top of page

GUDRĪBAS VALDOŅA VĒSTĪJUMI
2021. gada jūnijs, decembris

Mana Vēstījuma mērķis – pamodināt tos,
kuri vēl ir spējīgi pamosties no saldā miega ilūzijā

Iemīļotais Babadži 2021. gada 20. jūnijā

Zaudējuši Gaismas Fokusu un Mūsu Mācību tiešu pārvadīšanu, Krievijas gaismas nesēji nespēja saglabāt savu apziņu pienācīgā līmenī, viņi izdarīja izvēli par visu valsti.Tā kā pēc Dieva nodoma Krievijai bija jārāda ceļš visai pasaulei, tad visa pasaule iekļuva haosa un jucekļa joslā. Bez Dievišķās enerģijas nekas nevar pastāvēt. Ir kāda izeja? Izeja ir vienmēr: atgriezties uz Dievišķo attīstības Ceļu.


Pieņemt Mūsu vadību un ievērot Dievišķos Baušļus. Ievērot Tikumisko Likumu. Godāt Dievu, Valdoņus un Mūsu Sūtņus. Mans šīsdienas Vēstījums bija pamodināt tos, kas vēl ir spējīgs pamosties no saldā miega ilūzijā. Mūsu palīdzība vienmēr var tikt sniegta. Bet Mums vajadzīgas dvēseles, kuras ir spējīgas uz varoņdarbu, pašuzupurēšanos, kalpošanu. Sagatavojušas savus traukus tīrai Dievišķai enerģijai, ko Mēs vienmēr esam gatavi iepildīt tīrās sirdīs.

 

lasīt vēstījumu...

Mans šīsdienas Vēstījums būs saprotams tikai ļoti nedaudziem
Kungs Šiva 2021. gada 19. decembrī

Es ļoti labi saprotu, ka atšķiršanas nespējas dēļ, intuīcijas un citu Dievišķo īpašību trūkuma dēļ ir ļoti grūti izdarīt pareizās izvēles un virzīties pareizā virzienā. Atliek cerēt uz atmiņu un kustēties pēc atmiņas, taustoties, uzminot pareizo virzienu.

Ir vajadzīgs no cilvēkveidīgās būtnes atgriezties pie cilvēciska izskata. Atgriezt sev intelektu un tā kritiskās domāšanas īpašības, brīvdomāšanu, skaidru domāšanu un domāšanas neatkarību. Atgriezt dzīvē tikumību un dzīvošanu pēc sirdsapziņas. Atcerēties Baušļus, ko devuši pravieši un sūtņi. Atgriezt daiļumu visās dzīves izpausmēs. Atcerēties pareizos mūzikas, arhitektūras, mākslas paraugus. Atgriezties uz Dievišķā attīstības Ceļa nebūs viegli. Tomēr – iespējams tiem, kas vēlas saglabāt Dvēseli un būt ar Dievu.

lasīt vēstījumu...  

bottom of page