iemīļotais Jēzus 2005. gada 22. maijā

Mācība par Mīlestību un dzīves pārbaudījumiem

ES ESMU Kungs Maitreija, no jauna atnācis caur šo Sūtni!
<...>

Es vēlos parunāt ar jums par lietu, kas ir vissvarīgākā. Es gribu parunāt ar jums par šo lietu tāpēc, ka jums tagad nav nekā svarīgāka.
Ja notiktu brīnums un visi cilvēki pēkšņi sāktu izjust Mīlestības jūtas, tad varu jums apgalvot, ka notiktu acumirklīgs pārveidošanās brīnums. Mīlestība ir tā īpašība, kuras hronisku trūkumu izjūt jūsu pasaule. Bet patiesībā Mīlestība ir tā īpašība, kas sākotnēji bija raksturīga šai pasaulei. Tas, ka jūs pastāvīgi izjūtat Mīlestības trūkumu, liecina par to, ka jūs ejat pa nepareizu Ceļu.
Ja jūs varētu pastāvīgi izjust šīs brīnišķīgās, visaptverošās jūtas! Jūsu prāts un jūsu emocionālais ķermenis pastāvīgi būtu paaugstinātā stāvoklī. Jūsu vibrācijas pastāvīgi sasniegtu visaugstāko jums pieejamo robežu.
Bet kas jums vēl vajadzīgs, mīļotie?
Kad cilvēks ir augstu vibrāciju piepildīts, kad viņš ir Dievišķas Mīlestības jūtu pilns, tad viņš izjūt laimes stāvokli bez iemesla, dzīves piepildījumu ar jēgu, mieru, harmoniju.
<...>

Ja jūs varētu kaut vai īslaicīgi paaugstināt savas vibrācijas līdz Dievišķas Mīlestības jūtām, tad jūs varētu sazināties ar Dievišķajām Būtnēm gandrīz vienā mirklī.
Dievišķās Būtnes ir ļoti atsaucīgas uz Mīlestības īpašību. Tāpēc mēs lūdzam jūs sūtīt mums savu Mīlestību. Mums nav augstāka baudījuma, kā sajust jūsu Mīlestību.
Ja jūs vibrējat ar Mīlestības frekvenci, tad tieši tāpat jūs varat sajust mūsu Mīlestību.
Daudzās Mācībās, kas dotas caur daudziem sūtņiem, ir teikts, ka Mīlestība ir atslēga. Tagad jūs saprotat, kāpēc Mīlestība ir atslēga?
Tāpēc, ka šīs jūtas spēj momentāni paaugstināt jūsu vibrācijas un tuvināt jūsu vibrācijas Gaismas ēterisko oktāvu vibrācijām.
Tāpēc ir ļoti vienkārši noteikt virzienu, kurā jūs virzāties. Ja jūs izjūtat Mīlestības jūtas bez iemesla, prieku, mieru, tad jūs virzāties pareizajā virzienā. Jūs esat gatavi apskaut visu pasauli, un jūs esat gatavi sniegt palīdzību visai pasaulei.
Bez iemesla jūs pārņem dāsnums, prieks, vēlēšanās dot, dot un dot jūsu Gaismu, jūsu Mīlestību. Dāvāt jūsu Mīlestību pasaulei, neko neprasot pretī.

Kungs Maitreija 2005. gada 27. maijā

Ir Ceļa posms, kuru jūs nespēsiet pārvarēt vienatnē, bez pavadoņa

ES ESMU Kuthumi, atkal atnācis pie jums. ES ESMU nācis, lai turpinātu jūsu apmācību.
<...>
Vēlreiz atkārtoju. Patiešām, Ceļā ir posms, kad jums daļēji vai pilnībā jāatsakās no savas brīvās gribas un jāpakļauj sava griba Skolotājam. Ļoti daudzi afēristi, viltus skolotāji izmanto šo patiesību, lai iegūtu savā rīcībā gaišās dvēseles un izmantotu viņu gaismu.
Kur ir izeja? Kā vienmēr izeja ir jūsu atšķiršanas spēja. Jūsu spēja atšķirt Gaismu no tumsas. Patiesībā jūsu galvenā īpašība, kas jums vajadzīga jūsu Ceļā, ir atšķiršanas īpašība. Ir vajadzīga disciplīna, vajadzīga uzticība, tiekšanās un pastāvība, bet vispirms ir nepieciešama prasme atšķirt.
Jo tad, kad jūs nonākat bīstamā ceļa posmā un jums priekšā un apkārt ir tikai kailas klintis, tad no tā cilvēka, kam jūs uzticat savu brīvo gribu, pilnībā ir atkarīga jūsu dzīvība.

Iemīļotais Kuthumi 2005. gada 7. jūnijā

Mācība par čūsku – kārdinātāju un gudrības čūsku

 

Zeme ir līdzīga lielam skudru pūznim. Katrs atsevišķais indivīds uz Zemes ir saistīts ar katru dzīvo būtni uz planētas.
Mūsu uzdevums ir līdzīgs saules uzdevumam, kas apspīd jūsu skudru pūzni un sūta dzīvinošos starus. Šie stari liek jums mosties, izvingrināt nakts laikā sastingušos locekļus un kustēties, un darīt to darbu, kas jums ir jāpadara.
Jūsu pilnīgi unikālais instruments, ko jūs esat noslīpējuši savas evolūcijas laikā uz planētas Zeme, no jūsu soda pārvēršas par jūsu svētību. Jo, pateicoties tieši jūsu saprātam, jūs esat spējīgi pacelties tajos vislielākajos Dievišķās apziņas augstumos, kuriem nav iespējams tuvoties bez tās pilnīgi unikālās pieredzes, ko jūs esat ieguvuši savu iemiesojumu laikā uz planētas Zeme.


Jūsu prāts ir tas, kas iegremdēja jūs materialitātes dzelmē, un jūsu prāts ir tas, kas palīdzēs jums izkļūt no materialitātes dzelmes.
 

Jūsu prāta Dievišķās īpašības, ko jūs esat ieguvuši savu klejojumu laikā pa materiālo pasauli, paliks un kopā ar jums pāries citā, Augstākā Pasaulē. Bet no jūsu prāta zemākajām īpašībām, no jūsu miesīgā prāta jums jāatsakās pašiem.Tāpēc jūsu uzdevums ir iemācīties atšķirt sevī visu, kas ir no Dieva, no tā, ko jūs paši esat radījuši un kas pieder šai pasaulei.

Kungs Maitreija 2005. gada 17. jūnijā

Mācība par pazemību

 

ES ESMU Surija, atkal atnācis pie jums!
<...>
Līdz ar to, ka mēs nākam, lai ar jums parunātu, jums ir iespēja paplašināt savu apziņu un pasaules uztveri.
<...>
...viena no mūsu galvenajām prasībām jums ir pazemības jūtas. Pazemības jūtas nenozīmē to, ka jums ir jāpazemojas un jāizturas verdziski. Nē, tā būs maldīgi izprasta pazemība un maldīgi izprasta kalpošana.
Pazemības jūtas vispirms nozīmē to, ka jūs izjūtat savu vienotību ar Radītāju. Jūs tik skaidri un tik cildeni sākat uztvert Radīto, jūsu apkārtējo pasauli, un jūs izjūtat tik godbijīgas trīsas un esat tik mīlestības pārpilni, ka esat gatavi uz visu, lai tikai pēc iespējas ilgāk saglabātu šo savu apziņas stāvokli.

Jūs esat gatavi ziedot visu, kas jums ir, upurēt pat savu fizisko ķermeni, savu dvēseli, visu savu būtību. Jo, lielos vilcienos ņemot, jūs saprotat, ka nav nekāda upura no jūsu puses. Jūs tik ļoti izjūtat savu vienotību ar visu jums apkārtesošo dzīvību, un jūs tik dziļi ir pārņēmušas vienotības jūtas ar Radītāju, ka jums pārstāj eksistēt jūsu ego kā šķērslis, kas šķir jūs no manis, jūs no Dieva, jūs no katras dzīvības daļiņas. Šādā stāvoklī jūs izjūtat bezgalīgu pateicību par Radītāja žēlastību. Nav nekā jūsu zemes pasaulē, ko varētu salīdzināt ar jūs pārņēmušo klusā prieka un laimes stāvokli bez iemesla. Šajā stāvoklī jūs beidzot esat spējīgi izjust tās godbijīgās trīsas, kas ļauj jums uzņemties jebkuru atbildību un pieņemt jebkuru pārbaudījumu, ja tāda būs Dieva Svētā Griba.


Nē, šīs jūtas nekādi nevar būt radniecīgas verdzībai. Katrs vergs dziļi dvēselē ienīst savu verdzisko stāvokli un ienīst savu saimnieku. Un nekad nezaudē cerību uz brīvību. Turpretī jūsu pazemība rodas no pilnīgas brīvības, no bezgalīgas brīvības sajūtas. Jūs sajūtat, ka jūsu kā individualitātes īstā brīvība sākas tikai tad, kad jūs stājaties pilnīgas pakļautības attiecībās ar Dievišķo Likumu, kas pastāv šajā visumā. Jūs pakļaujaties Augstākajam Likumam un vienlaikus iegūstat neierobežotu brīvību darboties šī Likuma ietvaros.

Iemīļotais Surija 2006. gada 3. janvārī

Mācība par pazemību

 

Analizējiet to, kas jums ir jūsu apkārtējā pasaulē, tās jūsu piesaistes, kuras jūs izjūtat pret jūsu pasaules lietām. Un pamēģiniet saprast, ka patiesībā jūs esat nonākuši verdziskā atkarībā no jūsu pasaules lietām. Jūs esat tādā atkarībā, ka pēc būtības esat savu lietu vergs un kā sekas tam – jūsu pasaules apstākļu vergs. Agri vai vēlu jums radīsies jautājums, kādu brīvību izvēlēties. Reālo Dievišķo brīvību, kas atbrīvo jūs no verdziskās atkarības no jūsu pasaules lietām.
<...>
...vienmēr, kad jūs domājat par jebkuru īpašību, mēģiniet analizēt, cik šī īpašība, kas pastāv jūsu pasaulē, atbilst savai Dievišķajai dabai. Ja jūs pārdomāsiet un analizēsiet katru īpašību, ar kuru dzīvē sastopaties, cik tā atbilst Dievišķajam paraugam, un noņemsiet un nošķelsiet no tās visu, kas nav no Dieva, visu, kas pielipis šai Dievišķajai īpašībai un to izkropļojis, tad jūs varēsiet sasniegt pilnību, noņemot nevajadzīgo un atstājot tikai Dievišķo visā, kas ir jūsu apkārtnē.

<...>
Es jums to parādīju ar Dievišķās pazemības piemēru, un šīs īpašības cilvēcisko analogu. Tieši tāpat jūs varat izanalizēt citas cilvēku īpašības: mīlestību, uzticību, pilnību, ticību.

 

Iemīļotais Surija 2006. gada 3. janvārī

Mācība par Dievišķo Pateicību

ES ESMU Maitreija, atnācis pie jums caur manu Sūtni. ES ESMU atnācis, lai dotu pamācības Dievišķo Zināšanu jomā.
<...>
Cilvēciskā apziņa ir ļoti kustīga un nepastāvīga. Tā īpašība, kas jums vispirms ir jāattīsta sevī, ir Pateicības jūtas par jums doto Mācību. Pateicība Debesīm, Dievam – Radītājam, Dievišķajām Būtnēm un mūsu Sūtnei.
Tieši Pateicības jūtas. Tāpēc, ka tieši šīs jūtas paliek vistīrākās un neaptraipītākās jūsu fiziskajā oktāvā.
Mīlestības jūtas ir visaugstākās, bet sasniegt šo jūtu tīrību jūsu oktāvā ir ļoti grūti.

 

Tāpēc, ka nevienai no jūtām nav tik daudz izkropļojumu kā Mīlestības jūtām.

Tāpēc es iesaku jums sākt kultivēt sevī Pateicības jūtas par saņemtajām Zināšanām un par saņemto Mācību.
Bez Pateicības jūtām jūs nevarat pavirzīties jūsu Ceļā. Lai jūs nemulsina tas, ka jums būs publiski jāizsaka jūsu atzinība un pateicība. Ļoti daudziem eiropiešiem nav tās skaidrās izpratnes, kā kalpot Dievam, Skolotājiem, Augstākajam, kāda no dzimšanas piemīt Indijas un Tibetas tautām. Tāpēc jums ir jāatjauno sevī Dievības godāšanas tradīcijas.


Dievības godāšana ārpus jums un Dievības godāšana jūsos.
Jums ir jāatrod balanss, līdzsvars jūsu savstarpējās attiecībās ar Dievu. Ja jūs pieņemsiet visu, kas jums tiek dots, un neizjutīsiet Pateicības jūtas un neizteiksiet to, tad jūs brīvprātīgi atņemsiet sev tālāko virzību. Debesis nevar dot jums neko vairāk, ja jūs nenolīdzsvarosiet jums doto enerģiju ar savu enerģiju, ko jūs sūtāt mūsu oktāvās. Mūsu oktāvās nav naudas, bet par naudas ekvivalentu darbojas Dievišķā enerģija. Tāpēc tad, kad jūs saņemat zināšanas, jums ir jāatdod mums Dievišķās enerģijas ekvivalents, kas spēj nokļūt mūsu oktāvās. Jūs zināt, ka nekāda nepilnīga enerģija nevar iekļūt Gaismas oktāvās. Tāpēc es iesaku jums sākt ar Pateicības jūtu kultivēšanu sevī.
<...>
...jums ir pastāvīgi jākontrolē, lai jūsu Pateicība un jūsu pielūgsme nepārvērstos otrā galējībā, kad jūs sākat pielūgt ārēji, bet neizjūtat patiesas Pateicības jūtas savā sirdī. Jebkurai ārējai pielūgsmei ir tikai jāpapildina jūsu jūtu iekšējā izpausme. Daudzi cilvēki tieši otrādi uzskata, ka viņiem pietiek vienkārši izjust Pateicības jūtas sirdī, bet ārēji tas nekā nav jāparāda. Uzmanīgi analizējiet tad savu stāvokli un savus motīvus. Tāpēc, ka dažkārt jūs šādā gadījumā virza vienkārši augstprātība.


Jūs dzīvojat fiziskajā plānā, un jums ir pienākums parādīt savu Pateicību fiziskajā līmenī.

Kungs Maitreija 2006. gada 10. aprīlī

Dodiet savu Gaismu, savu Mīlestību, savu atbalstu jūsu apkārtējiem cilvēkiem

ES ESMU Sanats Kumara, no jauna atnācis pie jums.… es atnācu, lai vēlreiz atgādinātu jums par tām pārmaiņām, kam jānotiek arvien noteiktāk un enerģiskāk.Kā vienmēr, es došu jums dažus norādījumus un nelielu Mācību, kas palīdzēs jums jūsu apziņas mainīšanā.Mani bērni, jūs neapzināties un nevarat līdz galam apzināties visu atbildību, kas gulstas uz jūsu pleciem.Ja jūs cits pret citu izturētos kaut vai ar tūkstošo daļu tās mīlestības un rūpju, ko jūsu dvēsele laikā starp iemiesojumiem saņem ēteriskajās Gaismas oktāvās, tad pasaule ļoti īsā laikā pārmainītos līdz nepazīšanai.Tas, kas no jums tiek prasīts, ir, lai mainītos jūsu attieksme pret cilvēkiem jūsu apkārtnē.

Lai cik grūti jums nebūtu personiski, nedomājiet par sevi, padomājiet par tiem, kas ir jums līdzās un kam vajadzīgas jūsu rūpes.


Dažkārt pietiek ar vienu laipnu skatienu vai pateiktu labu vārdu, lai dvēsele no jauna iegūtu cerību un pārliecību par rītdienu, un dzīves jēgu.
Padomājiet par visiem tiem miljoniem dvēseļu, kam vajadzīga jūsu palīdzība. Ne katra dvēsele ir spējīga saprast to Mācību, ko mēs dodam caur mūsu sūtni. Un ne katrs cilvēks ir spējīgs paņemt grāmatu un sākt to lasīt. Bet jūs esat spējīgi sniegt cilvēkiem savu palīdzību un atbalstu ne tad, kad jūs ar varu viņus piespiedīsiet lasīt mūsu Mācību. Jūs spējat sniegt viņiem palīdzību, vienkārši atrodoties viņiem blakus un palīdzot ar vārdu, darbu, vienkārši ar skatienu.


Lai jūs nemulsina tas, ka cilvēki nenovērtēs jūsu pūles. Vienkārši dodiet savu Gaismu, savu Mīlestību, savu atbalstu jūsu apkārtējiem cilvēkiem. Un neļaujiet savai ārējai apziņai nevienam dot vērtējumu: „Lūk, šim cilvēkam Dievs jau ir pārvilcis krustu pāri, un tas ir tumsonības un nepilnības kalngals”.

Sanats Kumara, 2006. gada 15. aprīlī

Dodiet savu Gaismu, savu Mīlestību, savu atbalstu jūsu apkārtējiem cilvēkiem

Stāviet pāri spriedumiem, tenkām, neļaujiet šīm negatīvajām enerģijām pārņemt jūs.


Piedodiet visiem, lai cik netaisnīgs jums nešķistu viss, ko cilvēki jums dara. Nav gala piedošanai un nav gala pazemībai un līdzcietībai.Neviena no Dievišķajām īpašībām nevar būt par daudz. Jūsu pasaulei tik ļoti vajadzīgas Dievišķas vibrācijas un Dievišķas īpašības, ka jūs varat visu dienu izliet savu Pilnību, Labumu, Mīlestību, un pasaule būs jums pateicīga.


Neviena no Dievišķajām īpašībām nevar būt par daudz. Jūsu pasaulei tik ļoti vajadzīgas Dievišķas vibrācijas un Dievišķas īpašības, ka jūs varat visu dienu izliet savu Pilnību, Labumu, Mīlestību, un pasaule būs jums pateicīga.

Bet tas nenozīmē, ka šī pateicība katrā ziņā izpaudīsies fiziskajā plānā. Tieši pretēji, jūs varat sastapt pilnīgu neizpratni un pat naidīgumu. Tāpēc, ka jebkura Dievišķu vibrāciju un Dievišķu īpašību izpausme uzreiz saduras ar pretējo īpašību izpausmēm, kas cenšas noslāpēt augstās vibrācijas un novilcināt to brīdi, kad uz Zemes jau vairs nebūs nepilnības.
No jums tiek prasīts parādīt Dievišķās īpašības, neņemot vērā nekādu reakciju no pretējo spēku puses. Nekādā gadījumā neļaujieties provokācijām no šo spēku puses. Jūs varat daudz ko sasniegt, bet jums jābūt ļoti nelokāmiem un vīrišķīgiem.
Te arī ir pašreizējā momenta sarežģītība, un te arī ir tā palīdzība, ko mēs gribam saņemt no jums.

Sanats Kumara, 2006. gada 15. aprīlī

Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, ko jūs apgūstat savā Ceļā

ES ESMU Lielais Dievišķais Virzītājs, atnācis pie jums šajā dienā caur mūsu Sūtni.
<...>
Mūsu kā Dievišķo Būtņu uzdevums ir virzīt jūsu attīstību un palīdzēt, lai jūs neizietu ārpus jums atvēlētā evolūcijas koridora robežām.
<...>
Kad jūs pastāvīgi identificēsiet sevi nevis ar fizisko ķermeni, bet ar savu nemirstīgo daļu un pastāvīgi padomāsiet, kā jūsu darbības tagadnē ietekmē jūsu nākotni un jūsu nākamās dzīves apstākļus, tad jūs varēsiet evolucionēt arvien un arvien sekmīgāk.
<...>
...ar pateicību pieņemiet mūsu vēstījumus. Jūsu apziņas līmeni nenosaka mentālās informācijas daudzums, ko jūs spējat uzņemt savā prātā. Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, ko jūs iegūstat savā Ceļā.

Vissvarīgākās starp tām ir uzticība, patiesīgums, nesavtīgums un pazemība.
Bez šīm īpašībām nekādas mentālās iestrādes neļaus jums pacelties jaunā apziņas līmenī.
Tāpēc katru reizi nepagurstam atkārtot par Dievišķo īpašību attīstību jūsos. Jūsu tiekšanās liek jums iegūt to, kas nepieciešams jūsu attīstībai. Tāpēc tiekšanās un pastāvīgums būs nākamās īpašības, kas jums nepieciešamas.
Padomājiet uzmanīgi par to, ko es teicu. Par tām prasībām, ko mēs uzstādām mūsu skolniekiem. Vai daudzi no jums ir spējīgi katru dienu savā apziņā turēt pareizos orientierus? Vai ikdienas kņada un mērķi, ko jūs sev izvirzāt jūsu pasaulē, neatrauj no kalpošanas? Katrs no jums pats izvēlas upura mēru, ko viņš ir spējīgs pienest. Bet varu jums apliecināt, ka lielākais upuris, ko jūs esat spējīgi nest, ir pilnībā atteikties no visa, kas jūs piesaista fiziskajai pasaulei, un sasniegt to atbrīvotības stāvokli no matērijas važām, kurš ļaus jums jau nekad vairs nepieņemt iemiesojumu fiziskajā ķermenī.
Tāpēc mēs nekautrējamies jums atkal un atkal atkārtot, ka galvenais instruments, kas jums jāņem vērā, kad jūs darbojaties jūsu pasaulē, ir jūsu sirds un jūsu motīvu patiesums. Ja jūs esat godīgi, nesavtīgi un zinātkāri, tad jūs saņemsiet pieeju īstiem avotiem un varēsiet remdēt zināšanu slāpes, pieplokot ar lūpām pie mūsu Mācības dzīvinošās valgmes vēsā kausa, ko jums, Zemes cilvēki, mēs sniedzam vienmēr.

Iemīļotais Lielais Dievišķais Virzītājs 2006. gada 2. jūlijā

Cik jūs spēsiet attīstīt sevī Dievišķās Mīlestības īpašību, tik sekmīgi jūs varēsiet turpināt evolūciju uz jūsu brīnišķīgās planētas

ES ESMU Surija, atnācis pie jums šajā dienā. ES ESMU ieradies pie jums no Lielās Centrālās Saules, lai atklātu jums vēl vienu mūžīgās Mācības lappusi par Mūžīgo Dzīvi un nāves neesamību.


Mūsu valoda nav līdzīga jūsu valodai. Mēs runājam domu valodā un pat ne tik daudz domu, kā enerģiju valodā. Mēs apmaināmies ar enerģiju, un tas ir līdzīgi kā jūs cits ar citu apmaināties ar Mīlestības jūtām. Es pateicu jums vienu no lielajiem Kosmosa noslēpumiem. Visam šajā Visumā pamatā ir lielais Mīlestības spēks. Viss, kas pastāv šajā Visumā, pastāv tikai ar Mīlestības spēku.

Mīlestība ir šī Visuma pamats. Tāpēc jūsu vibrācijas, ja tās ir maksimāli tuvinātas Visuma vibrācijām, ir tikai un vienīgi Mīlestības vibrācijas. Jo vairāk jūs esat spējīgi izpaust Mīlestības īpašību savā sirdī, jo vairāk jūs tuvojaties patiesajai realitātei un attālināties no jūsu fiziskās ilūzijas.


Īsta Mīlestība nav piesaistīta ne noteiktam dzimumam, ne vispār savas Mīlestības objektam. Tās ir iekšējas jūtas, kas nav piesaistītas noteiktai būtnei vai priekšmetam, tā ir Mīlestība pret visiem, pret visu radīto, pret visu Dzīvību, pret visu Visumu.
Dievs radīšanas sākumā sadalīja savu Mīlestību neskaitāmās daļās, un katrs no jums, būdams Dieva daļiņa, saņēma savu Mīlestības daļiņu. Tagad jums ir iespēja izjust šo Mīlestību un pilnveidot to. Tāpēc jums nepieciešams aizvākt no savas dzīves to, kas traucē Mīlestības jūtu augšanai jūsos.
Cik jūs spēsiet attīstīt sevī Dievišķās Mīlestības īpašību, tik sekmīgi jūs varēsiet turpināt evolūciju uz jūsu brīnišķīgās planētas
Tāpēc es šodien atnācu, lai dotu jums šo vēstījumu, kas pamatojas vislielākās Mīlestības jūtās pret Zemes cilvēci.

Iemīļotais Surija 2006. gada 4. jūlijā

Un tikai tagad, šajā dzīvē tās uzpeld jūsos, un jums tiek dotas tiesības tās izmantot. Tāpēc, lūdzu, izmantojiet savas Dievišķās dāvanas un īpašības tam, lai kalpotu Vispārējam Labumam, kalpotu Dzīvībai uz Zemes un mums, Lielajai Baltajai Brālībai. Tāpēc, ka mēs esam tie cilvēces Skolotāji, kas pavada cilvēci miljonu gadu garumā. Mēs bijām ar jums jūsu iemiesojumu laikā senajā Lemūrijā un Atlantīdā un jau toreiz mācījām jūs kā mazāk attīstītus indivīdus savās skolās un ašramos.
Tāpēc novērtējiet to, kas jums ir kā jūsu piederums, savas iestrādes, kas atnākušas pie jums no tālas pagātnes. Izmantojiet savas dāvanas nevis tam, lai gremdētos ilūzijā, bet, lai paceltos Dievišķās apziņas virsotnē.

Valdonis Morija 2006. gada 7. jūlijā

Atradīsies tie, kas parādīs savu pastāvību un uzticību un spēs mums palīdzēt mūsu mērķu īstenošanā

Tagad man jums jāpasaka vēl kāda svarīga lieta. Šī lieta attiecas uz jūsu Iesvētījumu Ceļu, pa kuru ļoti daudzi mēģina iet, uzņemas saistības iet pa šo Ceļu, bet tieši tāpat, kā viņi strauji ķeras pie lietas, tieši tāpat arī nogriežas sāņus no Ceļa vai nu pašu slinkuma dēļ vai Ticības un uzticības nepietiekamības dēļ.


Tāpēc, ka pastāvības, uzticības un tiekšanās īpašības piemīt ļoti nedaudziem indivīdiem. Parasti šīs īpašības ir bijušas izstrādātas iepriekšējos iemiesojumos, ieaudzinot tās sevī kā ieradumu garīgo Skolotāju kopienās vai vientuļnieku mītnēs. Nedomājiet, ka visu, kas jums ir šajā dzīvē, jūs esat saņēmuši mantojumā no saviem vecākiem, vai arī esat ieguvuši šos sasniegumus šajā dzīvē. Ļoti daudzi jūsu sasniegumi un īpašības sniedzas tālā pagātnē, līdz pat senajai Atlantīdai un Lemūrijai. 

ES ESMU Ciklopejs, atnācis pie jums šajā dienā.

ES ESMU atnācis, un kā vienmēr es gribētu izmantot katru iespēju, kas tiek dota saskarsmei starp Debesīm un zemes plānu, lai nestu labumu jūsu apziņas attīstībai.
… mēs gribētu, lai jūs attīstītu sevī Dievišķa Redzējuma un situācijas paredzēšanas īpašību.
Tieši Dievišķa redzējuma īpašība ir tā īpašība, ko es mācu cilvēcei savā mītnē. Es esmu laimīgs tagad uzrunāt tik lielu auditoriju, kas lasa dotos vēstījumus daudzās valodās. Es esmu laimīgs nodot jums savu Mācību nevis tad, kad jūs esat aizmigušā stāvoklī, bet tad, kad jūsu prāts ir nomodā.

Tagad ir pienācis laiks, kad ir jāatmostas jūsu Dievišķajām spējām, un jums ir pamazām jāapzinās savs Dievišķais uzdevums. Šī zinātne diemžēl netiek pasniegta jūsu mācību iestādēs, un pat jūsu veikalu un bibliotēku plauktos reti var atrast grāmatas, kas patiešām mācītu Dievišķās zināšanas.


Lai attīstītu sevī Dievišķas īpašības, nepieciešams atteikties no visām piesaistēm jūsu pasaules lietām. Nepieciešams stāties uz Iesvētījumu Ceļa un iet pa to. Dažādos laikos uz Zemes pastāvēja skolas, kurās mācīja Dievišķo zinātni. Es paredzu šo tradīciju atjaunošanu uz Zemes drīzā nākotnē.

Iemīļotais Ciklopejs, 2006. gada 11. jūlijā

Mācība par uzticību

…vērīgi ieklausieties savā sirdī. Vai jums nav pienācis laiks parādīt savu kalpošanu Dzīvībai?
Mēs ar prieku sniegsim jums visu nepieciešamo palīdzību. Mēs atradīsim iespēju novadīt līdz jūsu ārējai apziņai to uzdevumu, ko izpildīt ir nepieciešams. Bet tad, kad jums vajadzēs darboties, nečinkstiet un nesakiet, ka jums ir grūti, ka jums sāp jūsu vecās brūces un nav pietiekami daudz pārtikas krājumā.
Nav jūsu pasaulē nekā, kas varētu apturēt īstus līdzstrādniekus, kad viņi izpilda savu dzīves uzdevumu. Tāpēc centieties pastāvīgi saglabāt savu uzticību un gatavību. Pastāvīgi trenējiet sevi. Trenējiet tos iekšējos muskuļus, kas ļaus jums darboties tad, kad šķitīs, ka vairs nav spēka un iespējas.
Jūsu dzīvē vienmēr ir vieta varoņdarbam. Jūsu varoņdarbs netiks novērtēts ar cilvēku ārējo apziņu, bet jūsu varoņdarbs tiks novērtēts Debesīs. Jo tikai te zina, kāda ir tā varoņdarba vērtība, ko jūs veicat iemiesojumā, kad saglabājat savu uzticību dažkārt nepanesamos apstākļos, kādi ir ap jums fiziskajā plānā.
Es priecājos dot jums šo nelielo Mācību par uzticību.

Iemīļotais El Morija, 2007. gada 10. janvārī

Manas rekomendācijas un novēlējumi jums

Tikai pilnīga harmonija un līdzsvars starp garīgo un fizisko ar nelielu garīgo interešu pārsvaru spēj dot nepieciešamo rezultātu fiziskajā pasaulē.


Atcerieties, ka tiklīdz jūs sasniegsiet nepieciešamo iekšējo līdzsvaru, enerģija spēs plūst cauri jūsu būtnei, un jūs nepaspēsiet izdarīt visus dienas darbus, ko jums nepieciešams paveikt.

Lielais Dievišķais Virzītājs, 2007. gada 29. decembrī

Mācība par pareizu attieksmi pret Skolotāju doto Mācību

ES ESMU Valdonis Ilarions, atnācis pie jums caur mūsu sūtni.
Kā vienmēr man gribētos dot jums nelielus norādījumus, un es patiesi ceru, ka mana apmācība nāks jums par labu.
<...>
...jūsu pirmā un galvenā īpašība – tā ir spēja koncentrēties uz priekšmetu, ko jūs studējat. Kad jūs kļūsiet spējīgi koncentrēties uz mūsu mācīšanu, jūs sāksiet labāk apgūt tos priekšmetus, ko mēs mācām.
Līdz tam laikam, kamēr jūs neizstrādāsiet savā apziņā pareizu pieeju garīgajam darbam, jūs nevarēsiet sasniegt nozīmīgus rezultātus.
Man ar nožēlu jāatzīst, ka uzmanības un koncentrēšanās trūkums ir jūsu laika posts.
Paskatieties uz sevi no malas. Paskatieties, ko jūs darāt.
Jūs runājat ar Dievu, – lai jūsos ir iekšējā pieklājība, lai savestu kārtībā sevi, pirms sākat runāt ar Dievu. Tiešām, šī pārmērīgā familiaritāte saskarsmē ar Dievu ir ļoti izplatīta jūsu laikā.

Pirmais, kas jums ir jāizdara, – ir jāizstrādā sevī godbijīgas attieksmes īpašība pret Dievišķo.
Jums jāraizējas vēl par daudzām savām nepareizajām tieksmēm. Jums nepieciešams par daudz ko padomāt un piespiedu kārtā iepotēt sevī pazemības īpašību.
Pārtrauciet uzlūkot Valdoņus kā slaucamas govis. Jā, mēs rūpējamies par jums, mēs apmācām jūs, mēs mierinām jūs, mēs ārstējam jūsu fiziskos ķermeņus un jūsu dvēseles, bet kāpēc jūs uzskatāt, ka tas viss, ko jūs no mums saņemat, jums pienākas? Kāpēc jūs aizmirstat par pateicību?

Skolotājs Ilarions 2008. gada 2. janvārī

Mācība par Dievišķo īpašību izpausmi dzīvē

Ir pienācis laiks, kad, lai notiktu izrāviens jūsu apziņā, jums tieši ir jāierobežo jūsu kontakti un jūsu visēdāja daba. Pārtrauciet darīt jums pierastās lietas un paskatieties uz savu dzīvi it kā no malas.
Kas jūsu dzīvē attiecas uz mūžību? Kas no tā, ko jūs darāt katru dienu, pārdzīvos jūs?
Tātad, es uzdevu jums jautājumu.
Nesteidzieties ar atbildi. Jo tikai daži cilvēki no jums dos pareizu atbildi uz manis uzstādīto jautājumu.
Tātad...
Mūžīgi dzīvos, pārdzīvos jūs un paliks ar jums tas, kas pieder pie mūžīgās pasaules.
Kā jūs domājat, kas no tā, kas ir jūsu apkārtnē, dzīvos mūžīgi un pieder pie mūžīgās, neiznīcīgās pasaules? Tomēr jūsu pasaulē ir kaut kas, kas pārdzīvos jūs un dzīvos mūžīgi. Tās ir tās Dievišķās īpašības, ko jūs spējat izpaust savā dzīvē.

Ir daudzas Dievišķas īpašības, un ir daudzas nedievišķīgas īpašības, ko jūs parādāt katru dienu. Tad, kad jūs parādāt nedievišķīgas īpašības, jūs saasināt savu stāvokli fiziskajā pasaulē. Jūs radāt karmu, un jums būs jāatstrādā šī karma. Visbiežāk karmas atstrādāšana notiek caur bēdām, nelaimēm, ciešanām un slimībām, kas nāk pār jums.
Taču Dievs ar jums runā par Dievišķu īpašību izpausmi. Tad, kad jūs parādāt savas Dievišķās īpašības, šīs jūsu īpašības pārdzīvos jūs un paliks dzīvot mūžīgi.
Ja jūs ieskatīsieties jūsu jaunlaiku vēsturē, tad atcerēsieties, kādas cilvēku darbības ir ierakstītas vēstures lappusēs? Visbiežāk tā ir rīcība, kas saistīta ar nesavtīgumu, pašuzupurēšanos, drosmi, godu, cieņu. Jūs paši bez grūtībām varat uzskaitīt tās īpašības, kas pieder pie Dievišķām īpašībām un kas pavada jūs visu jūsu zemes iemiesojumu laikā.
Uz ko es virzu sarunu? Vienīgais, kā dēļ jums ir jādzīvo, ir – izstrādāt jūsu Dievišķās īpašības. Pie šīm īpašībām pieder gan kalpošana jūsu ģimenei, gan nesavtīgums, ko jūs parādāt tad, kad sastopaties ar sīkumainiem biznesa partneriem. Vienmēr jūsu dzīvē ir vieta varoņdarbam, un vienmēr ir vieta bruņnieciskas varonības parādīšanai un uzticībai tai lietai, kurai kalpojat.
Ja jūs atskatīsieties uz agrākajiem gadsimtiem, tad tieši Dievišķās īpašības vienmēr ir piesaistījušas rakstnieku, mākslinieku un citu mākslas nozaru pārstāvju uzmanību.
Tālab es atnācu pie jums šajā dienā, lai pateiktu jums, ka ir pienācis laiks jūsu Dievišķo īpašību izpausmei.

Iemīļotais Lanello, 2008. gada 4. janvārī

Mācība par atbrīvošanos no karmas

 

Jūs zināt, ka jūsu enerģētiskie ķermeņi satur visus ierakstus par jūsu kādreiz izdarītajām darbībām. Kad pienāk moments, aktivizējas tas vai cits karmiskais ieraksts. Tādējādi jūs nokļūstat tajā apziņas stāvoklī, ko iepriekš paši esat radījuši ar savām nepareizajām izvēlēm pagātnē.


Ja jūs ar gribasspēku vai ar kaut kādu psiholoģisku paņēmienu palīdzību mēģināsiet tikt galā ar savu nekvalitatīvo stāvokli, tad tas diezin vai jums palīdzēs. Jums ir nepieciešams saprast, ka jūsu stāvokli jūs paši kaut kad izraisījāt. Un tagad jūs vēlaties atbrīvoties no savas nepilnības. Atlaist to.
Kad jums izdosies ieiet pareizā apziņas stāvoklī un pareizi virzīt Dievišķās enerģijas plūsmu sevī, tad jūs spēsiet neitralizēt savas pagātnes negatīvās karmiskās nogulsnes.

Viss mehānisms jūsu iekšējo nepilnību izlabošanai ir jūsos pašos. Jums nepieciešams tikai atzīt, ka šī nepilnība ir jūsos, un vēlēties no tās atbrīvoties.
Nav tādas negatīvas īpašības vai trūkuma, ar kuru nevarētu tikt galā ar Dieva palīdzību.
Dievs vienmēr atstāj jums iespēju pašiem tikt galā ar jebkuru jūsu nepilnību.
Pienāks diena, kad jūs pārstāsiet apvainoties, ja jums agrāk bija raksturīga aizvainotība.
Pienāks diena, kad jūs pārstāsiet apskaust, ja jums piemita skaudība.
Pienāks diena, kad jūs pārstāsiet būt greizsirdīgi, ja jums piemita greizsirdība.
Tieši tāpat var atbrīvoties no depresijas, sapīkuma, ātrām dusmām, niknuma un daudzām citām nedievišķīgām īpašībām.
Kad jūs varēsiet parādīt tikai Dievišķas īpašības, visa pasaule pagriezīsies pret jums ar savu Dievišķo pusi. Jums katram nepieciešams nodarboties tikai ar sevi, tikai ar savu iekšējo stāvokli, un pasaule ap jums mainīsies pati no sevis.

Iemīļotais Kuthumi 2008. gada 7. janvārī

Saruna par ļoti svarīgo

… jūs esat atrāvuši sevi no Dievišķās pasaules un jums ir jāatgriežas atpakaļ. Jūs atkritāt no Dieva Svētības, un jums tā ir atkal jāiegūst. Dievišķās svētlaimes stāvokli var iemantot tikai ar pastāvīgām pūlēm, kas virzītas Kalpošanai Dzīvībai.
Tad, kad jūs apzināti pieejat visam, ko jūs darāt savā dzīvē, kad jūs izsekojat katrai savai izvēlei un darbībai un izvērtējat, cik tā atbilst Dievišķajam Likumam, tad jūs tuvojaties Dievam. Jūs varat neiegūt nekādus nozīmīgus rezultātus fiziskajā plānā. Jo tiklīdz jūs nostājaties uz Ceļa, kas ved jūs atpakaļ pie Dieva, tā visa jūsu apkārtne mēģina apstādināt jūs, pārliecināt un atgriezt pie agrākās dzīves. Ir vajadzīga sevišķa nelokāmība un vīrišķība, lai turētos pretī sabiedrībā izveidotajiem stereotipiem. Nedaudzi ir spējīgi izrauties no masu apziņas važām. Bet paies ne pārāk ilgs laiks pēc zemes mērogiem, un arvien vairāk un vairāk indivīdu būs spējīgi aizstāvēt Dievu visā, ko viņi dara dzīvē.
Vienmēr lielās lietas ir sākuši nedaudzi, pēc tam viņiem pievienojās miljoni. Ir pienācis laiks, kad ir jānotiek lūzumam pietiekami daudzu cilvēku apziņā. Tādēļ mēs nākam pie jums un dodam mūsu Mācību.

Kungs Lanto 2008. gada 22. jūnijā

Mācība par to, kā jums ir jārīkojas savā dzīvē

Garīgā pasaule un fiziskā pasaule ir vienas medaļas divas puses. Tad, kad pienāks mirklis, mēs varēsim noskaņoties viens uz otru un sarunāties viens ar otru. Bet tam jums vēl krietni jāpastrādā ar sevi. Un es jums pateikšu, kādas īpašības jums jāiegūst, lai notiktu mūsu saskarsme.


Vispirms jums nepieciešams apzināties, ka pastāv vesela kosmisko būtņu Hierarhija. Un jūs šajā Hierarhijā ieņemat sākuma pakāpes. Hierarhijas un tās pamatu godāšana ir jūsu visupirmais pienākums. No šejienes izriet tādas īpašības kā pazemība, disciplīna un uzticība. Bez šīm īpašībām jūs nespēsiet pavirzīties savā Ceļā. Lai jūs iegūtu šīs īpašības, jums vajadzēs šķirties no lauvas tiesas sava ego, kas pašreizējā jūsu evolucionārās attīstības posmā prevalē jūsos.

Jūsu ego ir galvenais šķērslis mūsu saskarsmei ar jums. Lai jūs nostātos uz Iesvētījumu Ceļa, ko es jums mācu, jums patiesībā nevajag pilnībā atbrīvoties no sava ego, jo bez ego, bez jūsu četriem zemākajiem ķermeņiem, jūs nevarēsiet uzturēties jūsu pasaulē. Jums tikai vajag pakļaut savu ego Augstākajam Likumam, jums vajag savaldīt savu miesīgo vēlmju un kaislību zvēru. Un ar šī zvēra dresūru mēs ar jums nodarbosimies kopīgi.

Kungs Maitreija 2008. gada 26. jūnijā

Tas slēdziens, pie kā jūs nonāksiet šīs sarunas gaitā, iespējams, jums būs vissvarīgākais solis visā iemiesojumā

Garīgā pasaule un fiziskā pasaule ir vienas medaļas divas puses. Tad, kad pienāks mirklis, mēs varēsim noskaņoties viens uz otru un sarunāties viens ar otru. Bet tam jums vēl krietni jāpastrādā ar sevi. Un es jums pateikšu, kādas īpašības jums jāiegūst, lai notiktu mūsu saskarsme.


Vispirms jums nepieciešams apzināties, ka pastāv vesela kosmisko būtņu Hierarhija. Un jūs šajā Hierarhijā ieņemat sākuma pakāpes. Hierarhijas un tās pamatu godāšana ir jūsu visupirmais pienākums. No šejienes izriet tādas īpašības kā pazemība, disciplīna un uzticība. Bez šīm īpašībām jūs nespēsiet pavirzīties savā Ceļā. Lai jūs iegūtu šīs īpašības, jums vajadzēs šķirties no lauvas tiesas sava ego, kas pašreizējā jūsu evolucionārās attīstības posmā prevalē jūsos.

Dievišķajai loģikai nav nekā kopēja ar cilvēcisko loģiku. Dievam visi ir vienādi: gan bagātais, gan nabagais, gan prātā vājais, gan intelektuālā ziņā visattīstītākais indivīds. Visi ir vienādi Dieva priekšā. Tad, kad pienāks tā stunda, par kuru ir rakstīts daudzās svētās grāmatās, notiks tas, ko sauc par tiesu. Vai par graudu atdalīšanu no sēnalām. Un visi tiks tiesāti pēc tiem darbiem, kādi ir darīti. Ja jūsu vienīgais motīvs no dzīves dzīvē, no iemiesojuma iemiesojumā bija slavas, bagātības un pagodinājumu iegūšana, ja jūs visu darījāt, lai paaugstinātos uz tuvākā rēķina, tad diezin vai jūs tiksiet atzīti par derīgiem turpmākai evolūcijai. Ja jūs dalījāties pēdējā maizes riecienā ar trūkumcietējiem, ja nedomājāt par sevi, bet gādājāt par kopīgo lietu, ja strādājāt Vispārības Labumam un netaupījāt savu dzīvību, tad tās Dievišķās īpašības, kuras jūs līdz ar to izstrādājāt, tiks atzītas par pietiekamām, lai jūsu dvēsele turpinātu evolūciju jaunā enerģētiskā līmenī.

ES EMU TAS, KAS ES ESMU 2008. gada 29. jūnijā

Par stāvokli pasaulē

Es jums saku, ka ir pienācis laiks, kad jums vajag saprast un pieņemt savā apziņā, ka jūsu pasaule tiks pārveidota. Tiem indivīdiem, kas nav sasnieguši noteiktu apziņas līmeni, pašreizējais iemiesojums var kļūt par viņu individualitātes pēdējo izpausmi fiziskajā plānā.


Tāpēc pārdomājiet manus vārdus, kamēr vēl ir laiks. Pieņemiet savās sirdīs un pamēģiniet īstenot savā dzīvē Lielo Dievišķo Likumu.


Viss iznīcīgais, ko radījusi jūsu nepilnīgā apziņa, pārstās eksistēt. Paliks tikai tas, kas ir mūžīgs. Jūsu labākās gara izpausmes. Nesavtīgums, pašuzupurēšanās, pašatdeve, augstākā Mīlestības izpausme un daudzas citas lietas pastāvēs kopā ar jums Jaunajā Pasaulē. Tad, kad vecā pasaule aizies nebūtībā, tās vietu ieņems Jaunā Pasaule.

Tajā pasaulē nebūs vietas nekādām negatīvām cilvēku izpausmēm. Tajā pasaulē paliks tikai tas, kas ir mūžīgs, tikai tas, kas ir labāko cilvēcisko īpašību izpausme. Šīs īpašības vairosies un augs. Bet viss savu laiku nodzīvojušais tiks noslaucīts un iznīcināts.
Jums nav, par ko uztraukties un skumt. Uzticieties šī Visuma Lielajam Likumam. Tie, kas tic, tie, kas mīl, tie, kas cer, ar viņiem nekas neatgadīsies un nenotiks. Ticiet man.
Es esmu ar jums. Visas Dievišķās Būtnes ir ar jums. Mēs palīdzēsim līdz galam katram, kurā ir dzīva Dievišķā monāde, kurā ir izpausta Dievišķā būtība.
Nevienam no mūsējiem nav lemts pazust nebūtībā. Viss būs tā, kā ir rakstīts pagātnes un tagadnes svētajās grāmatās. Ar jums ir Dievs! Nebaidieties no pārmaiņām!

Sanats Kumara 2008. gada 12. oktobrī

Mācība par skolnieka īpašībām

Es esmu atnācis arī, lai apliecinātu jums, ka jūsu panākumi un jūsu virzīšanās Ceļā ir tieši saistīti ar jūsu tiekšanos un tādu īpašību kā pastāvīgums. Nākamā īpašība, kas jums būs nepieciešama, ir uzticība.


Tātad tiekšanās, pastāvīgums un uzticība – lūk, jums tik nepieciešamās īpašības Ceļā.


Ir vēl dažas īpašības, bez kurām jūs neiztiksit. Vissvarīgākā no tām būs Mīlestība. Jo tad, kad jūs esat spējīgi izjust Mīlestības jūtas, jūs kļūstat uzņēmīgi pret mūsu vibrācijām un kad Mīlestība pārpilda jūsu sirdis, tad kopā ar Mīlestību jūsu sirdīs ienāk Dievišķā Gudrība, tā īpašība, ko jūs spējat iegūt, ja nepagurdami no dienas dienā ieklausīsieties mūsu vārdos un ievērosiet mūsu rekomendācijas.

Es gribētu pateikt dažus vārdus arī par Ticību. Kad jūsu sirdis ir uzticības un ticības pilnas, tad jūsu būtne piepildās ar tādu varenu spēku, kam nav bīstamas nekādas jūsu pasaules vētras un viesuļi.
<...>
Jūs aizmirstat, ka jūs esat duālā, iluzorā pasaulē. Un tāpēc jums vienmēr ir jābūt modriem. Tāpēc ir vietā salīdzināt jūs ar kareivjiem, kas ir pasaulē. Jo tieši kareivja īpašības jums ir jāiegūst.
Kareivis nečinkst, nesūdzas par likteni, viņš izpilda savu kareivja pienākumu un saprot: ja Idejas dēļ vajadzēs ziedot dzīvību Vispārības Labumam, tad viņš to noteikti izdarīs.
Bet jūsu laikā tiek prasīts daudz vairāk. No jums netiek prasīts vienreizējs savas dzīvības ziedošanas akts Vispārības labuma un Labā dēļ. Jums ir jāpārvērš visa sava dzīve par nesavtīgas kalpošanas un pašuzupurēšanās aktu.
Šis uzdevums ir pa spēkam tikai ļoti stipriem gariem. Jūsu vidū iemiesojumā ir lieli pagātnes jogi.

Kungs Lanto 2008. gada 25. decembrī

Mācība par līdzcietību un žēlsirdību

ES ESMU Kuaņ Iņ.
Es reti nāku. Tālab ieklausieties manos vārdos ar divkāršu uzmanību. Ne tāpēc, ka es tā gribu, bet tāpēc, ka jums tas ir nepieciešams.
Es nāku mācīt līdzcietību un žēlsirdību. Ja jums nav šo īpašību jūsu sirdīs, tad jūs nevarēsiet ieiet jaunajā laikmetā, kas tuvojas.
Līdzcietība un žēlsirdība izpaužas ne tikai jūsu rūpēs par tuviniekiem. Šīm jūsu sirds īpašībām ir kosmiska daba, un tās ir jāattiecina uz visām dzīvajām būtnēm. Jūsu rūpēm par visām dzīvajām būtnēm ir jābūt tieši tādām pašām kā rūpēm par savu māti.


Kad pasauli pārņems tikai šīs divas īpašības – līdzcietība un žēlsirdība, tad tādas negatīvas cilvēku apziņas izpausmes kā kari, terora akti un naids atstās pasauli.
<...>

Es gribētu pateikt dažus vārdus arī par Ticību. Kad jūsu sirdis ir uzticības un ticības pilnas, tad jūsu būtne piepildās ar tādu varenu spēku, kam nav bīstamas nekādas jūsu pasaules vētras un viesuļi.
<...>
Jūs aizmirstat, ka jūs esat duālā, iluzorā pasaulē. Un tāpēc jums vienmēr ir jābūt modriem. Tāpēc ir vietā salīdzināt jūs ar kareivjiem, kas ir pasaulē. Jo tieši kareivja īpašības jums ir jāiegūst.
Kareivis nečinkst, nesūdzas par likteni, viņš izpilda savu kareivja pienākumu un saprot: ja Idejas dēļ vajadzēs ziedot dzīvību Vispārības Labumam, tad viņš to noteikti izdarīs.
Bet jūsu laikā tiek prasīts daudz vairāk. No jums netiek prasīts vienreizējs savas dzīvības ziedošanas akts Vispārības labuma un Labā dēļ. Jums ir jāpārvērš visa sava dzīve par nesavtīgas kalpošanas un pašuzupurēšanās aktu.
Šis uzdevums ir pa spēkam tikai ļoti stipriem gariem. Jūsu vidū iemiesojumā ir lieli pagātnes jogi.

Iemīļotā Kuaņ Iņ 2008. gada 26. decembrī

Ir pienācis laiks veikt grandiozas pārmaiņas jūsu apziņā

Tāpēc es jūs nebiedēju, bet saku, ka laika ir maz. Jūsu pazemība Augstākā Likuma priekšā tagad ir tik nepieciešama, kā nekad agrāk.
Pārtrauciet tēlot, ka esat dievi. Vienkārši esiet dievi. Kļūstiet kā līdzīgie mūsu vidū, bet tālab jums ir no kaut kā jāatsakās. Jums būs jāatsakās no jūsu nereālās daļas, no jūsu ego, kas ir pieradis būt valdošais planētas Zeme fiziskajā plānā.
Es jums saku: „Kali-jugas periods beidzas. Un ir pienācis laiks veikt grandiozas pārmaiņas jūsu apziņā.” Kā galvenais stūrakmens jums ir jāliek pazemība Augstākā Likuma priekšā.
Jūsu ego liek jums mētāties un šaubīties, un meklēt kaut ko savu iegribu un vēlmju apmierināšanai. Jums ir jāsaprot, ka jūsu nereālajai daļai tuvojas gals.
<...>
ES ESMU Šiva – ilūzijas ārdītājs. Mana varenība nav salīdzināma ar visu grāmatu pesteļotāju spēku, kas iedomājas sevi par iemiesotiem dieviem.

Kungs Šiva 2008. gada 27. decembrī

Es atnācu, lai paskubinātu jūs iet uz priekšu!

Tagad jūsu apziņa ir ļoti sašaurināta, un jūs paši to esat iedzinuši nelokāmos stereotipos. Jums vajag pārvarēt šo savas apziņas stāvokli. Pārknābiet čaumalu un iznāciet Gaismā. Jūs esat līdzīgi putnēniem, kam pienācis laiks izšķilties no olas un spert soli nepazīstamā pasaulē.
Vecajai pasaulei ar tās ierobežojumiem un pretrunām ir jāaiziet pagātnē. Es ļoti ceru uz jums, uz jūsu vīrišķību un izturību, uz jūsu drosmi un spēju darboties jebkādās situācijās.
Es ne reizi vien esmu teicis, ka ir pienācis laika posms, kad pasaulei jāieiet jaunajā laikmetā. Nevajag vilcināties un nevajag skatīties uz kaimiņiem. Eksistē tikai jūsu personiskās attiecības ar Dievu, un nekad nav vērts jūsu garīgajā virzībā orientēties pēc kaimiņiem un paziņām. Ir mehānisms, kas pastāv jūsu sirdīs, un šis mehānisms vienmēr zina, uz kuru pusi jūs virzāties. Tad, kad jūs virzāties uz Gaismu, jums nav šaubu. Šaubas sākas tad, kad jūs sākat atskatīties atpakaļ un salīdzināt savu kursu ar tiem saviem senajiem paziņām, kas noslēpušies savās alās un nenāk ārā Gaismā.

Ir pienācis Jaunais Laiks. Laiks tiem, kas ir drosmīgi, tiem, kas ir atklāti, tiem, kas ir enerģiski, un tiem, kas mīl darbu.
Steidziet nepalaist garām Dievišķo iespēju! Steidziet spert soli Jaunajā Pasaulē!

Iemīļotais Babadži 2008. gada 28. decembrī

Šaura taciņa ved jūs uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm

Jaunai apziņai ir jāizaug starp tiem dzelkšņiem, kas piepildījuši planētu. Asniem ir jābūt jo spēcīgākiem, lai pārvarētu visus esošos šķēršļus un celtos pretī Saulei, Dievišķās apziņas Saulei.


Es dodu jums tēlu, ar ko jūs reāli sastopaties savā dzīvē. Šim tiekšanās tēlam uz Dievišķās apziņas Sauli visu laiku ir jābūt jūsu iekšējā skatiena priekšā. Saprotiet, ka visi jūsu dzīves apstākļi ir izkārtoti tā, ka jums stāv priekšā daudzu karmisko samezglojumu atrisināšana. Viena iemiesojuma laikā jūs dažkārt atrisināt tūkstošu gadu karmu. Tā ir paātrinājies laiks. Tāpēc nav vērts tērēt laiku veltīgi. Sāciet veidot jaunus jūsu savstarpējo attiecību principus ar apkārtējiem cilvēkiem. Parādiet izturību un vīrišķību un atsakieties no tiem vilinājumiem, ar kuriem jūs tiekat kārdināti jūsu pilsētu un ciemu tuksnesī.

Jo patiesi jūsu pilsētās ir garīgais tuksnesis. Tāpēc mēs nepagurstam runāt par tikumības atjaunošanu un saiknes atjaunošanu ar dabu.


Vienīgais, kas var glābt tagadējo civilizāciju no iznīcināšanas, ir pēc iespējas lielāka indivīdu daudzuma pacelšanās jaunā apziņas līmenī.
Desmit taisnie cilvēki ir spējīgi glābt pilsētu. Tūkstoš taisno cilvēku ir spējīgi glābt pasauli.
Es atnācu, lai ievirzītu jūsu tiekšanos. Nepadodieties smalkiem grabuļiem un neejiet teltīs, kur svētku troksnī tiek sagrābts jūsu vislielākais nenovērtējamais dārgums – jūsu dvēsele.

Iemīļotais Serapiss Bejs 2008. gada 31. decembrī

Mācība par Kalpošanu

ES ESMU Džvals Kuls. ES ESMU ārkārtīgi reti nāku caur šo Sūtni. Īstenībā ir ļoti maz cilvēku, kas ir veltījuši savu dzīvi īstai Kalpošanai. Es atnācu dot jums īstas Kalpošanas izpratni.
<...>
Diemžēl Kalpošana nav tā īpašība, kas būtu ļoti izplatīta jūsu pasaulē. Vai zināt, kāpēc? Tāpēc, ka jūsu civilizācija ir pazaudējusi pašu šo jēdzienu.
<...>
Es atnācu atjaunot Kalpošanu. Jo, tiklīdz jūs nopietni padomāsiet par šo tēmu, jūs varēsiet saņemt priekšstatu par Kalpošanu no smalkākām pasaulēm. Jūsu pasaules uztvere visu laiku liek jums novirzīties no augstāku un mūžīgu jautājumu risināšanas. Taču ir pienācis laiks, kad jums ir jādomā par lietām, kas nav virspusējas, bet ir jums nepieciešamas, ja jūs domājat turpināt iet pa evolūcijas ceļu.
<...>

Es atnācu atjaunot Kalpošanu. Jo, tiklīdz jūs nopietni padomāsiet par šo tēmu, jūs varēsiet saņemt priekšstatu par Kalpošanu no smalkākām pasaulēm. Jūsu pasaules uztvere visu laiku liek jums novirzīties no augstāku un mūžīgu jautājumu risināšanas. Taču ir pienācis laiks, kad jums ir jādomā par lietām, kas nav virspusējas, bet ir jums nepieciešamas, ja jūs domājat turpināt iet pa evolūcijas ceļu.
<...>
Patiesībā bez Kalpošanas nav iespējama cilvēces turpmāka evolucionāra attīstība. Līdzās Kalpošanas īpašībai būs nesavtīgums. Jo tad, kad jūs uzņematies izpildīt kādus pienākumus, bet gribat par to kaut ko saņemt pretī, vienalga, vai fiziskās pasaules labumus vai godājamu vietu Dievišķajā pasaulē, tad tā nebūs īsta Kalpošana.
Patiesībā Kalpošana ir jūsu apziņas stāvoklis. Tā ir noteiktas kārtības ievērošana, kas pastāv šajā visumā, kur katra dzīva būtne kalpo citām dzīvām būtnēm, un šajā kopīgajā Kalpošanā notiek sadarbība un attīstība. Kalpošana nav iespējama bez sadarbības, bet patiesa sadarbība nav iespējama bez Mīlestības. Mēs pietuvojāmies pašam galvenajam. Īsta Kalpošana var būt tikai tad, ja tās pamatā ir Mīlestības jūtas. Mīlestība ne tajā izpratnē, kā jūs esat pieraduši to uztvert. Jūs zināt par tādām mīlestības izpausmēm, kā mīlestība pret vīrieti vai sievieti, pret bērniem un vecākiem. Taču ir vēl lielā Mīlestība. Mīlestība, kas nav saistīta ar radniecības vai dzimuma pazīmēm. Mīlestība, kas jūsos ir kā stāvoklis, ko nav iespējams aprakstīt vārdos, lai kā arī necenstos, bet kas aužas cauri visam radītajam. Kad jūs savā apziņā sasniedzat Mīlestības, Dievišķās Mīlestības stāvokli, tad jūs kļūstat spējīgi uz patiesu Kalpošanu, par ko jums stāsta Dievišķās Būtnes.
Kalpošana Dzīvībai ir kā pastāvīga būšana sardzē. Jūs pastāvīgi esat gatavi izpildīt savu pienākumu. Kalpošana nozīmē arī tādas īpašības kā atbildību un pastāvīgumu. Visas īstās Dievišķās īpašības koncentrēti izpaužas Kalpošanā.

Iemīļotais Džvals Kuls 2009. gada 29. jūnijā

Mācība par Kalpošanu

Man ir atsevišķi jāpiemin tāda īpašība kā pazemība, kas ir neaizstājama Kalpošanā. Jo dažreiz jūs kalpojat indivīdiem, kas ir ļoti smagos apziņas stāvokļos, un jums ir vajadzīga visa jūsu pazemība un pacietība, lai, neņemot vērā ne visai labās indivīda rakstura īpašību izpausmes, tomēr sniegtu viņam visu nepieciešamo palīdzību. Jums nav jāraizējas par to, ko jūs dažreiz redzat fiziskajā plānā. Jums vispirms ir jārūpējas par dvēseli, par indivīda neiznīcīgo daļu.

Tāpēc īsta Kalpošana dažreiz izpaužas nevis sprediķu un pamācību došanā katru dienu, bet tā brīža sagaidīšanā, kad dvēsele atveras kā rozes pumpurs un ir gatava uzņemt dzīvinošo enerģiju, ko jūs sūtāt no savas sirds šī indivīda sirdij.

Tie ir ļoti smalki momenti, mīļotie, un dažreiz pietiek tikai ar dažu sekunžu ilgu patiesu lūgšanu un atbalstu, ko jūs sūtāt no savas sirds cilvēka sirdij, kam vajadzīga palīdzība, lai dvēsele augšāmceltos mūžīgajai dzīvei.

Iemīļotais Džvals Kuls 2009. gada 29. jūnijā

Ir varbūtība, ka Zelta Laikmets atnāks uz Zemes

Cilvēce pamazām noslīdēja līdz tam stāvoklim, kādā tā ir pašlaik. Viss, kas ir jūsu apkārtnē jūsu dzīvē, atbilst jūsu siržu stāvoklim. Nesapratnes, naida, nepatikas un vienaldzības bruņas kā pārklājs nogūlušas pār cilvēci.
<...>
Tāpēc atpakaļceļš no šī stāvokļa būs tieši pretēju paraugu demonstrācija visās dzīves jomās.
Naidu ir nepieciešams aizstāt ar Mīlestību.
Bailes vajag izskaust ar Mīlestību.
Vienaldzību, ļaunumu un nepatiku vajag aizstāt ar draudzīgumu.
Priekam ir jānāk īgnuma vietā.
Visas nedievišķīgās īpašības tiek nomainītas ar Dievišķām īpašībām kā pēc burvju nūjiņas mājiena tikai tai gadījumā, ja lielākā daļa cilvēces mainīs uzvedības modeli, kas balstās uz egoismu, godkāri un vēlmi gūt baudas no dzīves, pret uzvedības modeli, kurš balstās uz savstarpēju palīdzību, sadarbību un vēlēšanos visu atdot dzīvībai.

Skolotājs Ilarions 2009. gada 5. jūlijā

Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri,
ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā

... katrā pasaules reliģiju dibinātājā, kuras kopš tā laika radās šur un tur uz zemeslodes, vienmēr bija šīs diženās individualitātes – Sanata Kumaras klātbūtne. Bija arī citas diženas dvēseles, kuru klātbūtne bija tai vai citā pravietī vai reliģijas dibinātājā, bet kaut vai īslaicīgi, kaut vai uz neilgu laiku Sanata Kumaras klātbūtne bija katrā īstā pravietī. Tas iekšējais virziens, ko saņēma iemiesotais Debesu sūtnis, deva iespēju cilvēces labā ieviest Dievišķos vadības principus un šā Visuma Likumu katrā laikmetā te un tur uz zemeslodes.
Par to, ka cilvēces evolūcija turpinās, cilvēce ir pateicību parādā Diženajam Garam – Sanatam Kumaram.

Es izmantoju šo iespēju, lai atnāktu pie jums un dotu šo Mācību. Tāpēc, ka es zinu, ka šī Sūtne pieliks visas pūles un izdarīs pat neiespējamo, lai šis mans Vēstījums paliktu pierakstīts jums un jūsu pēctečiem.
Senās Mācības zināšanām, tās galvenajām tēzēm vienmēr ir jābūt uz zemeslodes: kā svētajiem tekstiem vai tieši jābūt mūsu sūtņu un praviešu aurās.

Pasaulei tā ir liela žēlastība, ka Sanats Kumara joprojām kalpo planētas Zeme evolūciju labā.
Tagad, kad jūs zināt, kam jūs esat pateicību parādā par savu evolūciju, jūs nevarēsiet vairs bezatbildīgi rīkoties ar savu Dievišķo enerģiju. Miljoniem gadu Sanats Kumara ir piesists matērijas krustā, lai jūsu dvēseles varētu stiprināties un uzņemties atbildību par planētu un par savu pašu evolūciju.
<...>
Katru jūsu Mīlestības un pateicības sūtījumu Sanatam Kumaram un visiem pagātnes un tagadnes praviešiem un sūtņiem, kas ir mācījuši cilvēcei Lielo Dievišķo Patiesību, Karmas Valde uzskatīs par rādītāju, ka cilvēce demonstrē apziņas līmeni, kas ir pietiekams, lai sniegtu jaunas žēlastības un dispensācijas.

Zaratustra 2012. gada 27. decembrī

Mana Dievišķā uguns vienmēr ir ar jums

Mūsu vēstījumi ir paredzēti tādam cilvēku apziņas līmenim, kas ir spējīgi domāt ne tikai par sevi, saviem tuviniekiem un savu un savas apkārtnes vienīgi fizisko vajadzību apmierināšanu. Mūsu vēstījumi ir paredzēti cilvēkiem, kas domā par tādiem mūžīgiem jēdzieniem kā Kalpošana un pašuzupurēšanās. No lielākā cilvēku vairuma viedokļa, kuri dzīvo uz planētas, šie cilvēki ir kā baltās vārnas. Kā gan var ticēt tam, ko nevar aptaustīt? Kā var ziedot savu laiku tā dēļ, darboties kaut kā abstrakta labā, ko nevar apskatīt, kā var dzīvot ar priekšstatiem, kas iziet ārpus viena mūža robežām?
<...>

Es paļaujos uz to, ka tie cilvēki, kas ir spējīgi uztvert Dievišķo Valdoņu vārdus, atradīs sevī spēkus pārvarēt ilūzijas spēkus, kas vārda tiešā nozīmē piesien viņus pie Zemes kā ar virvēm. Es ļoti ceru, ka tā liesma, kas ir jūsos, spēs saņemt impulsu savai attīstībai. Kad Dievišķā liesma apņems jūsu būtni, jūs nevarēsiet nedot, neziedot sevi. Jūs degsiet un apgaismosiet Ceļu tiem cilvēkiem, kas vēl atrodas šaubu un neticības mijkrēslī. Jūs spēsiet dot savu Gaismu. Jūs to darīsiet nesavtīgi, necerot uz balvu vai pagodinājumiem. Jūs būsiet atmodušies mūžīgajai Dzīvei.

Zaratustra 2009. gada 8. decembrī

Jūs varat sākt kalpošanu tieši tur, kur jūs atrodaties pašreizējā brīdī

ES ESMU Nada. Es pirmo reizi nāku caur šo Sūtni. Mans šīsdienas uzdevums ir sniegt jums priekšstatu par to lomu, kādu katrs no jums var nospēlēt savā dzīvē.


Jūs savā prātā lolojat kādas cerības, kas saistītas ar jūsu iespējamo kalpošanu Brālībai. Man ir jāizskaidro jums šis moments. Nevajag gaidīt, mīļotie, ka jūs saņemsiet savā rīcībā kādas iespējas, naudas līdzekļus vai varu un amatu.


Ja jums vajag vēl kaut ko bez tā, kas jums jau ir, lai sāktu jūsu kalpošanu, tad jūs darbojaties, sava miesīgā prāta vadīti. Viss, kas jums ir vajadzīgs, lai sāktu savu kalpošanu Brālībai, ir jūsu vēlēšanās. Nekas vairāk nav vajadzīgs.


Jūs varat sākt kalpošanu tieši tur, kur jūs atrodaties pašreizējā brīdī. Visu, ko jūs šajā brīdī darāt, jūs varat novirzīt kalpošanai Brālībai! Paskatieties, ko jūs darāt!

Jūs atrodaties mājās un veicat savus mājas pienākumus. Brīnišķīgi! Jūs jau kalpojat Brālībai! Kā tas var būt, ja jūs uzkopjat telpas vai mazgājat traukus un kalpojat Brālībai? Ak, mīļotie, visu izšķir tas, kā jūs to darāt. Jebkuru vissīkāko un nenozīmīgāko darbu, ko jūs darāt savā dzīvē, var darīt ar lielu Mīlestību. Ja jūs mazas lietas darāt ar lielu Mīlestību un domājat par to, kā jūsu tuvinieki un mājinieki priecāsies, kad ienāks tīrā telpā un apģērbsies sniegbaltās, jūsu tikko izmazgātās drēbēs, tad jūs jau kalpojat Brālībai. Katrā lietā var ienest savu kalpošanu. Ja jūs izpildāt darbu ļoti rūpīgi, ar Mīlestību, tad katra jūsu darbošanās pārveidos telpu, un tad, kad bērni vai vīrs atnāks mājās, piekusuši un noguruši no burzmas, kurā viņi uzturējušies dienas laikā, tad jūsu radītā Mīlestības atmosfēra mājā spēs pārvērst viņu sirdis un atjaunot harmoniju viņu dvēselēs.
<...>
Jums ir jāapgūst iemaņas, kā jebkuru negatīvu apdzēst ar Mīlestības, pacietības un lēnprātības palīdzību. Jums tiek dots tik daudz iespēju dzīvē, lai parādītu jūsu kalpošanu! Gandrīz katru lietu, katru tikšanos, visu, kas notiek ar jums dienas gaitā, var izmantot, lai izpaustu jūsu kalpošanu. Jo tikai tad, kad jūs iemācīsieties dzīves sīkumos, ikdienas lietās atrast savu labāko dvēseles īpašību pielietojumu, tikai tad, kad nekādas ārējas nekārtības nespēs izjaukt jūsu iekšējo mieru un harmoniju, tikai tad pavērsies cita iespēja jūsu kalpošanai. Jūs varēsiet izmantot savas jau iestrādātās īpašības jaunajā kalpošanas posmā Brālībai, kas nav atdalāma no kalpošanas Dzīvībai.

Iemīļotā Nada 2009. gada 17. decembrī

Jūs varat sākt kalpošanu tieši tur, kur jūs atrodaties pašreizējā brīdī

Dievs jau ir parūpējies par visu. Jums ir vislabākie apstākļi, lai sāktu savu kalpošanu, lai strādātu ar tām savām īpašībām, kuras jums traucē parādīt Mīlestību un rūpes par tuvāko vissmagākajās dzīves situācijās. Līdz tam laikam, kamēr jūs neiemācīsieties dzīves sīkumos atrast lielu kalpošanu, jūs nevarēsiet pavirzīties Ceļā.
<...>
Ļoti vienkāršas lietas, kas izdarītas nesavtīgi, ar lielu, absolūtu Mīlestību, paliek ar jums vienmēr kā jūsu kauzālā ķermeņa dārgumi. Paies šī jūsu zemes dzīve, bet jūsu attieksme pret lietām, pret cilvēkiem paliks un pavadīs jūs nākamajā iemiesojumā. Jūsu pasaulē ļoti pietrūkst šīs patiesās kalpošanas 

īpašības Dzīvībai, kas automātiski ir kalpošana Brālībai, jo Lielā Baltā Brālība par savu galveno uzdevumu izvirza kalpošanu Zemes cilvēcei.

<...>

Jums vajag biežāk padomāt par to, kas jums traucē parādīt dzīvē Dievišķās īpašības, un pamazām, soli pa solim atbrīvoties no visa, kas jums traucē.
Es nebūtu Dievišķā Valdone, ja es nebūtu apguvusi praksē savos iemiesojumos visu šo mācību, ko es jums pasniedzu. Es pabeidzu zemes skolu, un tagad man ir lielākas kalpošanas iespēja cilvēcei. Nedomājiet, ka jūsu attieksme pret darbu, cilvēkiem, augiem vai dzīvniekiem paliks nepamanīta, ja nav liecinieku jūsu labajiem darbiem vai rīcībai. Viss tiek saglabāts akašas ierakstos, katra jūsu darbība, doma, jūtas vai rīcība, kā negatīvā, tā pozitīvā. Padomājiet par to un ejiet pa dzīvi uzmanīgi, neatstājot aiz sevis ne astrālos, ne mentālos atkritumus.
Lai visu jūsu gājienu pa dzīvi pavada tikai Mīlestība un rožu smarža!

Iemīļotā Nada 2009. gada 17. decembrī

Mācība par Dievišķo Brīvību

ES ESMU Brīvības Dieviete. ES ESMU atnācu šodien, lai nostiprinātu jūsu prātos un sirdīs Brīvības īpašību.
<...>
Tātad Brīvības īpašība. Es nepagurstu runāt par šo īpašību, jo tā ir viena no svarīgākajām īpašībām, kas padara cilvēku Dieviem līdzīgu.
<...>
Tāpēc es nāku, lai izskaidrotu jums brīvības īpašību. Jo tuvāk šī īpašība būs Dievišķajai izpausmei, jo augstākus brīvības paraugus jūs varēsiet iegūt, lai izprastu un ņemtu par paraugu savā dzīvē.
Visaugstākā jums pieejamā brīvības izpratne būs brīvība no matērijas važām.
<...> 

Saprāta dāvana un brīvās gribas dāvana, ko cilvēce izmantojusi nepareizi miljoniem gadu laikā, īstenībā radīja cietumu dvēselei. Jo jūsu radītā blīvā pasaule arvien vairāk un vairāk iekala važās jums sākotnēji piemītošo brīvību. Tagad jūs atrodaties blīvajā pasaulē, piesaistīti pie tās ar daudzām saitēm. Tās ir jūsu radītās karmiskās saites. Jūsu piesaistes šai pasaulei, šīs pasaules kaislībām un lietām.
Es atnācu šodien, lai modinātu jūsu dvēselēs tiekšanos uz Dievišķo Brīvību kā atbrīvošanos no matērijas važām. Jums ir pienācis laiks sākt apzināties tās vienkāršās lietas, ko jums māca Dievišķie Valdoņi. Jūsu apziņai vispirms jātop atbrīvotai. Jums ir jāiemācās savā apziņā izjust Dievišķās Brīvības jūtas kā nepiesaistīšanos materiālajai pasaulei.
<...>
Es nerunāju neko tādu, kas nebūtu mācīts iesvētīto skolās. Viena no galvenajām disciplīnām, kas tika pasniegta šajās skolās, bija brīvība no piesaistīšanās matērijai kopumā un arī no piesaistīšanās jebkuram īpašumam vai lietām.

Brīvības Dieviete 2009. gada 21. decembrī

Piepildiet jums apkārtējo telpu ar pilnīgiem paraugiem

ES ESMU Elohims Apolons.
Es atnācu šajā planētai Zeme grūtajā laikā, lai dotu jums universālu labklājības, prieka un iedvesmas recepti!
ES ESMU atbildīgs par daiļā izpausmi fiziskajā oktāvā un smalkākās pasaulēs. ES ESMU atbildīgs par iedvesmu un atklāsmi.
Cilvēki ir aizmirsuši par manu eksistenci. Cilvēki vairs nepiesauc mani, kad uzsāk kādu darbību.
Visai cilvēku darbībai jābūt Dievišķās iedvesmas pavadītai. Lai ko jūs darītu jūsu oktāvā, jums tas ir jādara ar prieku un iedvesmu.
<...>
Pat tad, ja jūs neesat mākslinieks, komponists, mūziķis un esat ļoti tālu no mākslas, vērsieties pēc palīdzības pie manis, un es piepildīšu katru jūsu darbu ar dievišķu iedvesmu. Ja jūs cepat svētku torti vai veicat remontu dzīvoklī, es piepildīšu šo jūsu darbu ar iedvesmu un prieku. 

Šī jūsu darba rezultāts parādīsies pilnīgākā formā. Iedomājieties, – ja visi cilvēki savā ikdienas darbībā vadītos no Dievišķas iedvesmas! Viņu darbs būtu apgarots, un viņu darba rezultātam būtu pilnībai tuvākas vibrācijas.

Jums nepietiek prieka un iedvesmas jūsu dzīvē. Bet tas ir tikai tāpēc, ka jūs paši esat atņēmuši sev šo laimi, atteikdamies sadarboties ar Dievišķo pasauli.
<...>
Jums ir pienākums piepildīt savu apkārtni ar brīnišķīgiem paraugiem jūsu dzīvē: ar liegu, apburošu mūziku, izsmalcinātām formām.
Jums nepieciešams jau no pašas bērnības ieaudzināt jaunajai cilvēku paaudzei tieksmi pēc daiļā. Daiļuma izjūtu, proporciju zināšanas, takta izjūtu ne tikai saskarsmē ar cilvēkiem, bet arī ar smalkās pasaules pārstāvjiem jaunajai paaudzei ir jāuzņem ar mātes pienu. Tad šie cilvēki, kļūdami pieauguši, spēs tā organizēt savu dzīves telpu, ka eņģeļi un elementāļi pastāvīgi varēs būt viņiem blakus. Iespējams, ka es pats varēšu būt blakus, lai virzītu roku jūsu darbā un tā spētu novilkt līniju, par kuras daiļumu sajūsmināsies daudzas cilvēku paaudzes.
<...>
Jums apkārtējo lietu un priekšmetu izsmalcinātība nāks pamazām. Bet jūsu pirmais un pats galvenais solis ir pieaicināt gaišos spēkus pirms katra jūsu darba sākuma un pirms katra jūsu pasākuma.
Jums nepieciešams Atdzimšanas laikmets. Jūsu dvēseles alkst skaistuma. Viņas ir nogurušas no jūsu pasaules nejēdzībām un harmonijas trūkuma. Piepildiet jums apkārtesošo telpu ar pilnīgiem paraugiem, izdariet visu, kas ir jūsu spēkos.
<...>
Dievišķu paraugu vibrācijas, kas ir pilnīgas, atstāj ietekmi uz visu izplatījumu. Tāpat kā lūgšanām piesātināta ikona spēj apsargāt telpu, tieši tāpat telpu spēj apsargāt Dievišķi paraugi katrā mākslas jomā.
<...>
Tātad, skaistums, Dievišķie paraugi katrā cilvēku darbības jomā – tas ir tas, kas jums tagad nepieciešams!

Elohims Apolons 2009. gada 30. decembrī

Ir Ceļš, kas ir jūsu sirdīs

Mūžīgās Dzīvības izpratne un pakāpeniska tā visa atdalīšana no sevis, kas nav mūžīgs, tas ir tas, par ko jums ir jāuztraucas vispirms. Kad jūs tiecaties uz Gaismu, kad jūs zināt, ka jūs esat nemirstīgi un tikai uz laiku esat apstājušies uz šīs planētas, tad jūs virzāties pa Ceļu pie Dieva.
<...>
Viss, kas jūsos ir mūžīgs, tā ir jūsu apziņa un jūsu labākā dzīves pieredze, ko jūs spējat iegūt.
Jūsu labāko Dievišķo īpašību izpausme, tādu kā pašuzupurēšanās, nesavtīgums, absolūta Mīlestība, līdzcietība, – tas viss paliks ar jums kā jūsu gara iestrādes. Kad jūs spēsiet ar savām pūlēm noaust sev nemirstīgo ķermeni, kas sastāv no jūsu Dievišķajām īpašībām, tikai tad un ne agrāk jūs spēsiet pāriet tajā pasaulē, no kuras es ar jums tagad runāju.

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2010. gada 12. janvārī

Zelta Laikmetu vispirms vajag uzcelt jūsu būtnē

Jebkurus nosacījumus, jebkuru iekārtu, jebkurus apstākļus Dievs izmanto, lai jūs varētu attīstīties. Lai jūsu dvēseles varētu attīstīties. Jums ir pilnīgi iespējams attīstīt bruņnieciskās īpašības arī mūsu dienās. Kur ir īstie bruņinieki, kas savu dāmu dēļ ir gatavi ziedot dzīvību? Tikai nestāstiet man, ka laiki mainījušies. Bruņniecības gars, spēja ziedot sevi tēvzemes labā nekad nav izzudusi. Vīrišķība, drošsirdība, drosme, bezbailība, uzticība, gods un cieņa – kāpēc jūs esat aizmirsuši šīs gara īpašības?
Nāksies rūpīgi parakņāties savā dvēselē un atrast šīs īpašības, jo tās būs jums nepieciešamas jau tuvākajā laikā.
Bruņinieku turnīrus pilnībā var aizstāt ar sacensībām dižo iesvētīto darbu zināšanā. Ne to iesvētīto, kas sevi tā dēvē un notur seminārus par naudu, bet to iesvētīto, kuru vārdi ir palikuši vēstures annālēs: Pitagors, Origens, Konfūcijs, Sokrats, Lao Czi, Blavatska...

Nepārvaldot zināšanu zobenu, neuzliekot seglus ego zirgam, jūs nespēsiet kļūt par Vārda bruņiniekiem uz visiem laikiem.
Nebaidieties no neveiksmēm, nebaidieties kļūdīties. Ņemiet vērā mūsu norādījumus: visas ceļa zīmes Ceļā jau ir izliktas, visi pagriezieni apzīmēti un pat bīstamie Ceļa posmi iezīmēti.

Sen Žermēns 2010. gada 9. jūnijā

Ne plašumā iedami, bet iedziļinoties, jūs sasniedzat

Nekāds informācijas daudzums, ko jūs neticamos apmēros uzņemsiet sevī, netuvinās jūs Patiesībai.
Jo Patiesība ir vienkārša, un vienkāršie, neizglītotie cilvēki, kas klausījās Jēzus sludināšanu, bija spējīgi apjēgt šo Patiesību.
<...>
Jums šķiet, ka intelekts un cilvēciskā gudrība tuvinās jūs Dievišķai Patiesībai. Taču notiek tieši pretējais: jo vairāk jums intelekta, jo tālāk jūs atvirzāties no Dievišķās Gudrības. Cilvēciskā gudrība kā pamats laimīgai un ilgai dzīvei uz Zemes jums nepalīdzēs, kad jūs uz spēku robežas dosieties iekarot Dievišķās apziņas Virsotnes.
Tieši atteikšanās. Tieši pašuzupurēšanās. Tieši nesavtīga visu spēku atdeve kalpošanai tuvākajam spēj pavirzīt Dievišķā Ceļā.

Valdonis Morija 2010. gads 23. decembrī

Visas pārmaiņas ienāks jūsu pasaulē no jums pašiem

ES ESMU Kuaņ Iņ. Es atnācu.


Šajā dienā mēs atkal parunāsim par mūžīgajiem tematiem. Par nepārejošo. Tāpēc, ka jūsu pasaulē ir daudz visa kā iznīcīga, bet ārkārtīgi reti var sastapt to, kas pieder mūžībai.
Pats galvenais, kā jums pietrūkst jūsu dzīvē, ir Dievišķā, Mūžīgā Likuma izjūta, kas ir spēkā visumā un strāvo cauri visam visumam. Kad jūs spējat paaugstināt savu apziņu līdz Dievišķajam, jūs atraujaties no ilūzijas un esat spējīgi uztvert to, kas ir nepārejošs.


Ir īpašības, kas ir mūžīgas un ir katrā no jums. Jums vajag sameklēt šīs Dievišķās īpašības savas sirds dziļumā un izplatīt tās jūsu apkārtējā pasaulē.
<...>

Tas ir Ceļš, par kuru mēs nepagurstam jums atkārtot. Ceļš, kas ir jūsu sirdīs.
Ticiet man, ne jau ārpus jums notiks pārmaiņas, kas tuvinās cilvēces Zelta Laikmetu. Šīs pārmaiņas nāks no jūsu būtnēm.
<...>
Es runāju par smalkajiem procesiem, kas norisinās jūsu būtnēs. Šie smalkie procesi daudz vairāk ietekmē un iedarbojas uz jūsu pasauli nekā jebkādas ārējas darbības.
<...>
Ja jūs izjūtat laimi un mīlestību un esat mierīgi, tad jūs ietekmējat milzīgu telpu ap sevi un, iespējams, pat visu planētu. Jo smalkākas, Dievišķākas jūtas jūs izjūtat, jo lielāka ir jūsu iedarbība uz apkārtējo fizisko pasauli. Ar to ir izskaidrojams, kāpēc nedaudzi svētie ir spējīgi līdzsvarot situāciju uz veselas planētas.

Kuaņ Iņ 2011. gada 29. decembrī

Tagad jums ir pienācis laiks darboties

Atļaujiet atgādināt jums tos mirkļus pirms jūsu iemiesojuma, kad jums tika sniegtas rekomendācijas un pamācības. Jums ir jāatceras sava misija.
Jums tā ir jāatceras tūlīt.


Katru reizi, kad jebkādas pasaules smagās enerģijas mēģinās pārņemt jūsu būtni, jums ir jāatceras, ka jūsu pienākumos ietilpst nepadoties šīm enerģijām. Jebkuras pagātnes negatīvās enerģijas, kas ir jūsu pasaulē un apņem jūs blīvā lokā, jums ir jāpārvar ar saviem iekšējiem pūliņiem.


Tieši tagad jums ir pienācis laiks darboties. Jūsu iekšējie sasniegumi, kas izpaužas kā jūsu sirds ugunis, kā jūsu auras mirdzums, kā nimbs ap jūsu galvām tagad jums ir jāizmanto. Jebkura negatīva īpašība, kas uzpeld jūsos vai atnāk pie jums no apkārtējās telpas, prasa tūlītēju jūsu darbu, lai neitralizētu šo negāciju.

Sanats Kumara 2012. gada 21. decembrī

Aizejošā gada kopsavilkums

Patiešām dzīve turpināsies, bet tās grūtības, ar kurām cilvēce sastapsies tuvākajā laikā, norādīs uz to, ka noteikta indivīdu daudzuma kolektīvā izvēle nav bijusi par labu evolucionārajai attīstībai. Tātad viss ir noticis. Izvēle ir izdarīta. Un tagad atliek tikai minimizēt tās sekas, kas var nākt pār cilvēci. Ko tālab nepieciešams izdarīt? Strādāt ar sevi. Jūs noteikti ievērojāt, ka visas labākās cilvēciskās īpašības: Mīlestība, Žēlsirdība, Līdzcietība, rūpes par tuvākajiem, Prieks nāk no jums pašiem. Visas šīs īpašības nāk no jūsu sirdīm. Tāpēc dabiska ir to iekšējo šķēršļu pārvarēšana, kas traucē Dievišķo īpašību izpausmi, kuras nāk no jūsu sirdīm. Diemžēl pasaules stāvoklis ir tāds, ka vislabāko Dievišķo īpašību izpausme tiek uztverta kā kaut kas tāds, kas liek būt piesardzīgam. Pamēģiniet izdarīt eksperimentu un, iedvesmojušies pēc lūgšanu lasīšanas un garīgās prakses, izejiet uz ielas un parādiet vislabākās jūtas saviem kaimiņiem, darba biedriem, vienkārši nepazīstamiem cilvēkiem. Es domāju, ka eksperimenta rezultātu var uzminēt: visticamāk, ka jūs uzskatīs par mazliet neadekvātu cilvēku...
<...>

Apbrīnojami, kā sabiedrība ir apgriezusies otrādi. Labākās cilvēciskās īpašības izraisa piesardzību, bet nekaunība un īgnums ir gluži vienkārši visparastākie atribūti.
<...>
Kāda ir izeja? Izeja ir tā pati, kas bijusi vienmēr: apvienoties un izliet Gaismu, neņemot vērā neko. Nebaidieties iegūt savādnieka un tāda dīvaiņa reputāciju, kas nav no šīs pasaules. Pienāks laiks, vēl bargāks. Tikai dažu desmitu cilvēku nepareizās izvēles dēļ visa cilvēce ir spiesta iet pa ne visai labu ceļu. Te arī ir tas noslēpums, kāpēc mēs atjaunojām diktātu došanu caur mūsu Sūtni. Tik ilgi, kamēr iemiesojumā ir gaismas nesēji, mēs sniegsim viņiem visu iespējamo palīdzību, arī garīgo atbalstu caur mūsu vēstījumiem.

Serapiss Bejs 2010. gada 29. decembrī

bottom of page