top of page

 

Vietnes "Sirius" («Сириус») galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 16 gadu laikā no 2005. līdz 2021. gadam. Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā. Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām. Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālības un kolektīvisma sajūtā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Secīga vēstījumu lasīšana katru dienu tādā hronoloģiskā kārtībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte. Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa. Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, ir vajadzīgs, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

 

Turklāt Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozārijifilmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju iknedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!

P.S. Jūsu zināšanai paziņoju, ka man nav skolnieku, un es nevienam neesmu uzticējusi pārstāvēt šo Mācību pēc manas nāves.

DĀRGIE DRAUGI,
ESIET SVEICINĀTI INTERNETA VIETNĒ "SIRIUS" («СИРИУС»)!

Sirius

Dārgie draugi!

Steidzamies dalīties ar jums priecīgās ziņās! Iznācis jauns izdevums grāmatai "Šiva" no sērijas "Gudrības Valdoņi". Pēc ilgāka pārtraukuma šī ir pirmā grāmata, kas šogad izdota Izdevniecības Namā "SiriuS"!

Savos Vēstījumos Kungs Šiva sniedz mums nenovērtējamas Mācības par Dievu, par spēju atšķirt realitāti no ilūzijas, kā arī aplūko jaunus guru - čhēlas attiecību aspektus. Kunga Šivas sniegtie Vēstījumi ir patiesi pravietiski. Tie sniedz nenovērtējamas zināšanas par sarežģītās situācijas cēloņiem, kas pašlaik pastāv Krievijā un uz planētas, un norāda izejas no šīs situācijas.

Vairāk par grāmatu...

Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2020.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti un ievietoti

interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā

secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 19.12.2021.) - 1,25 Mb

Kādā siltā pavasara dienā, proti, 2004. gada 12. maijā, interneta telpā parādījās vietne ar kosmisko nosaukumu “Sirius”.Sīriuss ir spožākā zvaigzne nakts debesīs, kas redzama praktiski no jebkura Zemes kontinenta. Tas ir virziena rādītājs, tā ir cerības gaisma, tā ir patiesības atslēga.

bottom of page