top of page
Light pink water lily

Grāmata MATREIJA

Izdevniecība Sol Vita iepriecinājusi lasītājus ar jaunu Tatjanas Mikušinas grāmatu - "MAITREIJA" no sērijas "Gudrības Valdoņi" - grāmatu, kurā vienuviet apkopoti visi ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Kunga Maitreijas vēstījumi laikā no 2005. g. līdz 2013. g.

Kunga Maitreijas vēstījumos dotas zināšanas par svarīgākajiem cilvēces evolūcijas pašreizējā posma elementiem: nepieciešamību mainīt un paaugstināt apziņu, atbrīvoties no ego, nodibināt saiti ar savu Augstāko Es. Plaši skaidrota Mācība par Iesvētījumu ceļu, dotas rekomendācijas gan iesācējiem, gan arī tiem, kas jau pārliecinoši iet šo Ceļu.

Kungs Maitreija dod pamatzināšanas par Maitreijas laikmetu un par vienīgo īsāko ceļu, kas ved cilvēci uz Dievišķās apziņas virsotnēm. Kunga Maitreijas vēstījumi, kas apkopoti šajā grāmatā, ir ceļa rādītāji ceļā uz Dievišķo Gudrību. Tajos ir gan Lielā Skolotāja zināšanas, gan enerģija, kas aicina mūs darboties. Tikai mēs paši ar savām pūlēm un saviem sasniegumiem varam demonstrēt gatavību turpmākajai evolūcijai.

Maitreija – "Mīlošais", "Žēlsirdīgais", "Neuzvaramais", "Līdzcietības pasludinātais Valdonis", "nākamais cilvēces Skolotājs" – šādus vārdus viņam devuši ticīgie.

"Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, ko jūs iegūstat savā ceļā. Nav iespējams notēlot Kalpošanu, pašuzupurēšanos, nesavtīgumu vai Mīlestību. Jums ir jāapgūst šīs īpašības, un tām ir jābūt jums raksturīgām."

Kungs Maitreija
2009. gada 25. jūnijā

Grāmata "MAITREIJA" ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās.


To var nopirkt arī izdevniecībā Sol Vita (par izdevniecības cenu).

adrese: Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)

Izdevniecības Sol Vita interneta vietnē http://www.solvitasgramatas.lv/
iespējams izvēlēties un pasūtīt gan šo, gan citas grāmatas un saņemt tās pasta sūtījumā, iepriekš samaksājot internetā.

Grāmatu pa pastu ar pēcmaksu iespējams saņemt, sazinoties ar izdevniecību Sol Vita:

adrese: Izdevniecība Sol Vita Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
telefoni:
67310761
29570036 (mob.)
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv

Lai mūsu pateicība Dievišķajiem Gaismas Skolotājiem - Gudrības Valdoņiem

un viņu sūtnei Tatjanai Mikušinai!

bottom of page