top of page

Kuaņ Iņ – Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete

Budismā Kuaņ Iņ godina kā līdzcietīgu glābēju, Līdzcietības bodhisatvu. Kuaņ Iņ ir Iemīļotā Māte un Dievišķa Starpniece, kas ir tuva savu piekritēju pastāvīgajās, ikdienišķajās lietās, un ir budistu Madonna, kuras loma austrumos ir līdzīga Mātes Marijai loma rietumos

Vārds Kuaņ Iņ, kā Viņu bieži dēvē, nozīmē "tā, kas vēro pasauli vai ieklausās pasaules skaņās". Saskaņā ar leģendu, Kuaņ Iņ gatavojās ieiet Debesu Valstībā, bet apstājās uz sliekšņa, sadzirdējusi pasaules raudas.

Kuaņ Iņ kalpošana ir ļoti reāla un veca kā pasaule. Bodhisatvas dotais svinīgais solījums palikt kopā ar cilvēci ir svēts aicinājums.

Kuaņ Iņ godina kā sieviešu, jūrnieku, tirgotāju, amatnieku aizbildne, kura aizstāv tos, kas pakļauti kriminālvajāšanai, kā arī tos, kas vēlas dabūt pācnācējus. Cilvēku sirdīs dzīvo nesatricināma ticība glābiņu nesošajai Svētībai un Kuaņ Iņ dziedinošajam spēkam.

Piekritēji pieaicina bodhisatvas Aizstāvības Spēku un Žēlsirdību, izrunājot mantru "OM Mani Padme Hum" ("Sveicinu tevi, dārgumu lotosā").

Budisma tradīcijā Kuaņ Iņ pārstāv savu Dieva Žēlsirdības un Līdzcietības – Avalokitešvaras ķīnisko ekvivalentu sievietes formā, kuru godināja Indijā un Tibetā pirms budisma Mahājānas rašanās Ķīnā piektajā gadsimtā.

Saskaņā ar leģendu Avalokitešvara dzimis no balta gaismas stara, nākuša no Amitabhas, Budas Bezgalīgās Gaismas labās acs, kad viņš bijis iegremdējies ekstāzē. Tādējādi Avalokitešvaru (Kuaņ Iņ) uzskata par Amitabhas "atspoguļojumu" – nākamo emanāciju vai maha karunas (lielās līdzcietības) iemiesojumu – īpašību, ko pats Amitabha iemieso augstākajā nozīmē.

Kuaņ Iņ pauž Žēlsirdības un Līdzcietības īpašības Zemes evolūcijām. Žēlsirdības liesma – tas ir līdzeklis, kas ļauj Kristum aizstāvēt tos, kas ir sagrēkojušies, bet nav spējīgi ātri saņemt visa smaguma atmaksu par katru pārkāpumu, ko prasa Likums. Žēlsirdība palēnina cilvēces karmas atmaksu, atturot tiesas spriešanu līdz tam laikam, kad indivīds spēs atgūt spēkus un sastapties aci pret aci ar savām cilvēciskajām nepilnībām un pārvarēt tās.

Dieviete Kuaņ Iņ kalpo Karmas Valdē par Septītā (violetā) stara pārstāvi. Viņa apgaro Dievišķās Žēlsirdības, Līdzcietības un Piedošanas īpašības.

Iemīļotā Kuaņ Iņ ir uzticīga savam Svētajam Aicinājumam un joprojām paliek ar cilvēci arī mūsu laikā.

No 2005. līdz 2014. gadam Kuaņ Iņ ir devusi desmit vēstījumus uz Zemi, kurus bija pieņēmusi Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina. Ļoti saudzīgi un maigi, ar milzīgu Mīlestību pret mūsu dvēselēm Iemīļotā Kuaņ Iņ vada mūs uz Žēlsirdības un Līdzcietības izpratni kā lielāko spēku Visumā.

Savā 2008. gada 26. decembra vēstījumā "Mācība par līdzcietību un žēlsirdību" Kuaņ Iņ teic:

"Es nāku mācīt Līdzcietību un Žēlsirdību. Jo, ja jums nav šo īpašību savās sirdīs, tad jūs nevarēsiet ieiet jaunajā laikmetā, kas tuvojas. Līdzcietība un žēlsirdība izpaužas ne tikai jūsu rūpēs par tuviniekiem. Šīm jūsu sirds īpašībām ir kosmiska daba, un tās ir jāattiecina uz visām dzīvajām būtnēm. Jūsu rūpēm par visām dzīvajām būtnēm ir jābūt tieši tādām pašām kā rūpēm par savu māti. Kad pasauli pārņems tikai šīs divas īpašības – līdzcietība un žēlsirdība, tad tādas negatīvas cilvēku apziņas izpausmes kā kari, terora akti un naids atstās pasauli. Daudzas citas īpašības, kas tagad piemīt cilvēcei, tāpat aizies nebūtībā...

Dievišķā līdzcietība stāv nedaudz augstāk par cilvēciskajiem priekšstatiem par līdzcietību un attiecas ne tik daudz uz fizisko ķermeni, cik uz cilvēku dvēseļu glābšanu.Tāpēc es šodien atnācu pie jums, lai izskaidrotu dažus momentus par jūsu attieksmi pret cietējām dvēselēm.

Kad jūs izjūtat patiesu Līdzcietību un Žēlsirdību pret indivīdiem, kas cieš, jūs atdodat viņiem daļu savu sasniegumu, un ar jūsu sasniegumiem šīs dvēseles spēj pacelties augstāk. Tāpēc, lai jūs izjustu patiesu Līdzcietību un Žēlsirdību, jums ir jāiegūst noteikts sasniegumu moments. Ir jūsu vidū Budas un Bodhisatvas, kam piemīt patiesa līdzcietība un žēlsirdība..." Nenovērtējami dziļas zināšanas par evolūciju, mūsu dvēseļu izaugsmi mums dod Iemīļotā Kuaņ Iņ savā vēstījumā.

Savā 2009. gada 27. jūnijā caur Sūtni T. Mikušinu:

"Paraugieties, pēdējos gadsimtos pasaule visu laiku balansē uz bojāejas robežas. Dievišķās Būtnes pastāvīgi ir kaujas gatavībā. Patiešām, ja aplūkotu cilvēces vēsturi no garīgās pieredzes gūšanas viedokļa, tad, lai cik tas jums dīvaini neliktos, bet tieši šī pastāvīgā balansēšana uz robežas dvēselēm dod iespēju gūt maksimālo izaugsmi, bet mums, Dievišķajām Būtnēm, dod iespēju būt līdzdalīgiem cilvēces vēsturē. Jo no tā, cik saskaņoti mēs spējam darboties vēstures kritiskajos momentos, ir atkarīgs, vai cilvēku civilizācija turpinās eksistēt vai ne."

Šai pašā vēstījumā Iemīļotā Kuaņ Iņ pavēstīja mums par iespēju "atdzimt mūžīgajai dzīvībai", izejot cauri ciešanām un testiem:

"Ļoti daudzas dvēseles, ciešot un izturot vissmagākos testus, ir spējušas attīrīties no gadsimtu karmas, ko tās bija sapelnījušas ar nepareizu uzvedību pagātnē, no Dievišķā viedokļa skatoties. Tagad ļoti daudzas no šīm dvēselēm palīdz cilvēcei no Gaismas oktāvām. Tāpēc dažkārt pilnīgi pazudusi dvēsele, kā varētu šķist pēc visām cilvēciskajām mērauklām, spēj vienā mirklī pārveidoties un attīrīties. Jā, tieši tāda ir iespēja, ko dod pašreizējā situācija uz planētas Zeme. Tāpēc es kā Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete pēc pirmā aicinājuma nāku pie katra indivīda, kas cieš, un cenšos sniegt palīdzību, kāda viņam vajadzīga. Dažreiz pietiek ar vienu manu laipnu skatienu un Mīlestības staru, kas nāk no manas sirds, lai dvēsele, kas cieš šausmīgas mokas un mirst, augšāmceltos jaunai dzīvei. Ļoti daudzi cilvēki uz nāves gultas, ciešot no smagas slimības, pēdējā brīdī ar pēdējo elpas vilcienu uz visiem laikiem atbrīvojas no zemes ciešanām un atdzimst mūžīgai dzīvībai.

Viss ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī cilvēks veic pāreju. Vai viņš izjūt naidu pret visu pasauli, vai viņš pilnībā apzinās, ka veltīgi ir visi viņa mēģinājumi gūt apmierinājumu no zemes priekiem sev un savai dvēselei, un pievērš savu skatienu Debesīm, Dievam.

Šajā pārejas brīdī dvēsele pārveidojas un uzkāpj pa Dzīvības spirāli.

Tāpēc īstie ticīgie vienmēr ir palīdzējuši neārstējami slimajiem veikt pāreju, ir palīdzējuši viņu dvēselēm reizē ar pāreju gūt atbrīvošanos no visa gadsimtos uzkrātā smaguma viņu smalkajos ķermeņos."

Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete atklāja mums vēl vienu Kosmosa noslēpumu, Viņa paskaidroja, kas dod iespēju mūsu planētai eksistēt:

"Šī jūsu pasaules īpašība – vārda tiešajā nozīmē ļaut atdzimt dvēselēm no pelniem, netīrumiem un atkritumiem dod iespēju jūsu planētai eksistēt pat ar drausmīgajiem Dievišķās enerģijas izkropļojumiem visos staros." Iemīļotā Kuaņ Iņ paskaidroja, ka mūsu laikā mums jebkurā dzīves brīdī ir pārejas atslēgas, kas ir apziņas mainīšanas mehānisms, kurš apslēpts mūsos. Un šī ir vēl viena izdevība, ko mums dod Debesis:

Šodien es atnācu pie jums, lai dotu jūsu dvēselēm zināšanas par pārejas ceļu.

Jūs varat veikt pāreju savā apziņā jebkurā jūsu dzīves momentā uz Zemes. Tāda ir pašreizējā laika īpatnība. Jūs varat atbrīvoties no nastas, zem kuras smaguma vaid cilvēce. Visas atslēgas un mehānisms jūsu apziņas mainīšanai slēpjas jūsos. Jums tikai vajag apjēgt jaunos principus, kam atkal un atkal ir jānāk nomainīt vecos principus, pēc kuriem tagad pastāv sabiedrība. Jums ir jāapzinās, ka tādas īpašības kā Mīlestība, Žēlsirdība, Līdzcietība nav kaut kas abstrakts. Šīs ir tās īpašības, kurām ir jāienāk katra cilvēka dzīvē, kas vēlas turpināt evolūciju uz planētas Zeme.

<...>
Ir pienācis laiks, kad Debesis dod jums vēl vienu izdevību, un es jums to paziņoju kā Karmas Valdes locekle."

Savā 2009. gada 23. decembra vēstījumā "Lai mans Žēlsirdības un Līdzcietības stars pieskaras jūsu sirdīm" Kuaņ Iņ apliecināja, ka Viņa nekad nepametīs tos labākos cilvēces brīvprātīgos, kuri uzņēmušies būt par brīvprātīga iemiesojuma upuri šajā sarežģītajā laikā:

"Es atnācu pie jums šodien kā Karmas Valdes locekle, un šodien man jums ir jāpaziņo kas svarīgs.

Tagad iemiesojumā ir ļoti daudzi cilvēces labākie pārstāvji, kas ir uzņēmušies brīvprātīgu upuri iemiesoties šajā sarežģītajā laikā.

Viņi labi apzinājās, ka ir liela varbūtība, ka viņu misija būs neveiksmīga un viņi nespēs to izpildīt.

Es vēlos vērsties pie jums, pie tiem no jums, kam ir iespēja lasīt šo manu vēstījumu.

Liela Dievišķā žēlastība mums dod iespēju sniegt šos vēstījumus caur mūsu Sūtni.

Nedomājiet, ka tas tā būs vienmēr.

Tā ir mūsu palīdzības roka.

Tā ir Dievišķās iespējas trose, ko jums pasnieguši jūsu brāļi un māsas, kuri jau ir pakāpušies uz nākamā evolūcijas pakāpiena.

Mēs vispirms un galvenokārt katru reizi cenšoties iegūt iespēju dot šos mūsu vēstījumus, lolojam cerību izraut no matērijas spīlēm tos, kas upurēja sevi un pieņēma iemiesojumu šajā sarežģītajā laikā.

Daudziem no jums ir vajadzīgs tikai neliels enerģētisks impulss, lai jūs atmostos un pakāptos tajā savas apziņas līmenī, kas ļautu jums atcerēties savu Dievišķo uzdevumu.

Pie jums es vēršos tagad.

Lai mans Žēlsirdības un Līdzcietības stars pieskaras jūsu sirdīm.

Lai izzūd visi šķēršļi, kas atdala jūs no jūsu atmodas Augstākajai Realitātei!

Pie jums es vēršos vispirms.

Un jūs arī varat vērsties pie manis personīgi ar vēstulēm...

Es uzņemos pienākumu palīdzēt jums, jo es nevaru neatsaukties uz jūsu palīdzības lūgumu.

Tas ir mans pienākums palīdzēt jums tikt laukā no smagas karmiskas situācijas, kurā jūs esat iekļuvuši pieredzes trūkuma dēļ, jo jūsu sirdis nesaredz ļaunumu visapkārt, bet redz tikai labo.

Taisnība uzvarēs, un es nepametīšu jūs, lai kas arī nenotiktu ar jums šajā iemiesojumā.

Es jums to apsolu.

ES ESMU Kuaņ Iņ."

Iemīļotais Kuaņ Iņ zieds - sārti violets lotoss

Kuaņ Iņ augšupcēlās pirms gadu tūkstošiem un deva svinīgu bodhisatvas solījumu kalpot planētai Zeme, kamēr visas tās evolūcijas kļūs brīvas. Būt vienotām ar visu dzīvību, saprotot visa dzīvā vajadzības – no lielākās tās izpausmes līdz zemākajai – ir daļa no bodhisatvu ideāla, kam Viņas ievēro.

Bodhisatva Iemīļotā Kuaņ Iņ ar saviļņojumu un pacietīgi atkal un atkal atnāk kā mūsu vecākā māsa un sniedz palīdzību cietējām dvēselēm.

Savu vēstījumu 2013. gada 22. jūnijā, kas dots caur Sūtni T. Mikušinu, Viņa sāka ar vārdiem:

"ES ESMU Kuaņ Iņ.

Šodien es atnācu pie jums ne kā Karmas Valdes pārstāve un ne kā Žēlsirdības Dieviete. Šodien es atnācu pie jums kā jūsu vecākā māsa. Es atnācu pie jums tāpēc, ka jums ir vajadzīga palīdzība. Daudzi no jums tik ļoti cieš, ka pat nesaprot, ka jūsu dvēselēm ir vajadzīga palīdzība un dziedināšana."

Tālāk Iemīļotā Kuaņ Iņ atklāj mums īsto ciešanu iemeslu uz šīs planētas:

"Jūs jutāt vajadzību iegūt zināšanas, kas uz visiem laikiem atbrīvos jūs no šīs pasaules ciešanām. Tā taču bija? ... es esmu gatava sniegt jums zināšanas, kas jums palīdzēs. Šīs zināšanas attiecas uz jūsu apkārtējo realitāti.

Jums šķiet, ka pasaule ir drūma un naidīga. Jums šķiet, ka visi jūsu apkārtnē cieš un alkst dziedināšanas. Bet tie esat jūs, jūsu dvēseles cieš pirmām kārtām. Jūsu dvēselēm ir vajadzīga dziedināšana un palīdzība.

Es atnācu sniegt palīdzību jūsu dvēselēm."

Kuaņ Iņ māca mūs, ka dvēseles atbrīvošanās ceļš no ciešanām, tās saglabāšana, kā arī dvēseles evolūcijas turpināšanas iespēja – tā ir tiekšanās uz Dievu un Viņa Likuma ievērošanu:

"Es atnācu atgādināt jums, kas jūs patiesībā esat. Es atnācu atgādināt jums, ka pirms šī iemiesojuma jūs uzņēmāties uzdevumu ārējai pasaulei pretstatīt iekšējās pasaules mieru. No jūsu būtnes nāks visas pārmaiņas jūsu fiziskajā pasaulē. Jūs esat tie cilvēki, kas ir aicināti izplatīt no sevis Dievišķo mieru ārējā pasaulē."

<...>

Tomēr ir vēl viens aspekts, kas paslīd garām jūsu ārējai apziņai. Šis aspekts attiecas uz jūsu savstarpējām attiecībām ar Dievu jūsos. Šis ir vissvarīgākais aspekts. Tāpēc, ka no tā, cik jūs spēsiet savienot savu ārējo apziņu ar Dievišķo apziņu, ar jūsu Augstāko Es, ir atkarīgs pilnīgi viss.

Jums vajag ļoti rūpīgi izturēties pret visiem jūsu dzīves ārējiem apstākļiem. Visam, kas var traucēt jūsu personiskajām attiecībām ar iekšējo Skolotāju, iekšējo Guru, ir jāaiziet no jūsu dzīves.

Mēs daudzas reizes esam nākuši un devuši jums šo Mācību. Un arī tagad es atnācu, lai pateiktu jums, ka jūsu dzīvē ir pienācis brīdis, kad no tā, cik jūs ņemsiet vērā mūsu doto Mācību, ir atkarīgs pilnīgi viss jūsu dzīvē. No tā, cik jūs izpildīsiet mūsu padomus un rekomendācijas, pilnīgi ir atkarīga pati jūsu dzīvība, jūsu dvēseles evolūcijas turpinājums.

Jūs varēsiet saglabāt sevi un savu dvēseli tikai tai gadījumā, ja ar visu savu būtni tieksieties uz Dievu un Viņa Likuma ievērošanu."

Zēlsirdības Templis, Kuaņ Iņ Svētmītne Pekinas tuvumā, Ķīna

Savai ēteriskajai Svētmītnei, Žēlsirdības Templim virs Pekinas (Ķīna), Viņa kalpo cilvēces dvēselēm, mācot tai kā līdzsvarot karmu un izpildīt Dievišķo plānu caur dzīves mīlestības kalpošanu. Šai Svētmītnei ir centrālā pagoda, rotāta ar zeltotu kupolu, kas paceļas virs divpadsmit apkārtējām pagodām. Katra no tām fokusē Iņ un Jaņ Divpadsmit Saules Hierarhijas īpašības. Katras Hierarhijas pārstāvji, kas kalpo divpadsmit mazākās pagodās, ar mūziku atspoguļo katras Kosmiskā Saules Pulksteņa līnijas svārstības.

Kosmiskā skaņa, kas izplatās no Lielās Centrālās Saules, atskaņo centrālajā Svētmītnes tornī, Žēlsirdības Templī sfēru mūzikas veidā un rada Žēlsirdības Liesmas iedarbību. Šī mūzika ir ķīniešu, japāņu un citas austrumu mūzikas avots. Tieši šīs svētmītnes fokuss padara austrumu mākslu pilnīgi atšķirīgu no rietumu mākslas pēc formām un idejām. Centrālajā pagodā, kur daudzu gadsimtu laikā valda klusums, novietots altāris, kas izgrebts no ziloņkaula. Te, zelta urnā pulsē Žēlsirdības Liesma. Centrālā sešstāva pagoda ir majestātiska celtne, kur kalpo žēlsirdības brāļi un māsas, pieņemot no pasaules tās dvēseles, kam vajadzīga atelpa un Piedošanas Liesmas piesātinājums, pirms viņi var no jauna atgriezties iemiesojumā, lai izpildītu savu Dievišķo Plānu un dzīves parādu deldēšanu.

Kuaņ Iņ patiešām ir Kosmiskā Māte. Viņas maigās mīlestības sirds visiem, kas atnāk šurp, liek gaist pat visgrūtākajām cilvēciskajām nepilnībām un mudina dvēseles pat ar smagāko karmu atjaunot kalpošanu un aicinājumus uz liesmu. Kuaņ Iņ Līdzcietība un Piedošana ir tik liela, ka neviens neaiziet bez sapratnes, ka viņi ir mīlēti, un šī mīlestība ļauj viņiem iet uz priekšu, veikt jaunus mēģinājumus un sasniegt mērķi. Maigums, labestība, uzticība ģimenei, kalpošana tuvākajam, kas raksturīgi ķīniešiem, ir šīs žēlsirdības Svētmītnes liesmas darbības rezultāts.


 

Rakstu sagatavojusi Marija Flīmane

Literatūra:

 

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

3. Профет Элизабет Клэр. Пять Дхиани Будд и Ваджрасаттва. – М.: Лонгфелло, 2002.

Kuaņ Iņ vēstījumi

Jums nepieciešama imunitāte pret ļaunumu
2005. gada 27. martā

Mācība par līdzcietību un žēlsirdību
2008. gada 26. decembrī

Debesis dod jums vēl vienu izdevību
2009. gada 27. jūnijā

Lai mans Žēlsirdības un Līdzcietības stars pieskaras jūsu sirdīm
2009. gada 23. decembrī

Jums nozīmīga saruna
2010. gada 19. jūnijā

Glābjot sevi no nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem,
jūs glābjat visu pasauli

2011. gada 24. jūnijā

Visas pārmaiņas ienāks jūsu pasaulē no jums pašiem
2011. gada 29. decembrī

Es atnācu sniegt palīdzību jūsu dvēselēm
2013. gada 22. jūnijā

Jums priekšā stāv atgriešanās pie Dieva
2013. gada 25. decembrī

Es piedāvāju jums būt par izredzētajiem,
kas sniegs palīdzību cilvēcei kritiskajā brīdī
2014. gada 28. jūnijā

Kuaņ Iņ liesma ir ar tādu pašu krāsu kā lotosi – Dievišķās Mīlestības sārtā krāsa

ar Dieva Gribas gaišzilas krāsas iekrāsojumu.

 

Iemīļotās Kuaņ Iņ zieds – sārti violets lotoss, kura centrā, būdams sārts,

līdzīgs Žēlsirdības Liesmai un perifērijā violets kļūst arvien piesātinātāks.

Video radīts ar Iemīļotās Kuaņ Iņ

 2011. gada 29. decembra vēstījumu 

"Visas pārmaiņas ienāks jūsu pasaulē no jums pašiem"
ko pieņēmusi T. Mikušina

Video ilustrē Iemīļotās Kuaņ Iņ
2008. gada 26. decembra vēstījumu
"Mācība par līdzcietību un žēlsirdību"

ko pieņēmusi T. Mikušina

Video radīts ar Iemīļotās Kuaņ Iņ
2005. gada 27. marta vēstījumu
"Jums nepieciešama imunitāte pret ļaunumu",

ko pieņēmusi T. Mikušina

bottom of page