top of page

GUDRĪBAS VALDOŅU VĒSTĪJUMU VASARAS CIKLS 2014

Parādiet savus sasniegumus, un mēs būsim gatavi dot jums lielāku izpratni un lielākas zināšanas! Valdonis Morija 2014. gada 29. jūnijā

Es jums saku, ka vajag izrauties no jūsu apkārtējās pasaules sasmakuma un iznīcīguma! Es saku jums, ka tam jums ir jāsapurinās un jāsāk darboties! Jūsu šķēršļi slēpjas jūsu karmiskajās problēmās. Bet saraut karmisko šķēršļu kamolu jūs varat tikai ar savām pašu pūlēm.
Vispirms jums ir jāvēlas virzīties pa mūsu norādīto Ceļu. Tam jums būs vajadzīga dimantcieta ticība un uzticība.
Šīs īpašības ir iegūstamas ilgā un rūpīgā darbā ar sevi, katru dienu daudzas stundas veltot garīgajām praksēm.
Ir daudz metožu, kā pastāvīgi saglabāt sevī saskaņu ar Dievu. Taču visas šīs metodes prasa, lai pūles tiktu veltītas katru dienu. Nevienu dienu jūs nevarat izlaist. Tiklīdz jūs slinkuma vai pasivitātes dēļ izlaižat vienu dienu savā garīgajā praksē, jūs noslīdat Ceļa sākumā un esat spiesti sākt gājienu no jauna.
Nekāda atslābuma vai nolaidības! Nekādas izdabāšanas savam ego!
Ja jūs esat nostājušies uz Kalpošanas ceļa Brālībai, tad jums nebūs ne brīvdienu, ne atvaļinājumu!                                
lasīt visu vēstījumu...

bottom of page