top of page
Light pink water lily

Grāmata "Mācība par Dievu, dvēseli un atteikšanos no vardarbības"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "Mācība par Dievu, dvēseli un atteikšanos no vardarbības".

Šī grāmata atklāj trīs Mācības, ko dod cilvēces Lielie Skolotāji: Mācība par Dievu, par dvēseli un atteikšanos no vardarbības. Izpratne, kas ir Dievs un dvēsele, cilvēkam vienmēr ir galvenais jautājums, un to saviļņo daudzu pagātnes un tagadnes zinātnieku, filozofu un kultūras darbinieku prāti.

Dievs mums bieži asociējas ar reliģiju un baznīcu. Bet vai tā ir? Šī grāmata ir īsta revolūcija, jauna pakāpe Dieva izpratnē, ko mūsdienu cilvēce ir spējīga saprast. Citēsim tikai vienu fragmentu:

Vai var izzināt Dievu? Ko nozīmē izteiciens „Viss ir Dievs”? Kā kļūt par Dieva līdzradītāju? Kā katram atrast Dievu sevī? Daudzus un citus šādus mūžīgos jautājumus rodam atbildēs šajā grāmatā.

Mācība par Dievu turpinājumā nesaraujami tiek dota ar Mācību par dvēseli un atteikšanos no vardarbības.

Varētu šķist, ka mēs dzīvojam progresīvā 21. gadsimtā, bet mums ir ļoti ierobežoti priekšstati pat par cilvēka dabu, kas galvenokārt asociējas tikai ar fizisko ķermeni. Grāmatā tiek atklāti jautājumi, kas ir mūsu dvēsele, kā mēs varam palīdzēt savai dvēselei, kā sasniegt harmonisku sava fizisko ķermeni, dvēseli un mūsu augstāko daļu?

Mācība par atteikšanos no vardarbības ir aktuāli tieši tagad, nemitīgi trakojošo karu, sociālo konfliktu un teroristisko aktu laikā. Šī Mācība ir nesaraujami saistīta ar Dieva un dvēseles jēdzienu, jo tieši agresija, vardarbība un ienaids mūsdienu cilvēku apziņā ir tas, kas visvairāk mums kavē apziņā pieņemt Dievu mūsu turpmākai dvēseles evolūcijai.

Zināšanas, kuras satur šajā grāmatā, ir dotas uz daudzām turpmākajām paaudzēm, tās atbilst Jaunā Laikmeta cilvēka apziņas līmenim, kas tikko ienāk savās tiesībās.

Liela iespēja tiek atklāta katrai dvēselei, kas atrod un izzina šo grāmatu.

Kas dzīvē var būt visbrīnišķīgākais? Tā ir saruna ar Dievu, iespēja nojaust Viņa Gudrību.

Kā to izdarīt? Kā aizsniegties ar savu cilvēcisko apziņu, ar apgrūtinošo ikdienas rosību līdz Dievišķās Patiesības varenumam? Cik tas vispār ir iespējams personīgi katram no mums?

Vēsturē ir tādi piemēri. Lielais Skolotājs Jēzus Kristus runāja ar savu Debesu Tēvu, izpildīja Viņa Gribu. Buda sasniedza apziņas apgaismības stāvokli un mita Nirvānā, un pēc tam atgriezās uz Zemes, lai ļaudīm parādītu šo ceļu.

Bet ko darīt tiem, kam nav iespējams visu dienu pavadīt dziļā meditācijā, lai sasniegtu apgaismību?

Te cilvēcei palīgā nāk Debesu palīgi, Gaismas Būtnes, Gudrības Valdoņi, kuri sniedz zināšanas caur saviem Sūtņiem – Dievišķās Patiesības ceļa rādītājiem uz Zemes.

Tāda Sūtne mūsdienu cilvēcei ir Tatjana Mikušina, kas no 2005. gada līdz 2014. gadam pieņēma apmēram 500 vēstījumus no vairāk nekā 50 Būtnēm, kuras mīt augstākos esamības plānos nekā mūsu fiziskajā pasaulē. Visi vēstījumi ir publicēti grāmatu sērijā "Gudrības Vārds".

Šajos vēstījumos ir uzrakstīta garīga Mācība, kas sena kā pati pasaule. Tā ir kā okeāns, bez gala liela un varena, kas sastāv no atsevišķiem pilieniem – Mācībām, kuras atklāj daudzus Dievišķās Patiesības aspektus.

„Uztvert Dievu nevis kā vecīti, kas attēlots baznīcu svētbildēs, bet kā iekšējo Gaismu, kas caurstrāvo visu Radīto un kura klātbūtne ir visās būtnēs uz viņu siržu altāriem un spēj sniegt palīdzību cilvēcei tās pašreizējā attīstības posmā.

Koncepciju par Dievu, kas nedzīvo tempļos, bet piepilda ar sevi visu apkārtējo telpu, spēj saprast cilvēku prāti pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. Tajā haosā, kas pašlaik ir pasaulē, vienīgais regulators un stabilitātes garants ir iekšējais pārvaldnieks, cilvēka sirdsapziņa jeb Dievs, kas ir katrā cilvēkā.”

 

(Iemīļotais Jēzus 2013. gada 27. jūnijā)

Grāmata "Mācība par Dievu, dvēseli un atteikšanos no vardarbības"ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās.
To var nopirkt arī izdevniecībā Sol Vita (par izdevniecības cenu). Izdevniecībā ir iespējams iegādāties arī citas
T. Mikušinas grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā.

adrese:

Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)

Izdevniecības Sol Vita interneta vietnē http://www.solvitasgramatas.lv/
iespējams izvēlēties un pasūtīt gan šo, gan citas grāmatas un saņemt tās pasta sūtījumā, iepriekš samaksājot internetā.

Grāmatu pa pastu ar pēcmaksu iespējams saņemt, sazinoties ar izdevniecību Sol Vita:

adrese: Izdevniecība Sol Vita Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv

Lai mūsu pateicība Dievišķajiem Gaismas Skolotājiem - Gudrības Valdoņiem

un viņu sūtnei Tatjanai Mikušinai!

bottom of page