top of page
Light pink water lily

Grāmata IMPERATORS NIKOLAJS II: KRUSTA CEĻŠ

Izdevniecība "Sol Vita" laidusi klajā autoru T. Mikušinas, J. Iļjinas,
O. Ivanovas grāmatu "IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ" no populāro grāmatu sērijas latviešu valodā.

Šī jaunā grāmata turpina un papildina agrāk izdotajā grāmatā "Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni" aizsākto tematu par traģiskajiem notikumiem Krievijā pagājušā gadsimta sākumā.

Grāmatā "IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ" sīki un pamatīgi ir aprakstīta Krievijas caru Romanovu dinastijas rašanās vēsture, tās garīgais nozīmīgums cilvēku un Dieva priekšā, līdz ar to lasītājam top skaidrāks ne tikai cara Nikolaja II un viņa ģimenes nogalināšanas traģisms, bet arī tālejošās sekas. "1765. gadā feldmaršals Minihs apliecināja: «Krievijas valstij ir tā priekšrocība, salīdzinot ar visām pārējām, ka to vada pats Dievs. Citādi nav iespējams izskaidrot, kā tā eksistē»."

Grāmata "IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ" piesaista lasītāju uzmanību ar to, ka autores tajā padziļināti un vispusīgi parāda notikumu attīstību Krievijā 20. gadsimta sākumā, pamatojoties uz tā laika dokumentiem un laikabiedru atmiņām, tādējādi sniedzot lasītājam nesagrozītu priekšstatu par tā laika notikumiem un cilvēkiem, kas darīja gan labu, gan ļaunu tajos traģiski sarežģītajos gados. Lasītāja gara acu priekšā no līdz šim pastāvošā biezā apmelojumu un ķengu slāņa paceļas cara Nikolaja II gaišais tēls – augsti garīga, nevainojami tikumīga, vispusīgi izglītota un inteliģenta valsts vadītāja tēls, kas gan tikumiski, gan garīgi, gan kā labs ģimenes tēvs bija un ir nepārspēts paraugs vēl daudzām cilvēku paaudzēm.

Var pat teikt, ka, lasot par grāmatā aprakstīto carienes Aleksandras Fjodorovnas pašaizliedzīgo dzīvi un darbību, viņas prasmi ar gudru mātes mīlestību audzināt bērnus, rodas iespaids, ka eņģelis nolaidies no Debesīm, lai parādītu cilvēkiem augsti cienījamas carienes, bezgalīgi mīlošas cara sievas paraugu, kas ar dziļu mātes mīlestību mīlēja savus pašas bērnus un visus savus mīļotās Krievijas pavalstniekus.

Grāmatā īpaši akcentēta cara ģimenes ticība un uzticība Dievam, Dzimtenes mīlestība un pašaizliedzīgā kalpošana Dzimtenei, tās cilvēkiem un Dievam. Visgrūtākajā laikā cars Nikolajs II rakstīja: "Nav tāda upura, ko es nevarētu nest patiesa Krievijas labuma vārdā un tās glābšanai."

Grāmata sniedz skaidru izpratni: tieši tas, ka Krievijas cilvēki – gan aristokrātijas, gan vienkāršās tautas vairākums tumsas spēku ietekmē novērsās no Dieva un līdz ar to no Dieva sūtņa cara ("Ne pats no sevis, bet ar Dievu cars valda"), tieši tas bija īstais cēlonis visam, kas vēlāk notika Krievijā: cara ģimenes nogalināšana, bezgalīgās ciešanas un miljoniem upuru visa 20. gs. laikā, un tas nav beidzies vēl mūsu dienās, kad cilvēku apziņā ir izdzisusi šķirtne starp labo un ļauno.

Tāpat kā pirmā šo pašu autoru grāmata par cara ģimeni, tā arī šī aicina cilvēkus nožēlot cara ģimenes slepkavību, izlūgties piedošanu no Dieva, neņemot vērā, ka pašlaik dzīvojošā paaudze neatceras, kur mēs katrs bijām pagājušā gadsimta sākumā. Jo šis ir vienīgais veids, kā cilvēki var atgriezties uz Dievišķā ceļa, lai turpmāk būtu iespējama gan Krievijas, gan visas cilvēces gaišā nākotne, attīstoties saskaņā ar Dieva nosprausto plānu.

 

Taču, lai cilvēki saprastu nožēlošanas nepieciešamību, ir svarīgi, lai viņi uzzinātu visu patiesību, kāds bija cars Nikolajs II un viņa ģimene, kāda strauja attīstība Krievijas impērijā risinājās viņa valdīšanas laikā un kā viņš tika apmelots, kādas nodevības viņam bija jāpiedzīvo. Sabiedrībai ir jāzina, ka cars Nikolajs II bija gudrs, stingra rakstura cilvēks, bezgalīgi uzticīgs Dievam un Dzimtenei un ka viņš atteicās izmantot iespējas izbēgt no mocekļa nāves (pareģojumi par to viņam bija zināmi), bet pilnībā uzticēja savu un savas ģimenes likteni Dievam. Kopā ar ģimeni, kas brīvprātīgi dalījās ar viņu visā, ko liktenis viņiem lēmis, viņš nogāja visu Krusta ceļu uz viņu Golgātu – Ipatjeva namu Jekaterinburgā.

Cilvēkiem ir jāapzinās, ka cara un viņa ģimenes nogalināšana nav tikai viena no daudzu miljonu slepkavībām, bet, ka šis ir ļoti smags noziegums pret Dievu, jo cars Nikolajs II bija Dieva sūtīts, lai Krievija ietu gaišu, garīgu attīstības ceļu.

21. gs. ir jāatmet visi melīgie izdomājumi un tīšie apvainojumi, un cara Nikolaja II gaišajam tēlam jātiek atjaunotam visu cilvēku apziņā – gan Krievijā, gan tajās valstīs, kas tā vai citādi bija saistītas ar Krievijas impēriju. Cilvēkiem ir jāzina Patiesība.

Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

Grāmata "IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ." ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās.


To var nopirkt arī izdevniecībā "Sol Vita" (par izdevniecības cenu). Izdevniecībā ir iespējams iegādāties arī citas T. Mikušinas grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā.

adrese: Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)

Izdevniecības "Sol Vita" interneta vietnē http://www.solvitasgramatas.lv/
iespējams izvēlēties un pasūtīt gan šo, gan citas grāmatas un saņemt tās pasta sūtījumā, iepriekš samaksājot internetā.

Grāmatu pa pastu ar pēcmaksu iespējams saņemt, sazinoties ar izdevniecību Sol Vita:

adrese: Izdevniecība Sol Vita Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv

Lai mūsu pateicība Dievišķajiem Gaismas Skolotājiem - Gudrības Valdoņiem

un viņu sūtnei Tatjanai Mikušinai!

bottom of page